Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier:

Eerste helft 2023 bijna 79.000 kWh aan het net geleverd!

Rendement per certificaat

Jaar Stroomproductie in kWh Opbrengst stroom (minus kosten) Tarief energie-belasting in ct/kWh Teruggave energiebelasting Cumulatief rendement t.o.v. aanschafprijs €292,33*
2018 1 12,6 €0,17 0%
2019 275 €11,29 11,9 €32,78 15,1%
2020 279 €8,35 11,8 €32,95 29,3%
2021 257 €8,11 11,4 €29,30 42,1%
2022** 292 €39,36 4,4/4,0 €12,42 59,8%
2023 15,2
2024 12,5

* De inleg was in 2018 €300, in 2019 is €7,67 teruggegeven.
** Energiebelasting eerste half jaar 4,4 cent, tweede half jaar 4,0 cent.

Voor 2024 toont de tabel het tarief van de belasting op elektriciteit volgens de wet Belastingplan 2023, dit kan dus nog wijzigen. Voor latere jaren gaat het om: 2025 11,9 cent, 2026 10,9 cent, 2027 10,2 cent, 2028 9,6 cent, 2029 8,9 cent, 2030 9,0 cent. Alle genoemde tarieven zijn incl btw en afgerond op één decimaal.

Kijk hier naar onze film over het eerste zonnedak van Zon op Leiden:

Film gemaakt door filmer Jan Stap.

In het kort:
Het dak van de nieuwe sporthal bij de Da Vinci Kagerschool en Driestar College is het eerste Leidse dak met zonnepanelen van stadbewoners. Na een jaar voorbereidingen en een week bouwen is op 19 november 2018 het laatste zonnepaneel geplaatst. Op 30 november 2018 is de installatie aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en leverden we onze eerste Leidse stroom. Op 18 december 2018 werd de laatste stap gezet: de plaatsing van een extra tussenmeter. Vanaf dat moment is de stroom ook echt van ons.

Er zijn 512 certificaten uitgegeven, elk goed voor gemiddeld 250 kWh per jaar. De prijs per certificaat is 300 euro (plus 63 euro BTW). Alle certificaten zijn afgenomen door 67 Leidenaren.

Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier – achtergrond
Voor het project Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier hebben we zonnepanelen op het dak van de sporthal Houtkwartier aan de net nieuwe Vennemeerstraat geplaatst. Sporthal Houtkwartier is in gebruik door het Da Vincicollege Kagerschool, Het Driestar college en basketbalvereniging BS Leiden. De binnenkant werd dus al intensief gebruikt. Wij hebben er voor gezorgd dat ook het dak goed benut wordt. Het is een plat dak uit 2015 en 1500 m2 groot: uitermate geschikt als dak voor Zon op Leiden. Vanaf 18 december 2018 levert het dak stroom.

Het dak is als postcoderoosproject uitgevoerd. De postcoderoos van dit zonnedak bestaat uit de postcodes 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2321, 2332, 2333 en 2334.

Het dak bestaat uit een hoog en een laag deel. De constructie van beide daken is eind 2017 beoordeeld door een expert. Zowel het hoge als het lage dak bleken sterk genoeg voor de plaatsing van zonnepanelen. Het kan niet beter: overal waar we zonnepanelen willen leggen, kan dit dus.

Het dak van sportzaal Houtkwartier is eigendom van de gemeente Leiden. Bij de bouw in 2015 was nog niet gedacht aan de plaatsing van zonnepanelen. Dat hebben we dus samen met de gemeente alsnog gedaan! Daar zijn heel wat afspraken voor nodig. Denk aan afspraken over de tijd dat het dak beschikbaar blijft en wat te doen bij schade of onderhoud aan het dak. Alle afspraken zijn beschreven en goed bevonden door de juristen van de gemeente en Zon op Leiden. Op 20 december 2017 hebben de gemeente en Zon op Leiden de overeenkomst voor het dak getekend.

Na de officiële bevestiging van de samenwerking is de ledenwerving gestart. Begin 2018 is eerst de website opgezet. Half maart was de website af en zijn de geïnteresseerde stadgenoten aangeschreven. Binnen twee weken waren er genoeg aanmeldingen binnen om het hele dak te vullen, nog voor we de inschrijving officieel openden voor nieuwe geïnteresseerden. Er is zelfs voor meer zon (certificaten) ingeschreven dan op het dak passen. Een luxeprobleem en een extra reden om nog actiever nieuwe daken te verwerven: we willen nieuwe geïnteresseerden niet teleurstellen!

Ook de technische voorbereiding voor het zonnedak is uitgevoerd. Er is met Liander onderzocht hoe we de zonnepanelen het beste aan het elektriciteitsnet kunnen aansluiten. We hebben zo veel ruimte op dit dak dat een ‘grootverbruikaansluiting’ nodig is als we alle ruimte willen benutten, alleen is zo’n aansluiting veel duurder. Gelukkig blijkt er nét een nieuw type aansluiting te zijn dat geschikt is voor ons: veel goedkoper dan een traditionele grootverbruikaansluiting, en met voldoende vermogen voor dit zonnedak.

