Tussen alle vakanties door hebben we de afgelopen twee maanden alle keuzes voor Sporthal Houtkwartier doorgerekend en uitgeschreven. De betrokken inschrijvers hebben hierover bericht gehad. Een nieuwe belangrijke mijlpaal is gezet!

Activiteiten afgelopen tijd
De exacte kosten van het certificaat en de verwachte opbrengsten van de komende periode zijn doorgerekend. Het exacte aanbod, met al deze financiële gegevens, de specificaties van de installatie en nog veel meer is uitgeschreven in de informatiebrochure. Na dit voorwerk hebben we de betrokkenen op 17 augustus het aanbod gedaan de inschrijving definitief te maken.

Daarnaast hebben we de landelijke ontwikkelingen over de postcoderoosregeling en de energiebelasting scherp in de gaten gehouden.

Activiteiten komende tijd
De betrokkenen hebben tot en met 9 september de tijd het aanbod te accepteren. Dan weten we of alle certificaten zijn gekocht en of we dus nog een aanbod kunnen doen aan de eerste geïnteresseerden op de reservelijst. We houden in augustus ‘spreekuren’ voor alle vragen bij Logica op Nieuwe Rijn 11. De spreekuren zijn bedoeld voor alle vragen, ideeën en tips. Dus ook als je (nog) geen aanbod hebt gekregen in deze eerste ronde: leuk als je langskomt!

Wijziging inschrijving naar wachtlijst
De inschrijving van iedereen die ingeschreven stond voor Sporthal Houtkwartier en die in deze eerste ronde geen aanbod heeft gekregen, is gewijzigd in een inschrijving op de wachtlijst. Dit was nodig om de eerste groep een aanbod te kunnen doen. Dit wijzigen we weer voor de deelnemers die alsnog een aanbod krijgen in september.

De cijfers van Zonnecentrale sporthal Houtkwartier
Kosten

  • De prijs per certificaat is definitief gesteld op 300 euro en 63 euro BTW.
  • BTW krijgt iedereen terug zodra Zon op Leiden dit terug ontvangt van de belastingdienst.

Opbrengsten

  • De verwachte opbrengst van de verkoop van de stroom is 8 euro per certificaat per jaar.
  • Deze verwachte opbrengst is inclusief de margevergoeding van Greenchoice en de kosten van verzekeringen en administratie.
  • De energiebelastingteruggave is in 2018 12,65 cent per kWh, dit is circa € 32,- per certificaat per jaar.

Ontwikkelingen vanuit de overheid

Vanwege het zomerreces is er geen nieuws te melden over de plannen van de overheid.

Zoals we meldden in de vorige nieuwsbrief zijn twee landelijke ontwikkelingen relevant voor ons: de verwachte wijzigingen van de postcoderegeling én de energiebelasting De postcoderoosregeling wordt zeer waarschijnlijk afgeschaft en na 2020 vervangen door een nieuwe regeling. Hoe die eruit gaat zien is nog niet bekend. Het is dus nog niet definitief bekend wat dat voor ons betekent. Wij verwachten dat bestaande projecten (zoals die van ons) gebruik kunnen blijven maken van de oude regeling of van een overgangsregeling.

Tegelijkertijd zijn er plannen om de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. Dat is ongunstig voor de terugverdientijd omdat we minder belastingvoordeel hebben. De nieuwe regeling heeft daar geen last van. Wij verwachten dat er een oplossing gevonden wordt voor alle bestaande projecten en dat de verwachte terugverdientijd ongeveer gelijk blijft.

Het bestuur van Zon op Leiden heeft er vertrouwen in dat er een goede overgangsregeling komt en heeft besloten het project door te zetten en jullie een aanbod te doen. Verschillende leden moedigen ons ook aan om door te gaan. We hebben alle betrokken uiteraard aangeraden de nieuwe situatie zelf te beoordelen en op basis daarvan te kiezen of ze het aanbod accepteren.