We hebben 140,6 MWh opgewekt in 2019 op Sporthal Houtkwartier. Dat is evenveel als 51 huishoudens gebruiken en het is bijna 4% meer dan verwacht in het eerste jaar. Een mooi zonnig eerste jaar!

De afgelopen weken was het overigens vooral heel stormachtig. Deze eerste test heeft onze installatie glansrijk doorstaan! Direct na storm ‘Ellen’ zijn we met de gebouwbeheerders van de sporthal het dak op geweest. Alles zag er goed uit (zie foto)! Binnenkort vindt het jaarlijkse onderhoud plaats. Dan laten we de hele installatie ook schoonmaken.

Zie je 143,8 MWh staan in het grafiekje? Dat klopt. De grafiek is van SolarEdge, die meet wat er bruto wordt opgewekt. Een deel van die stroom wordt gebruikt door de installatie of is verlies voor we het leveren aan het energiebedrijf.  De netto stroomopbrengst in 140,6 MWh. Over die opbrengst krijgen we onze inkomsten.