In mei 2020 is de opvolger van de huidige postcoderoosregeling bekend gemaakt door minister Wiebes. De nieuwe regeling gaat naar verwachting in het voorjaar of de zomer van 2021 in. Het is een subsidieregeling. Voor een coöperatie de zonnecentrale bouwt vraagt ze subsidie aan. Als de subsidie wordt toegekend krijg je als lid 15 jaar een bedrag uitgekeerd per opgewekte kWh.

Overeenkomsten oude en nieuwe regeling

In zowel de oude als de nieuwe regeling krijg je een bedrag uitgekeerd per opgewekte kWh. In beide regelingen is dat 15 jaar gegarandeerd. En in allebei de regelingen is het doel van de overheid dat je je investering in 7-8 jaar terugverdient. Het zijn ook beide postcoderoosregelingen, dus bewoners en bedrijven in postcodes dicht bij de zonnecentrale mogen meedoen.

Verschillen oude en nieuwe regeling

Bij de oude regeling komt de opbrengst uit je eigen energiebelasting op elektriciteit. Het geld wordt uitbetaald via je energieleverancier. De onzekerheid in deze regeling is de hoogte van de energiebelasting. Als de hoogte van die belasting daalt, heb je minder opbrengst. Ook is het bedrag gemaximeerd tot je eigen energiegebruik. Gebruik je minder dan dat jouw certificaten opleveren, dan krijg je over deze extra kWh geen geld.

Bij de nieuwe regeling komt de opbrengst uit de subsidie van de overheid. Het geld wordt overgemaakt via Zon op Leiden. De onzekerheid in deze regeling is de toekenning van de subsidie bij de start van een nieuw dak. Op dit moment is een extra onzekerheid de hoogte van het subsidiebedrag per kWh: dit is nog niet bekend. Als het bekend is, staat het bedrag wel voor 15 jaar vast.

Er zijn nog wat andere verschillen, bij de nieuwe regeling moet er bijvoorbeeld minimaal 1 lid per 5 kWp. Wp is de eenheid van vermogen van de installatie, In Nederland levert 5 kWp naar verwachting 4250 kWh per jaar op. Omdat de regeling nog wordt uitgewerkt, zijn nog niet alle exacte verschillen bekend.

Zonnedaken onder de oude regeling

Zonnedaken onder de oude regeling blijven onder de oude regeling vallen. De garantie van 15 jaar blijft natuurlijk gelden. Met een dak dat al begonnen is, kan niet worden overgestapt op de nieuwe regeling.

Ons nieuwe zonnedak De Arcade valt nog onder de oude regeling. Hoewel het de verwachting is dat de energiebelasting op elektriciteit de komende jaren verder daalt, gaan we er van uit dat de huidige regeling een goed rendement oplevert en de terugverdientijd niet (veel) langer wordt. Zonnepanelen zijn immers ook goedkoper in aanschaf dan een aantal jaar geleden, Voor de definitieve inschrijving zetten we alle kosten en baten weer op een rij, zodat je zelf kunt bepalen wat jij vindt.

Geld voor de nieuwe regeling

De regering heeft 285 miljoen gereserveerd voor de nieuwe regeling. Die reservering is verspreid over een groot aantal jaar. In 2021 wordt er 2,965 miljoen ter beschikking gesteld.