Ons tweede dak

De bouw van ons zonnedak in beeld

Film gemaakt door Amir van Griethuizen.

De Arcade is het tweede dak waar Zon op Leiden zonnepanelen op heeft. Per 20 december 2021 leveren we stroom.

Aan deze prachtige mijlpaal is veel werk voorafgegaan. Bekijk de foto’s en lees hieronder wat er al allemaal is gedaan om ons tweede gemeenschappelijke dak te realiseren.

De Arcade – onze voorbereidingen

De installatie is goedgekeurd en de opwek is gestart.

Morgen is het de kortste dag. Vanaf dan wordt de opwek dus alleen maar meer!

De installateur plaatst de zonnepanelen.

Op 10 december zijn alle materialen gebracht en op het dak getakeld. van 13 tot en met 16 december zijn de zonnepanelen neergelegd door onze installateur Freek van Os.

Op de achtergrond gebeurde nog veel meer: op 11 november is voor De Arcade een nieuwe meterkast geplaatst. Op 6 december zijn de kabels van het elektriciteitsnet doorgetrokken naar deze nieuwe kast. Onze verbinding met het elektriciteitsnet!

De Arcade is in de eerste ronde al helemaal volgeboekt. De stadsgenoten die zich al vorig jaar hadden aangemeld mochten als eerste aangeven of ze echt mee willen doen. Dat deden ze massaal. Zij alleen hebben alle beschikbare certificaten al opgevraagd: weer een grote mijlpaal!

In totaal hebben 26 stadsgenoten zich samen ingeschreven. Alle 244 certificaten zijn vergeven. Nu kunnen we het contract met de installateur tekenen en het plaatsen van de zonnepanelen plannen. Wie weet lukt dat nog in 2021.

Alle voorinschrijvers hebben nu de kans om zich definitief in te schrijven voor De Arcade. 7 Oktober hebben zij hier een mail over ontvangen. Uiterlijk 17 oktober kunnen zij reageren.

De stroom die we opwekken verkopen we aan een energiebedrijf. Voor de eerste periode hebben we voor Greenchoice gekozen. Greenchoice bood verreweg de beste prijs. Bovendien verkopen we de stroom van ons eerste dak aan Greenchoice, waar we erg tevreden zijn over de ondersteuning die zij bieden.

De prijs die Greenchoice betaalt en de subsidie bepalen samen het rendement. De subsidie is gekoppeld aan de gemiddelde stroomprijs: is de gemiddelde stroomprijs lager, dan is de subsidie hoger, en omgekeerd. Daarvoor heeft de subsidie een ‘correctiebedrag’ dat standaard afgetrokken wordt. Dit correctiebedrag is de prijs die de overheid verwacht dat we ontvangen van het energiebedrijf.

Bij het contract dat we nu afspreken, betaalt Greenchoice ons een hoger bedrag dan het correctiebedrag. Dat is dus gunstig voor het rendement. In de businesscase nemen we dit voor de zekerheid niet mee. Wij rekenen conservatief met een bedrag even hoog als het correctiebedrag als inkomsten uit de stroomverkoop.

Om de installatie, met omvormers op het dak, te mogen plaatsen, is een omgevingsvergunning nodig. Op 1 september heeft de gemeente ons de vergunning verleend.

In de brief van het ministerie van 26 augustus 2021 staat het zwart op wit: De Arcade krijgt subsidie!
De overheid heeft een regeling om gezamenlijke zonnedaken te ondersteunen, de SCE, voorheen postcoderoosregeling. Met die regeling krijgt de coöperatie 15 jaar lang een extra bedrag – subsidie – per opgewekte kWh. Dat is essentieel om gezamenlijke zonnedaken rendabel te maken.
De regeling is geopend per 1 april 2021, en was op 4 juni al overtekend. Wij konden op 5 juli indienen. Daarom hebben we eerder gewaarschuwd dat de kans reëel was, dat we moesten verschuiven naar 2022. Alleen als veel aanvragen die eerder zijn aangevraagd, werden afgekeurd of als er meer subsidiegeld werd toegevoegd hadden wij een kans. We zijn daarom extra blij dat het toch is gelukt.

