Er kan weer gestemd worden voor een bijdrage aan Zon op Leiden, er gloort nieuwe hoop op volgende daken, de nieuwe postcoderegeling krijgt steeds meer vorm en het gaat goed met het opwekken van stroom op ons eerste dak. Hoogste tijd dus voor deze nieuwsbrief!

Rabo wensenfonds

Heb je zelf een Rabo-rekening of ken je mensen met een Rabo-rekening? Dan kun je de komende weken op ons (laten) stemmen! We zijn namelijk voor de tweede keer genomineerd voor het Rabo wensenfonds. We hebben gevraagd om een bijdrage waarmee we informatiemateriaal voor dakeigenaren kunnen maken. Zoals de meeste van jullie hebben gemerkt, is onze grootste uitdaging het vinden van nieuwe daken. Professioneel informatiemateriaal helpt ons nieuwe dakeigenaren mee te laten doen. We hebben minstens 500 stemmen nodig. Help je mee? Dit is de link.

Jaar van het dak

Leiden heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van het dak. Omdat we zo’n dicht bebouwde stad zijn, vindt de gemeente het belangrijk ook het dakoppervlak goed te benutten. Ze denken aan dakterrassen, groene daken, daktuinbouw en natuurlijk ook aan zonnedaken. We hebben de wethouder gevraagd om het jaar van het dak te gebruiken voor een versnelling van grote zonnedaken voor bewoners en kregen een positieve reactie: er is iemand aangesteld voor jaar van het dak, die ook voor zon geschikte daken zal zoeken. Deze maand spreken we elkaar en bespreken we hoe we kunnen samenwerken.

Nieuwe daken

Met ons potentieel nieuwe dak gaat het helaas nog steeds traag. Stapje voor stapje boeken we gelukkig nog steeds vooruitgang. Vorige week hebben we de opdracht aan de constructeur gegeven voor archiefonderzoek. De constructeur kan dan nagaan of de bouwaanvraag voldoende is om de constructieberekening op te baseren, of dat duurder praktijkonderzoek ter plekke (echt boren in het dak) nodig is om te bepalen of de constructie sterk genoeg is voor zonnepanelen.

Inmiddels heeft een andere dakeigenaar bij ons aangeklopt die serieus interesse heeft in het beschikbaar stellen van zijn dak. Daarover zijn we natuurlijk erg enthousiast. Een goede test voor het ondernemersaanbod waar we de afgelopen tijd aan gewerkt hebben.

Ook zijn er drie wijkinitiatieven in Leiden die op zoek zijn naar een gemeenschappelijk dak voor hun wijk en die hebben aangegeven met ons te willen samenwerken. Goed nieuws, want zij zoeken zelf naar nieuwe daken. En hoe meer mensen bezig zijn met nieuwe daken, hoe meer kans op een nieuw geschikt dak.

En als laatste is er natuurlijk het jaar van het dak, waarin we hopelijk het aanbod van gemeentedaken kunnen versnellen.

Oftewel: we zijn er nog niet, maar geven de moed niet op!

Postcoderoos tussenstand

Energie Samen, de landelijke koepel waar we lid van zijn, is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de uitwerking van de nieuwe postcoderegeling. Er is nog niks besloten, maar de contouren van de nieuwe regeling worden duidelijker:

  • subsidie op basis van prestatie/productie (kWh) van hernieuwbare stroom
  • voor dezelfde doelgroep als de huidige postcoderoosregeling
  • subsidie uit te keren aan coöperatie of VVE
  • subsidiebeschikking voor een looptijd van 8 tot 15 jaar
  • afhandeling van subsidie-aanvragen op basis van volgorde van binnenkomst (loting bij binnenkomst op dezelfde dag)
  • uitvoering/beheer door RVO

Het laatste nieuws over de Postcoderoos vind je bij EnergieSamen.

Opgewekt op sporthal Houtkwartier

We hebben in 2019 inmiddels 136.000 kWh groene stroom opgewekt op sporthal Houtkwartier. Per certificaat is dat 260 kWh. De verwachting voor heel 2019 staat nu op 277 kWh per certificaat. Voor het eerste jaar was 271 kWh verwacht, dus we lopen nog steeds – meer dan – goed op schema!

Met zonnige groet,

Het bestuur: Jeroen Schrama, Anne Marieke Schwencke en Jaap Stokking