In mei 2018 is na twee offerterondes Zon & Co als installateur gekozen voor dit dak. Bij de keuze is naar veel verschillende aspecten gekeken, uiteraard naar de hoeveelheid opgewekt vermogen en de kosten, maar ook bijvoorbeeld naar de duurzaamheid van de producten, de soliditeit van de installateur en hoe zeer de installateur met ons mee dacht. We gaan dan ook met vertrouwen met Zon & Co in zee!

Bij elk dak hoort ook een energiebedrijf dat de stroom van het dak koopt. Voor Sporthal Houtkwartier is gekozen voor het aanbod van Greenchoice. Met Greenchoice is via Zon op Nederland een mooi aanbod voor deelnemende coöperaties afgesproken, waar Zon op Leiden gebruik van maakt.

Samen met de kascommissie hebben we alle kosten en opbrengsten nagerekend voor de aanmelders om de prijs per certificaat definitief te maken. De definitieve prijs is 300 euro geworden, plus 63 euro BTW. Alle financiële zaken zijn op een rij gezet in de Informatiebrochure Sporthal Houtkwartier. Op basis van de prijs en de informatiebrochure is het aanbod aan de aanmelders gedaan.

In verschillende ronden zijn de certificaten aangeboden op volgorde van aanvraag. Bij elke ronde deed vrijwel iedereen mee. Het aantal certificaten dat was opgegeven werd wel regelmatig nog wat bijgesteld. Er werden wat vaker minder certificaten genomen dan meer certificaten, vooral omdat het stroomverbruik toch wat lager was. In de eerste ronde werden 80% van de certificaten afgenomen (412 certificaten). Daarom konden enkele reserve-aanmelders ook nog meedoen. Uiteindelijk sloten we na de derde ronde met 67 deelnemers voor alle 512 certificaten.

De laatste weken voor installatie zijn intensief met de gemeente en de buren (Da Vinci college en Driestar) de details van het neerleggen besproken. Veiligheid is natuurlijk heel belangrijk op deze plek met twee scholen zo dichtbij. Daar zijn dus extra maatregelen voor genomen zodat het hijsen nooit gebeurt boven ruimtes die in gebruik zijn en steeds met extra medewerkers die zorgen dat leerlingen ver van de hijskraan blijven.

Op 12 november 2018 is de bouw begonnen. Het weer was goed en de bouw vorderde dan ook voorspoedig. Zaterdag werd doorgewerkt en maandag 19 november werd het laatste zonnepaneel geplaatst: het dak ligt. Hierna zijn nog twee belangrijke stappen uitgevoerd. Op 30 november is de zonnecentrale aangesloten op het elektriciteitsnet. Daarmee wekt de centrale stroom op. Op 18 december is de laatste stap uitgevoerd, het plaatsen van de tussenmeter. Vanaf dat moment leveren we de stroom aan Greenchoice.

Voor de belastingaangifte

Waarde per 1-1-2022 per certificaat €239,22. Opgeven als ‘overige bezittingen’.

Stroomproductie

Bekijk hier de productie vanaf de start van het project, per dag, week, maand en jaar.

Verkoopprijzen in cent/kWh (gemiddeld):

jan-jun jul-dec
2019 6,9 6,9
2020 6,5 6,0
2021 6,0 7,8
2022 17,7 23,8
2023  jan-mrt 55,1

apr 27,4

mei 25,6

jun 19,6

jul 18,1*

* vanwege marktomstandigheden staat dit niet voor een half jaar vast maar kan dit tussentijds worden aangepast

Details project

LOCATIE

Vennemeerstraat 1, zijstraat van de Kagerstraat

CIJFERS

Grootte: 512 Certificaten
Vermogen: 151 KWp
Geraliseerde opbrengst jaar 1: 140.675 kWh
Verwachte opbrengst over 10 jaar: 128.000 kWh/jaar
Vergelijkbaar met verbruik van 37 huishoudens

INSTALLATEUR

Zon & Co uit Amsterdam

ENERGIEBEDRIJF

Levering opbrengst dak aan: Greenchoice
(Leden houden hun eigen leverancier!)

TECHNISCHE DETAILS

Panelen: 504 Q-Cells Qpeak BRF 4.1 300
Omvormers: 5 SolarEdge SE25K
Montagemateriaal: Sunbeam
Oriëntatie: Oost-West

LEDENWERVING

dak vol!
100% dak ingeschreven
100% dak betaald

DAK LEVERT ZON

Vanaf 18 december 2018

AKKOORD GEBRUIK DAK

20 december 2017

OVERZICHTSFOTO DAK

Fotogalerij van het project

Onthulling plaquette door wethouder

Certificaatuitreiking

Ondertekening wethouder en ZoL team

Ondertekening door wethouder en Zon op Leiden team