De SCE-subsidie, voorheen postcoderoosregeling, is aangevraagd voor ons volgende zonnedak De Arcade. Weer een nieuwe stap gezet voor ons nieuwe zonnedak! De SCE-subsidie is nodig om het zonnedak te realiseren. Zoals eerder gemeld was het subsidiebudget voor dit jaar helaas al overtekend voordat wij subsidie konden aanvragen. Om twee redenen hebben we toch al dit jaar een aanvraag gedaan: er kunnen nog projecten in de wachtrij worden afgewezen en het is mogelijk dat het subsidiebudget door de overweldigende belangstelling wordt opgehoogd. Onze landelijke overkoepelende energiecoöperatie Energie Samen is daar over in gesprek met de overheid.

Helaas slecht nieuws over de voortgang van Arcade. Onze zonnedaken maken gebruik van de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, de opvolger van de postcoderoosregeling. Deze subsidie is nodig om een coöperatief zonnedak rendabel te kunnen draaien. We zijn inmiddels zover met de voorbereidingen dat we subsidie kunnen aanvragen, alleen blijkt de subsidie nu al overtekend. Per 1 april werd de subsidie opengesteld, op 4 juni was hij al ‘vol’.

Natuurlijk is het heel goed nieuws dat de subsidie voor het hele jaar in net iets meer dan twee maanden al is overtekend: zo veel lokale projecten worden er dus opgestart, en zo veel nieuwe groene, lokale, coöperatieve zonnestroom gaat dus binnenkort opgewekt worden! Alleen hadden wij natuurlijk liever, dat er ook stroom op onze eigen Arcade mee werd opgewekt.

De kans voor de Arcade zijn overigens nog niet helemaal verkeken: overtekend betekent nog niet dat de subsidie is toegekend. Als er andere projecten worden afgewezen, maken we nog kans. Bovendien overlegt Energie Samen, onze landelijke koepel, nu met de overheid of er niet alsnog geld bij kan in de subsidiepot: ook dat zou ons kunnen helpen. Oftewel: we doen de subsidieaanvraag gewoon de deur uit zodra we klaar zijn. Wie weet lukt het tóch nog dit jaar. In het slechtste geval staan we in de startblokken om direct de eerste dag van de subsidieronde in 2022 aan te vragen.

De subsidie schrijft voor dat we pas beginnen nadat de subsidie definitief is. Dit betekent dat de kans op uitstel helaas reëel is. We vragen daarom om je geduld.

In het uiteindelijke installatieplan staat de omvormer buiten. Eerder was de omvormer binnen gepland. Vanwege het geluid dat een omvormer maakt, is er een vergunning nodig als een omvormer buiten staat. In dit geval komt de omvormer overigens nabij de klimaatbeheersing die al op het dak staat en ook geluid maakt. Die klimaatbeheersing veroorzaakt gelukkig helemaal geen overlast. We verwachten dan ook dat het vergunningsproces soepel verloopt. Het aanvragen betekent wel een extra stap in de voorbereiding van onze zonnecentrale.

Eerst is gekeken of de aanvraag nog kon worden toegevoegd aan de al lopende vergunningsaanvraag van de gemeente. Dat had tijd gescheeld, maar kon helaas niet. Daarom is op 9 juli een eigen vergunningsaanvraag gedaan. Op 28 juli is er een noodzakelijke aanvulling aangeleverd.

De vier offertes van de potentiële installateurs zijn onder de loep genomen. Alle installateurs hadden een goed voorstel, dus we konden kiezen uit vier goede kandidaten. Het bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor installateur Freek van Os. We vonden dat Freek van Os boven de anderen uitstak omdat deze installateur  verschillende technische details extra goed opmerkte en daar goede oplossingen voor bood. Ook boden ze een goede prijs. Extra pluspunt is de vestigingsplaats van Freek van Os: bestuur en ALV hebben eerder aangegeven graag met een lokale partij samen te werken.

Nu de dakrenovatie is gestart, kunnen we weer door! De offertes van onze installateurs zijn alleen al 10 maanden oud! We hebben daarom gevraagd de offertes na te kijken en aan te passen aan de huidige prijzen.

Bij de dakinspectie afgelopen zomer kwam aan het licht dat het dak van De Arcade vooraf grondiger moet worden opgeknapt dan de gemeente (de eigenaar) had voorzien. De gemeente heeft die handschoen direct opgepakt, hun streven was dat we in 2020 de zonnepanelen konden plaatsen. Het offertetraject, corona en vergunningen maakten samen dat dat toch niet is gelukt. Donderdag 18 maart is de renovatie gestart. De verwachting is dat het zo’n tien weken duurt. Wij hebben onze voorbereidingen dan ook weer aangezwengeld.

De renovatie vaAfbeeldingn ons nieuwe zonnedak de Arcade heeft nogal wat voeten in de aarde. De gemeente is er druk mee, en er is nog geen datum bekend waarop de renovatie wordt uitgevoerd. Voor ons zonnedak betekent dat dat realisatie in 2020 niet meer mogelijk is. Natuurlijk vinden we dat echt jammer: we willen zo graag nu al starten! Tegelijkertijd zijn we heel blij dat de gemeente de renovatie zo structureel aanpakt. Na de wachttijd verwachten we daardoor een mooi zonnedak zonder problemen te hebben. Onze nieuwe planning is nu om alles op 1 april 2021 klaar te hebben staan om de postcoderoosregeling aan te vragen. De nieuwe datum 1 april heeft alles te maken met de verandering van de ‘postcoderoosregeling’, een overheidsregeling die helpt gezamenlijke zonnecentrales rendabel te maken. De oude regeling stopt per 1 januari, en de nieuwe start op 1 april. Door ons uitstel gaan we voor de Arcade gebruik maken van de nieuwe postcoderoosregeling.

Na een voortvarende start met onze tweede zonnecentrale de Arcade, maken we bewust even een pas op de plaats. De gemeente – de eigenaar van het dak – gaat eerst serieus aan de slag om zwakke plekken van het dak te verbeteren. We vinden het heel jammer dat we niet nu verder kunnen en vermoedden dat dat misschien nog wel meer geldt voor onze leden op de wachtlijst. Toch gaan we er van uit dat dit de beste keuze is.

We wisten in het voortraject dat er op een dakvlak van de Arcade lekkage was. Dat was een dakvlak waar we geen zonnepanelen op wilden leggen. Nu heeft de gemeente na grondige inspectie het besluit genomen om het hele dak aan te pakken. We zijn hier aan de ene kant heel blij mee, want als er later problemen komen door zwakke plekken, moet onze zonne-installatie weggehaald worden, wat extra kosten en minder zonne-opbrengst oplevert. In het uiterste geval zou zelfs gedacht kunnen worden dat een toekomstige lekkage door onze installatie komt. Dat willen we uiteraard voorkomen!

Het betekent wel dat we moeten wachten. We hebben met klem gevraagd dat we nog dit jaar de zonne-installatie op het dak willen leggen. De gemeente werkt er hard aan om te zorgen dat dit lukt. We beseffen wel dat het krap wordt.

We hebben de installateurs op de hoogte gebracht van het uitstel. Zij hadden hier begrip voor. Zodra bekend is wanneer het dak klaar is voor ons zonnedak, gaan we verder met de installateurs.

Er zijn 311 certificaten aangevraagd in de voorinschrijving. Dat betekent dat het dak nu al zo goed als zeker vol is! Wellicht kunnen we nog enkele extra deelnemers laten meedoen. Dus vertel je buren gerust over ons zonnedak.

We verwachten circa 240 certificaten te kunnen uitgeven. Het precieze aantal hangt af van hoeveel kWh de installatie oplevert. Dat weten we zodra we de installateur hebben gekozen. Van sporthal Houtkwartier en zustercoöperaties weten we, dat bij de definitieve inschrijving normaal gesproken iets minder certificaten worden gekocht, dan bij de voorinschrijving aangegeven. Omdat er wel 71 certificaten meer zijn aangevraagd dan we verwachten te kunnen uitgeven, kunnen we waarschijnlijk geen of slechts enkele extra Leidenaren meedoen.

Fijn dat we al zo zeker zijn van voldoende deelname, tegelijk jammer dat we niet meer mensen kunnen laten aansluiten!

Alle offertes van de installateurs zijn ontvangen en beoordeeld. Het was een moeilijke beoordeling, omdat alle vier de offertes goed waren.

We wachten met het geven van de opdracht tot we duidelijkheid hebben over de staat van het dak van de dakeigenaar, de gemeente.

Alle vier de installateurs zijn op het dak geweest om hun offerte te kunnen opstellen.

Uit deze bezoeken kwam wel een zorgpunt naar voren: de installateurs gaven aan dat het dak er slecht uit ziet. We wisten al dat er lokale lekkages waren op het ene kleine dakvlak waarop we geen zonnepanelen zouden leggen. De installateurs zien grotere gebreken dan we vooraf verwacht hadden. Bovendien zien ze die gebreken ook op de andere dakvlakken. We hebben dit doorgegeven aan de eigenaar van het dak, de gemeente. Zij pakken dit op.

Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking van de gemeente Leiden, en Jeroen Schrama, voorzitter van Zon op Leiden, hebben op 3 juni de samenwerking van de gemeente Leiden en Zon op Leiden voor zonnecentrale De Arcade feestelijk bekrachtigd bij gebouw De Arcade. Met een kleine delegatie en op gepaste afstand van elkaar hebben we gevierd dat dit dak nu beschikbaar is voor Zon op Leiden, en dus voor jullie. We zijn heel blij met het dak, want daken zijn hard nodig. Dat is dankzij jullie. Jullie melden je aan, jullie schrijven je in. We vinden het dan ook jammer dat we dit heugelijke moment niet samen met jullie konden vieren. Jullie zijn de onmisbare derde partij. Vieren jullie dat mee, thuis?

Unity.nu gaf ook aandacht aan dit heuglijke moment. Lees er hier alles over.

Aan vier installateurs is een offerte gevraagd om onze zonne-installatie te leveren. We hebben twee lokale installateurs gevraagd en twee grote, landelijk opererende installateurs.

De offertes worden beoordeeld op techniek, geld en maatschappelijke aspecten. Denk bij dit laatste aan Hoe lokaal werkt dit bedrijf? Hoe zijn de omstandigheden in de productie-fabrieken? en nog veel meer. Tips van leden waar we op kunnen letten zijn van harte welkom.

Iedereen die op de wachtlijst stond en binnen de postcoderoos woont, is gevraagd zich vrijblijvend in te schrijven voor zonnecentrale De Arcade.

De leden die op 1 maart op de wachtlijst stonden hebben zich als eerste kunnen aanmelden voor een voorinschrijving. De definitieve toekenning van de certificaten voor het nieuwe dak vindt namelijk plaats op volgorde van voorinschrijving. Het bestuur wil graag iedereen die al op de wachtlijst stond vóór bekend werd dat het dak echt kansrijk was (de positieve constructieberekening) als eerste de kans geven mee te doen.

Nu het dak bekend is kunnen we ook doorgeven wie er mee kan doen: iedereen met postcode 2311, 2313, 2314, 2315 en 2321 kan meedoen. De andere Leidenaren moeten we helaas dit keer teleurstellen. De postcoderoosregeling waar we gebruik van maken schrijft voor dat alleen leden kunnen meedoen die wonen in de zogenoemde ‘postcoderoos’ waarin ook het dak ligt. Het dak zelf ligt in postcode 2314. We hebben de postcoderoos natuurlijk zo gekozen dat zo veel Leidenaren kunnen meedoen. Allemaal is alleen niet mogelijk. Gelukkig hebben we al zicht op een derde dak waarmee we ook leden met andere postcodes kunnen laten meedoen. Wel moeten we aan hen dus nog meer geduld vragen!

We stonden al een tijd te popelen om de naam van ons nieuwe dak onthullen. Nu dan eindelijk: het is het gebouw ‘De Arcade’ aan de Octavialaan 61 in Roomburg, waarin de brede school ‘De Arcade’, kinderopvang Smallsteps en Visser Fysiotherapie en Sport zijn gehuisvest, en waar Gymsport Leiden vaste gebruiker van de sporthal is. Uiteraard wilden we de gemeente Leiden eerst de gelegenheid geven deze huurders te informeren. Vandaar dat we tot nu gewacht hebben om jullie te informeren.

