Speciaal voor zonnecentrale Sporthal Houtkwartier

Doe je mee met Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier? Dat is ons eerste zonnedak. Veel gaat daar precies hetzelfde. We wekken samen lokale, groene stroom op. De verwachte opbrengst per jaar is ook vergelijkbaar.

Het deel dat de overheid bijdraagt is net wat anders opgezet, want Sporthal Houtkwartier valt onder de ‘oude’ overheidsregeling die tot 1 januari 2021 actief was. De overheidsbijdrage wordt op een andere manier berekend en uitbetaald en er is een extra regel wanneer je verhuist. Hier lees je hoe het werkt voor jou.

Uitbetaling overheid

De overheid stimuleert gezamenlijke zonne-installaties van bewoners. Zon op Leiden maakt gebruik van deze stimuleringsmaatregelen.

Vanaf 1 april 2021 is de SCE-regeling gestart. Dit is een jaarlijkse subsidie die aan de coöperatie wordt uitbetaald.

Sporthal Houtkwartier is eerder gestart, en maakt gebruik van de oude overheidsregeling: de ‘Regeling verlaagd tarief’, beter bekend als de postcoderoosregeling. Bij deze regeling krijgen deelnemers jaarlijks energiebelasting terug.

Na elk kalenderjaar rekent Zon op Leiden voor je uit hoeveel stroom er per certificaat is opgewekt in het jaar ervoor. Voor die stroom hoef je geen energiebelasting per kWh te betalen op je eigen energierekening. Die belasting krijg je teruggestort door je energieleverancier.

Naast de energiebelasting per kWh staat er ook een algemene ‘vermindering energiebelasting’ op je elektriciteitsrekening. Die staat los van de teruggave door je certificaten. Iedereen krijgt die, jij blijft die ook krijgen.

Let wel op, er wordt maximaal zo veel energiebelasting terugbetaald, als je eerder hebt betaald. Dus als je via je certificaten meer stroom hebt opgewekt dan je zelf thuis gebruikt, krijg je alleen de energiebelasting die je voor thuis eerder hebt betaald teruggestort.

Omdat je niet meer energiebelasting terug kunt krijgen dan je hebt betaald, is het verstandig je bijdrage aan de zonnecentrale te laten passen bij wat je thuis verbruikt. Reken daarvoor per certificaat 250 kWh opbrengst per jaar.

De energiebelasting is een substantieel deel van de opbrengst, als je voor een deel die bijdrage niet krijgt, verdien je je bijdrage veel trager of zelfs niet terug!

Zo reken je uit hoeveel je terug krijgt:

Hoeveelheid elektriciteit opgewekt per certificaat X aantal certificaten X belasting op elektriciteit X 1,21

Wij vonden het wel een zoekplaatje om de belasting voor de komende jaren in de wet te vinden, hier waar wij op uitkwamen.

  • 2022: 0,0907 euro netto
  • 2023: 0,0872 euro netto
  • 2024: 0,0832 euro netto
  • 2025: 0,0792 euro netto
  • 2026: 0,0752 euro netto
  • 2027: 0,0752 euro netto
  • 2028: 0,0762 euro netto
  • 2029 en verder: nog niet benoemd

Hoe de energiebelasting wordt betaalt, verschilt per energieleverancier. Er zijn drie mogelijkheden:

Automatisch

Zit je bij Eneco, Energiedirect, Engie, Essent, Greenchoice, OM|Nieuwe Energie, Vattenfall? Dan gaat de terugbetaling voor jou automatisch. Zon op Leiden geeft aan je energieleverancier door hoeveel energie er met je certicaten is opgewekt, en je energieleverancier regelt de rest en stort het bedrag terug op je rekening.

Zelf aanvragen

Zit je bij een van de energieleveranciers in deze lijst met één ster? Dan vraag je de terugbetaling zelf aan. Op je gebruikerspagina haal je het formulier op, dat je zelf bij je energieleverancier indient om de belasting terug te betalen.

Niet

Zit je bij een van de energieleveranciers in deze lijst zonder ster? Deze energieleveranciers doen niet mee, je krijgt dus niks terug. De terugbetaling van de energiebelasting is een substantieel deel van de inkomsten uit je certificaat. Wil je meedoen met zonnecentrale Sporthal Houtkwartier, dan raden we je aan dat je overstapt naar een leverancier met minimaal één ster.

