In deze nieuwsbrief een herinnering voor de ALV over twee weken en nieuwe informatie over de planning voor de Arcade.

ALV 17 september, 20:00

In de nieuwsbrief van mei hebben we aangekondigd dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 september gehouden wordt. We hebben de laatste berichten afgewacht en uiteindelijk besloten de ALV digitaal te houden, omdat we vinden dat we de gezondheid van iedereen niet voldoende kunnen waarborgen bij een fysieke bijeenkomst.

Belangrijkste agendapunt wordt de goedkeuring van het jaarverslag. Hier beslissen we samen welk bedrag uit de opbrengsten van sporthal Houtkwartier wordt uitgekeerd en welk bedrag we voor onvoorziene kosten in kas houden. Het gaat om de eerste uitbetaling van een volledig jaar: een mijlpaal!

Verder informeren we iedereen over de voortgang van ons tweede dak, de Arcade, en volgende daken. Ook bekijken we de zonne-opbrengst: hoe gaat het in het echt?

Uiterlijk 10 september ontvang je de uitnodiging voor de ALV. Hierin wordt ook toegelicht hoe de digitale ALV werkt.

De Arcade: pas op de plaats

Na een voortvarende start met onze tweede zonnecentrale de Arcade, maken we bewust even een pas op de plaats. De gemeente – de eigenaar van het dak – gaat eerst serieus aan de slag om zwakke plekken van het dak te verbeteren. We vinden het heel jammer dat we niet nu verder kunnen en vermoedden dat dat misschien nog wel meer geldt voor onze leden op de wachtlijst. Toch gaan we er van uit dat dit de beste keuze is.

We wisten in het voortraject dat er op een dakvlak van de Arcade lekkage was. Dat was een dakvlak waar we geen zonnepanelen op wilden leggen. Nu heeft de gemeente na grondige inspectie het besluit genomen om het hele dak aan te pakken. We zijn hier aan de ene kant heel blij mee, want als er later problemen komen door zwakke plekken, moet onze zonne-installatie weggehaald worden, wat extra kosten en minder zonne-opbrengst oplevert. In het uiterste geval zou zelfs gedacht kunnen worden dat een toekomstige lekkage door onze installatie komt. Dat willen we uiteraard voorkomen!

Het betekent wel dat we moeten wachten. We hebben met klem gevraagd dat we nog dit jaar de zonne-installatie op het dak willen leggen. De gemeente werkt er hard aan om te zorgen dat dit lukt. We beseffen wel dat het krap wordt.

In de tussentijd hebben we alle offertes van de installateurs ontvangen en beoordeeld. We hebben de installateurs op de hoogte gebracht van het uitstel. Zij hadden hier begrip voor. Zodra bekend is wanneer het dak klaar is voor ons zonnedak, gaan we verder met de installateurs.