De afgelopen maanden is veel gebeurd. We hebben ons openingsfeest gehouden met een prachtige film, je kunt nu online zien hoeveel stroom we opwekken, de nieuwe tarieven voor onze stroom zijn bekend en er is goed nieuws over het wensenfonds. Ook staat er veel op stapel. De eerste energiebelastingronde komt er aan en uiteraard gaan we volop door voor een volgend dak. Hoogste tijd voor een nieuwsbrief!

Openingsfeest

19 januari hielden we het openingsfeest van Sporthal Houtkwartier. Het was een zonnige middag met uitzicht op ons dak, met heerlijke hapjes van verschillende leden en veelbelovende toespraken van de voorzitter van Zon op Leiden en wethouder Fleur Spijker. We kregen veel energie door iedereen die het feest meevierde en door de fijne enthousiaste gesprekken. Een uitgebreid verslag van het feest vind je op de Zon op Leiden nieuwspagina.

Film

Professioneel filmer en lid Jan Stap heeft tijdens de bouw van zonnecentrale sporthal Houtkwartier een film gemaakt. Je ziet de bouw van de centrale en je hoort de mensen en beweegredenen achter onze coöperatie. Wij zijn heel trots op het resultaat. Je kunt de film vinden op Zon op Leiden Houtkwartier.

Opwekking stroom Houtkwartier online

Inmiddels kun je op onze website ook zien hoe veel stroom er wordt opgewekt. Je ziet het aantal kWh dat in 2019 is opgewekt en de hoeveelheid CO2 die dit scheelt t.o.v. grijze stroom. Ook deze gegevens vind je op Zon op Leiden Houtkwartier.

Financiën voor deelnemers Sporthal Houtkwartier

Voor deelnemers van Sporthal Houtkwartier zijn er nu verschillende financiële zaken actueel. Greenchoice heeft nieuwe tarieven voor de stroom. De belastingaangifte over 2018 komt eraan, waarbij de certificaten meetellen in box 3. Verder is het tijd voor de eerste verrekening van de energiebelasting en wordt de margevergoeding nu bepaald. De details vind je onderaan deze nieuwsbrief/als bijlage onder ‘Speciaal voor deelnemers Sporthal Houtkwartier’.

Wensenfonds

Op 28 januari hebben wij een cheque van €500,- in ontvangst mogen nemen van het Rabo wensenfonds tijdens een drukke avond waar vele goede doelen een bedrag van de Rabobank Leiden-Katwijk kregen. Met het bedrag dat wij hebben gekregen, willen we communicatie betalen om nog meer Leidenaren te bereiken.

Volgend dak

De gemeente heeft een nieuw dak aangeboden die we gaan beoordelen op geschiktheid. Ook zijn we in gesprek met de kartrekkers van Duurzame Energie Merenwijk om te zien wat er mogelijk is in de Merenwijk. Daarnaast zijn er nog een paar opties langsgekomen de afgelopen paar maanden. Voor ons is de keuze simpel. We hebben de capaciteit voor 2 a 3 nieuwe projecten. Dus we gaan aan de slag met de eerste daken die geschikt blijken te zijn – en gunstig verspreid door de stad liggen.

Hulp?

Wij zijn heel blij met alle steun die we van jullie krijgen door jullie deelname en enthousiasme. Praktische hulp kunnen we ook vaak gebruiken. Wil je ons helpen, neem dan contact op, dan kunnen we kijken waar we jouw kwaliteiten kunnen inzetten.

Er zijn ook regelmatig eenmalige klussen waarvoor hulp welkom is. Op dit moment is dat:

  • Expertise website teksten: nu de website een jaar in de lucht is, willen we graag een kritische controle van de teksten uitvoeren.
  • Expertise website & lay-out: Op enkele plaatsen willen we graag iets speciaals in de lay out. Wie weet hier veel van en kan ons tips geven?

Speciaal voor deelnemers Sporthal Houtkwartier

Nieuwe tarieven stroom

We verkopen de stroom van Sporthal Houtkwartier aan Greenchoice. We hebben afgesproken dat wat ze ons betalen elk half jaar opnieuw wordt bepaald op basis van het gemiddelde tarief van verschillende veel gebruikte energieleveranciers op dat moment. De prijs voor dit half jaar is bekend: € 0,07330 (hoog tarief) en € 0,05907 (laag tarief). Deze prijs is hoger dan verwacht omdat – zoals je wellicht al gemerkt hebt – de elektriciteitsprijs is gestegen. Dat is gunstig voor ons want we krijgen meer voor de verkoop van onze zonnestroom en de terugverdientijd wordt korter. Aan de andere kant betalen wij natuurlijk, net als iedereen, ook meer voor de stroom die we zelf afnemen.

Certificaten opgeven bij je Inkomstenbelasting

Binnenkort is het weer tijd voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt certificaten als een investering. Dit betekent dat je de waarde van de certificaten moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. De deelname valt onder box 3 voor sparen en beleggen. Maar de belastingdienst gaat uit van de waarde van je vermogen op 1 januari. Omdat nog niemand certificaten had op 1 januari vorig jaar, hoef je dus nog niets op te geven.