Je krijgt de energiebelasting na afloop van het kalenderjaar terug. Wanneer je het precies terugkrijgt verschilt per leverancier. De meeste leden krijgen de belasting terug in juni of juli.

Als je bij een energieleverancier zit bij wie je zelf de teruggave moet aanvragen, hangt het moment van teruggave er natuurlijk ook van af wanneer je zelf de aanvraag doet.

Oude of nieuwe regeling – bij beide draagt de overheid bij, wat zijn de overeenkomsten en verschillen in inkomsten?

Overeenkomsten

Beide regelingen leveren een substantiële bijdrage aan de jaarlijkse uitkering. De bedragen zijn allebei afhankelijk van de hoeveelheid stroom die we opwekken. De bedragen liggen in de buurt van elkaar. Beide inkomsten komen bovenop de andere inkomstenbron: de stroomverkoop van onze opgewekte stroom.

Verschillen

Als je meedoet met zonnecentrale Sporthal Houtkwartier, betaalt je energieleverancier je in plaats van de coöperatie. Het is belangrijk dat je energieleverancier meedoet. De nieuwe regeling staat los van je energieleverancier thuis.

De uitkering is alleen volledig, als je thuis evenveel of meer energie hebt verbruikt als op het zonnedak – want er wordt niet meer energiebelasting terugbetaald dan dat je eerst hebt betaald. Bij de nieuwe regeling is er geen formeel verband met je eigen energieverbruik, hoewel veel mensen het mooi blijven vinden hun eigen gebruik op te wekken.

De uitkering hangt (naast de hoeveelheid stroom die we opwekken) af van de hoogte van de energiebelasting. Bij de nieuwe regeling hangt het af van de subsidie per kWh. Die subsidie wordt zo bepaalt, dat hij hoger is als de stroomprijs lager is en omgekeerd. Daarom zijn de verwachte inkomsten met de nieuwe regeling stabieler.

Ook de regels met verhuizen zijn anders. Daarover lees je hieronder alles.

Verhuizen

De overheidsregeling waar we gebruik van maken is bedoeld voor buurtgenoten die samen zonnepanelen willen neerleggen. Om te regelen dat het echt om buurtgenoten gaat, wordt gekeken naar de postcode waar je woont. Is de postcode dicht genoeg bij de zonne-installatie, in de zogenaamde postcoderoos? Dan mag je meedoen.

Sporthal Houtkwartier valt onder de oude regeling. In die regeling geldt de regel van ‘dichtbij wonen’ op elk moment. Dus als je later verhuist, telt je nieuwe adres.

Bij de nieuwe regeling is dat losgelaten. Als je maar in de postcoderoos woont op het moment dat je je aansluit is het goed. Waarheen je daarna ook verhuist.

De postcoderoos van Sporthal Houtkwartier bestaat uit de postcodes 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2321, 2332, 2333 en 2334. Ga je verhuizen, maar blijf je een van bovenstaande postcodes houden? Dan is er niets aan de hand. Je kunt gewoon blijven meedoen.

De postcoderoos van Sporthal Houtkwartier bestaat uit de postcodes 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2321, 2332, 2333 en 2334. Ga je verhuizen naar een postcode die niet in dit rijtje voorkomt? Dan krijg je daarna niet meer de energiebelasting terug.

De energiebelasting is een substantieel deel van de inkomsten. We adviseren dan ook je certificaten door te verkopen wanneer je gaat verhuizen naar buiten de postcoderoos.

Toekomst

Je krijgt gegarandeerd 15 jaar de energiebelasting terug, ook nu de oude regeling is gestopt. 

Voordat we gestart zijn met zonnecentrale Sporthal Houtkwartier hebben we de belasting gevraagd of we de energiebelasting terug kunnen krijgen. Dit heet een ‘aanwijzing’ van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft dit gegarandeerd voor 15 jaar. Ook nu de regeling in de tussentijd is veranderd, blijft de regeling voor dit dak gelden. Dat is dus anders dan de bij de salderingsregeling voor zonnepanelen op je eigen dak.

Per 1 april 2021 is een nieuwe regeling gestart. Er is geen overgangsregeling, dus voor zonnecentrale Sporthal Houtkwartier blijven we 15 jaar gebruik maken van de oude regeling.

Erf je certificaten? Dan geldt hetzelfde als bij verhuizen: je krijg alleen energiebelasting terug als je binnen de postcoderoos woont. Woon je ergens anders? We adviseren je certificaten door te verkopen.

Ik schrijf me in