Voortgang de Arcade
De renovatie va
Afbeeldingn ons nieuwe zonnedak de Arcade heeft nogal wat voeten in de aarde. De gemeente is er druk mee, en er is nog geen datum bekend waarop de renovatie wordt uitgevoerd. Voor ons zonnedak betekent dat dat realisatie in 2020 niet meer mogelijk is. Natuurlijk vinden we dat echt jammer: we willen zo graag nu al starten! Tegelijkertijd zijn we heel blij dat de gemeente de renovatie zo structureel aanpakt. Na de wachttijd verwachten we daardoor een mooi zonnedak zonder problemen te hebben. Onze nieuwe planning is nu om alles op 1 april 2021 klaar te hebben staan om de postcoderoosregeling aan te vragen. De nieuwe datum 1 april heeft alles te maken met de verandering van de postcoderoosregeling.

Verandering postcoderoosregeling
De collectieve zonnedaken die we aanleggen zijn rendabel voor iedereen die meedoet vanwege de postcoderegeling die de overheid voor dergelijke daken beschikbaar heeft. Met de postcoderegeling krijgen we naast het geld van de verkoop van de stroom een extra bedrag van de overheid voor elke kWh die we opwekken.De postcoderoosregeling verandert. Eind 2020 houdt de oud
e regeling op. Aanvragen voor de oude regeling moeten voor 5 november 2020 worden ingediend. Vanwege de renovatie is die datum niet realistisch voor ons dak de Arcade. De nieuwe regeling gaat in 2021 in. De ingangsdatum is nog niet formeel bevestigd, maar vanuit het ministerie wordt de datum 1 april genoemd.

Postcoderoosregeling & sporthal Houtkwartier

Voor sporthal Houtkwartier heeft de nieuwe regeling geen gevolgen. Bij de start van de zonnecentrale hebben we een beschikking gekregen waarin afgesproken wordt dat iedereen die meedoet de volle 15 jaar recht blijft houden op de energiebelastingteruggave. Ook als iemand verhuist en de certificaten worden verkocht, blijft de nieuwe eigenaar recht houden op energiebelastingteruggave.

Postcoderoosregeling & De Arcade
Voor de Arcade gaan we gebruik maken van de nieuw
Afbeeldinge regeling. Er is een ‘gat’ tussen de oude en de nieuwe regeling van minimaal 3 maanden, tot 1 april 2021. Bij de nieuwe regeling vragen we subsidie aan. Bij toekenning wordt die subsidie 15 jaar lang uitgekeerd over de kWh die we opwekken. Of de subsidie wordt toegekend hangt af van hoeveel andere coöperaties een aanvraag doen: er is geen onbeperkt budget. Daarom willen wij klaar staan met onze aanvraag als de subsidieregeling van start gaat èn daarom starten we pas met de aanleg na toekenning. Zonder toekenning is het dak immers niet rendabel.

Postcoderoosregeling & website Zon op Leiden
De nieuwe postcoderoosregeling zit anders in elkaar dan de oude. In het kort: nu krijgt iedereen zelf zijn energiebelasting terug. In de nieuwe regeling krijgt de coöperatie een vergelijkbaar bedrag als subsidie. De coöperatie betaalt dit dan door aan de leden. Op onze website staat natuurlijk tot in alle haarvaten de oude regeling beschreven. We gaan de komende tijd de nieuwe regeling toevoegen. We streven er naar per 1 januari alle aanvullingen te hebben doorgevoerd.

Oproep: we zoeken nog leden die goed zijn in details en ons willen helpen door (stukken van) de website te controleren.

ALV
De uitgestelde ALV is op 17 september digitaal via Zoom gehouden. De techniek werkte gelukkig goed mee en er was een goede opkomst: 25 aanmeldingen  en nog meer mensen: verschillende leden zaten met z’n tweeën voor de computer. Het belangrijkste agendapunt was het verzoek om akkoord op het financieel jaarverslag. Het financiële verslag werd unaniem goedgekeurd. Het verslag van de ALV is inmiddels aan alle leden opgestuurd.

Opbrengst 2019 uitbetaald
Na akkoord van het financiële jaarverslag kon de opbrengst over 2019 worden uitbetaald aan de leden. De penningmeester heeft het geld in het weekend van 11 oktober overgemaakt. Fijn als iedereen even controleert of alles goed is gegaan! 

Meer weten nieuwe postcoderoosregeling?
Je kunt nu al meer lezen over de nieuwe postcoderoosregeling op de site van Energie Samen. De volgende links raden we aan: