Op 22 oktober hebben we ons record verbroken. Zonnecentrale Houtkwartier had op die dag al net zoveel opgewekt als in 2020, tot dan toe ons recordjaar. En omdat we een variabel tarief hebben voor de verkoop van de stroom, hebben we nog een record: per kWh krijgen we inmiddels bijna vier keer zoveel als eerdere jaren.

Inmiddels is er dit jaar meer dan 200 MWh opgewekt: 148 op Sporthal Houtkwartier en 56 MWh op De Arcade. Dat is genoeg om 80 huishoudens een jaar van elektriciteit te voorzien – en het jaar is nog niet eens voorbij. Wist je dat je zelf altijd kan zien hoeveel onze centrales opwekken? Zo kun je zelf per dag zien wat de  opwek van Houtkwartier en de opwek van de Arcade was.

Met onze energie-afnemer Greenchoice hebben we een variabel tarief afgesproken. De eerste jaren kregen we 6 tot 7 cent per kWh. Tweede helft 2021 werd dit al 7,8 cent en eerste helft 2022 17,7 cent. Dit half jaar zitten we maar liefst op 23,8 cent per kWh. Dat komt omdat de energieprijs die we krijgen is gebaseerd op de gemiddelde prijs van elektriciteit in Nederland. Die is – zoals we allemaal weten – extreem hoog.

De energieprijs is zó hoog, dat we ook netto meer ontvangen, ook inclusief de verlaagde energiebelasting. Eerder waarschuwden we voor de verlaagde energiebelasting, want dat heeft invloed op onze opbrengst. De deelnemers Houtkwartier krijgen een deel van hun opbrengst immers uit de teruggave van de energiebelasting, en omdat we met solidariteit werken, telt dat voor iedereen mee. Inmiddels weten we dus alle bedragen voor 2022. Waar de energiebelasting van 11,4 cent in 2021 is gedaald naar 4,4 in de eerste helft van het jaar en 4,0 cent in het tweede half jaar, dus een verlaging van maximaal 7,4 cent, was de energieprijs in het eerste half jaar 11,7 cent hoger dan een jaar eerder, en in het tweede half jaar 16 cent hoger dan een jaar ervoor. Oftewel: wat velen thuis andersom merken, geldt hier in ons voordeel: per kWh is de energieprijs veel harder gestegen, dan de belasting omlaag is gegaan. Op de pagina Houtkwartier hebben we het hele historische rendement op een rij gezet.