Het plaatsen van zonnepanelen op ons tweede dak De Arcade komt nu heel dichtbij en we hebben een voorstel voor solidariteit tussen de deelnemers van de verschillende daken in de komende ALV. Dat en meer in deze nieuwsbrief.

ALV op 14 oktober
14 oktober hebben we een Algemene Leden Vergadering om 19:30. Uiteraard volgt nog een mail aan alle leden, met de stukken en de locatie of meeting-link.

Een belangrijk agendapunt is solidariteit:
Op de ALV van 15 juni is het principe besluit genomen te werken met solidariteit tussen projecten. Daarom komen we deze ALV met een voorstel

We streven ernaar iedere deelnemer zoveel mogelijk eenzelfde rendement per ingelegde euro te geven. Deze solidariteit dempt de risico’s die individuele deelnemers lopen (denk bijvoorbeeld aan technische tegenslagen op het dak waar jij aan deelneemt).

Dit heeft invloed op de exacte jaarlijkse opbrengst per deelnemer. Vanwege dit agendapunt willen we je extra aanmoedigen tijd te maken voor deze ALV. Solidariteit is echt iets om samen over te beslissen! Lukt de 14e toch niet? Weet dan dat vooraf schriftelijk stemmen ook kan.

Een tweede belangrijk agendapunt is het aanbod om deel te nemen aan De Arcade. Want we zijn zo ver: de voorinschrijvers kunnen echt aansluiten! Daarover hieronder meer.

Een laatste heuglijk feit tijdens de ALV is het voorstel om Ronald Haverman aan te stellen als voorzitter en Mark van Beijnen als algemeen bestuurslid. We zijn heel blij dat Ronald en Mark zich kandidaat stellen en hopen natuurlijk dat jullie ons enthousiasme delen.

De Arcade: Aanbod aan deelnemers
De administratieve vinkjes staan. Nu breekt de fase aan waarin we vooral financieel de puntjes op de i zetten: de definitieve offerte is binnen, we rekenen de businesscase nog eens door met alle nieuwe cijfers en schrijven het informatiememorandum. Kenmerk van deze fase is dat het snel gaat.

Dit keer gaat het zelfs héél snel. De prijs van materialen schommelt momenteel veel, waardoor we niet de luxe hebben van een lang geldige offerte, zoals bij zonnedak Houtkwartier.

De voorinschrijvers krijgen vandaag een mail om alvast na te denken over het aantal certificaten dat ze willen aanschaffen. Fijn voor het bestuur om alvast te weten, en handig als voorbereiding op de definitieve keuze.

Voor de definitieve keuze ontvangen de voorinschrijvers volgende week een aanbod, waarop tot 17 oktober gereageerd kan worden. Zijn er dan nog certificaten over, dan schrijven we de mensen op de wachtlijst aan. Bij hen is het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

We kunnen ons goed voorstellen dat er nu vragen zijn. Je kunt ze uiteraard aan ons stellen via de mail. Volgende week, bij het definitieve aanbod, geven we door wanneer de speciale vragenuren zijn waar ons alles gevraagd kan worden. Op 14 oktober is zoals gezegd bovendien de ALV waarop vragen over De Arcade en deelname uiteraard aan bod komen.

Houtkwartier: volwassen?
Ons eerste zonnedak Sporthal Houtkwartier wordt al echt volwassen! Zo voelt het voor ons in elk geval, want ons eerste driejarige contract met Greenchoice is afgelopen. We hebben een nieuw contract met Greenchoice getekend voor de levering van de zonnestroom die we opwekken.

We hebben meerdere kopers van zonnestroom aangeschreven en de offertes met elkaar vergeleken. De voorwaarden van Greenchoice waren het beste. Ze betalen bijna het dubbele van de eerstvolgend hoogste andere aanbieder. Dat prijsverschil was te groot om een wisseling te overwegen.

De andere voorwaarden van Greenchoice blijven ook mooi: zo krijgt de coöperatie een ‘bonus’ voor elk lid dat de eigen energie bij Greenchoice afneemt. Dit geld is zeer welkom voor onze algemene kosten. Verder biedt Greenchoice leden van Zon op Leiden een extra aantrekkelijk tarief. Dit geldt overigens voor al onze leden, niet alleen voor deelnemers van zonnedak Houtkwartier. Dus mocht je overwegen een nieuw energiecontract te nemen, meldt bij Greenchoice dan zeker dat je lid bent van de coöperatie Zon op Leiden.

De Arcade: weer een mijlpaal!
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat de subsidie was toegekend. Inmiddels heeft de gemeente ook de omgevingsvergunning verleend.

Dit betekent dat we de installatie, mèt omvormers op het dak, mogen plaatsen. De omgevingsvergunning was de laatste administratieve hobbel. Een nieuwe fase breekt aan!

Filmers of fotografen gezocht
Een leuk filmpje en een fotoreportage van het bouwen van ons tweede zonnedak lijkt ons superleuk! Daarom zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om in hun vrije tijd te filmen of fotograferen! We hopen dat een of meer van onze leden of gezinsleden het leuk vinden ons met deze klus te helpen. Lijkt het je wat of wil je er meer over weten, mail ons op info@zonopleiden.nl.

filmpje en foto’s worden gebruikt voor onze website, social media, nieuwsbrieven en folders. Ook hopen we ze in te zetten voor een toelichting aan de leerlingen van de school De Arcade.