Tijdens de ALV hebben de leden van Zon op Leiden gekozen voor solidariteit. Dat betekent dat we elk jaar de kosten en baten van alle daken bij elkaar tellen en de opbrengst verdelen naar rato over alle deelnemers. Naar rato houdt daarbij in dat het afhangt van je inleg: het aantal certificaten en de prijs die je voor de certificaten hebt betaald. Hiermee spreiden we de risico’s. Bovendien maakt het niet meer uit met welk dak je meedoet. Iedereen deelt in verhouding mee met de opbrengst.

Solidariteit geldt zeker de eerste 15 jaar van elk dak. Na 15 jaar wordt een zonnedak overgedragen, afgebroken of verlengd. Overdragen of afbreken levert eenmalige kosten en baten op. Verlengen betekent andere jaarlijkse kosten en baten. Over 12 jaar speelt dit voor het eerst bij Sporthal Houtkwartier. We besluiten dan in de ALV hoe we deze andere kosten en baten eerlijk verdelen.