De gemeente heeft intussen ook de ‘gebruikersovereenkomst’ – nodig voor de formele afstemming over het gebruik van het dak – akkoord bevonden. Wethouder Fleur Spijker gaat de samenwerking officieel bevestigen, hopelijk bij het nieuwe dak: dat is een mooie volgende mijlpaal. Een ondertekening met publiek wordt het deze keer natuurlijk niet. Wel zorgen we voor foto’s zodat je dit heugelijke moment niet hoeft te missen!

Verder leggen we nu de laatste hand aan de uitvraag voor de installateurs. In mei vragen we offertes op. Het nieuwe zonnedak wordt zo steeds concreter!

De constructieberekening voor het nieuwe dak is afgerond en de uitkomsten zijn zeer positief. De start van het volgende gezamenlijke dak waar we allemaal zo’n behoefte aan hebben, is een belangrijke stap dichterbij!

Het nieuwe platte dak heeft twee delen waar we graag zonnepanelen op willen leggen, op beide daken is dit mogelijk. Er mag namelijk (veel) meer extra gewicht op het dak gezet worden dan zonnepanelen met ballast wegen. Deze constructieberekening was de belangrijkste horde die genomen moest worden om groen licht te krijgen voor dit dak.

Eindelijk! Zonder constructieberekening kun je niet verder. De constructieberekening duurde lang: twee specialisten achter elkaar konden – om redenen die niks met het gebouw te maken hadden – toch niet meewerken. Het kostte daardoor wel veel tijd voor we de specialist te pakken hadden die de berekening wel ging doen. Deze specialist raadde ons aan de controle in twee stappen te doen. Heel verstandig, want de eerste stap kostte veel minder geld en gaf al veel duidelijkheid. Zo besteedden we niet onnodig coöperatiegeld – maar kostte het wel weer wat meer tijd. Fijn dat de berekening er nu is, en bij het volgende dak gebruiken we onze ervaringen om het sneller voor elkaar te krijgen.

Nu de constructieberekening er is, zijn er nog twee belangrijke stappen voor we je kunnen vragen je definitief in te schrijven voor het nieuwe dak. Als eerste de locatie-overeenkomst voor het dak tekenen en als tweede de installateur kiezen. Beide zouden snel moeten kunnen gaan. Het tweede dak is ook van de gemeente, met wie we al een locatie-overeenkomst hebben voor het eerste dak. Alle juridische controles op de inhoud zijn dus toen gedaan. Een versie voor het nieuwe dak ligt al bij de gemeente. Ook voor de offerte-aanvraag voor een installateur hebben we alles al klaar liggen. Zodra we akkoord hebben van de gemeente zetten we de offerte uit.

Voor de belastingaangifte

Waarde op 1-1-2022 per certificaat: €249,45. Opgeven als ‘overige bezittingen’.

Stroomproductie

Bekijk hier de productie vanaf de start van het project, per dag, week, maand en jaar.

Verkoopprijzen in cent/kWh (gemiddeld):

jan-jun jul-dec
2022 20,4 23,8
2023 jan-mrt 55,1

apr-… 27,4*

* vanwege marktomstandigheden staat dit niet voor een half jaar vast maar kan dit tussentijds worden aangepast

Details project

LOCATIE

Octavialaan 61, wijk Roomburg

OPBRENGST 

61.000 kWh/jaar

Dus 244 certificaten

LEDEN 

26 stadsgenoten doen mee

MEEDOEN 

Postcodes 2311, 2313, 2314, 2315 of 2321

INSTALLATEUR

Freek van Os

START OPWEK

20 december 2021

BOUW

10 t/m 16 december 2021

RENOVATIE DAK

18 maart tot medio juni 2021

AKKOORD GEBRUIK DAK

April 2020

GROEN LICHT CONSTRUCTIE

Februari 2020

Fotogalerij van het project

Door Frederike Fennema
Door Frederike Fennema
Door Frederike Fennema
Ondertekening de Arcade
Door Frederike Fennema
Door Frederike Fennema