De waarde voor de jaarlijkse belastingaangifte en de actuele waarde van de certificaten vind je bij elkaar op je gebruikerspagina onder Mijn certificaten. Je kunt zien dat de waarde op 0 staat voor het jaar van aangifte 2018. De actuele waarde neemt af over de looptijd van 15 jaar en is relevant in het geval je certificaten wilt verkopen.

Er is overigens geen box 3-belasting verschuldigd als het totale box 3-vermogen (bezittingen minus schulden) lager is dan de box 3-vrijstelling. Is het totale box 3-vermogen hoger dan de vrijstelling dan is over de waarde van het meerdere 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd.

Verlaging energiebelasting

De eerste ronde voor de verlaging van de energiebelasting vindt nu plaats. De energiebelasting wordt terugbetaald per kalenderjaar. Dat betekent dat de verrekening nu gaat over de stroom die we hebben opgewekt in 2018, 14 dagen opwek midden in de winter: het gaat daarom slechts om een aantal cent per certificaat. De verrekening staat los van je eigen eindafrekening en wordt door de meeste leveranciers rond mei als creditfactuur op je rekening gestort.

We nemen nu heel serieus alle stappen ‘voor die paar cent’ van 2018. Het geeft ons de gelegenheid het proces goed te leren kennen: een generale repetitie voor volgend jaar, als het wél om substantiële bedragen gaat. Helpen jullie mee door te waarschuwen als jullie zaken zien die niet (lijken te) kloppen? Houd daarbij wel rekening met onderstaande planning: controleer niet té vroeg.

De planning is als volgt:

  • Half maart: Zon op Nederland heeft het ledenbestand gecontroleerd en de energieleveranciers hebben hun gegevens bevestigd (klantnummers, periode, overstap). Op basis daarvan maakt Zon op Nederland een bestand met de toerekening van de opbrengst;
  • Eind maart: Zon op Nederland stuurt het bestand met de toerekening naar het bestuur van Zon op Leiden, die dit controleert en akkoord geeft;
  • Begin april: Zon op Nederland stuurt de definitieve bestanden naar de energieleveranciers uit het overzicht met 2 of 3 sterren en plaatsen de toekenning in een voucher op de gebruikerspagina;
  • Eind april: Leden met een leverancier met 1 ster kunnen met het voucher de energiebelasting terugvragen bij hun leverancier;
  • Mei (4-6 weken later na doorsturen): De leveranciers sturen een creditfactuur naar de klanten/ leden voor de teruggaaf over kalenderjaar 2018.
  • De eindafrekening over je eigen verbruik ontvang je op het moment dat je gewend bent. Op die rekening wordt net als altijd ook energiebelasting geïnd. Het deel dat door deelname in coöperatie in aanmerking komt voor de teruggaaf krijg je dus via de creditfactuur teruggestort en betreft een kalenderjaar, wat dus meestal afwijkt van de periode waarover je eindfactuur geldt.

Wanneer kan ik geld verwachten?

Omdat we eind december zijn gestart, is er over 2018 weinig te verrekenen. Die kleine verrekening verwachten we in mei 2019. In mei 2020 verwachten we de eerste substantiële opbrengst van je certificaat. Dat klinkt misschien ver weg en komt dus omdat de verrekening per kalenderjaar plaatsvindt, met verschillende controlestappen tussen einde jaar en terugbetaling.

Verlagen termijnbedrag?

Omdat je vanaf nu energiebelasting terugkrijgt, klinkt het logisch om het termijnbedrag van je energierekening te verlagen. De energieleveranciers raden dit toch af. Reden hiervoor is dat de teruggave apart wordt verrekend, los van je gewone eindafrekening. Je betaalt dus wél de belasting in je termijnbedrag en ziet dat op je eindafrekening, en krijgt het op een ander moment teruggestort.

Btw-teruggave

Je hebt btw betaald over de aanschaf van de certificaten. Op 1 maart hebben we bericht gehad van de Belastingdienst dat de btw wordt teruggegeven. Over enkele weken krijgen we het daadwerkelijk op de rekening en kunnen we het gaan terugbetalen aan jullie.

Margevergoeding

Deelnemers aan Sporthal Houtkwartier die hun eigen stroom afnemen bij Greenchoice en géén actiecontract hebben, leveren de coöperatie een ‘margevergoeding’ op: een jaarlijks uitbetaald bedrag dat ten goede komt aan de coöperatie. Enkele leden hebben ons er op geattendeerd dat op hun gebruikerspagina bij Zon op Nederland staat dat voor hen géén margevergoeding wordt berekend, terwijl zij wel aan alle voorwaarden menen te voldoen. Dit hebben we opgenomen met Greenchoice. Greenchoice kijkt dit nu na en vraagt om wat geduld omdat ze het nu extra druk hebben vanwege de jaarafrekeningen. We houden de verbeteringen in de gaten en waarschuwen als alles is verbeterd.