Na de laatste nieuwsbrief is er zo veel veranderd. We hopen – zo mogelijk nog meer dan anders – dat het goed gaat met iedereen. Zon op Leiden heeft intussen niet stil gezeten. Met digitale vergaderingen, mails en telefoongesprekken hebben we mooie stappen gemaakt. Er is weer voortgang te melden over het nieuwe dak, de financiële verrekening en de algemene ledenvergadering.

Afbeelding

Ons nieuwe dak: Octavialaan
We stonden al een tijd te popelen om de naam van ons nieuwe dak onthullen. Nu dan eindelijk: het is het gebouw ‘De Arcade’ aan de Octavialaan 61 in Roomburg, waarin de brede school ‘De Arcade’, kinderopvang Smallsteps en Visser Fysiotherapie en Sport zijn gehuisvest, en waar Gymsport Leiden vaste gebruiker van de sporthal is. Uiteraard wilden we de gemeente Leiden eerst de gelegenheid geven deze huurders te informeren. Vandaar dat we tot nu gewacht hebben om jullie te informeren.

De gemeente heeft intussen ook de ‘gebruikersovereenkomst’ – nodig voor de formele afstemming over het gebruik van het dak – akkoord bevonden. Wethouder Fleur Spijker gaat de samenwerking officieel bevestigen, hopelijk bij het nieuwe dak: dat is een mooie volgende mijlpaal. Een ondertekening met publiek wordt het deze keer natuurlijk niet. Wel zorgen we voor foto’s zodat je dit heugelijke moment niet hoeft te missen!

Verder leggen we nu de laatste hand aan de uitvraag voor de installateurs. In mei vragen we offertes op. Het nieuwe zonnedak wordt zo steeds concreter!

Afbeelding

Wie kan meedoen?
Nu het dak bekend is kunnen we ook doorgeven wie er mee kan doen: iedereen met postcode 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2321 en 2322 kan meedoen. De andere Leidenaren moeten we helaas dit keer teleurstellen. De postcoderoosregeling waar we gebruik van maken schrijft voor dat alleen leden kunnen meedoen die wonen in de zogenoemde ‘postcoderoos’ waarin ook het dak ligt. Het dak zelf ligt in postcode 2314. We hebben de postcoderoos natuurlijk zo gekozen dat zo veel Leidenaren kunnen meedoen. Allemaal is alleen niet mogelijk. Gelukkig hebben we al zicht op een derde dak waarmee we ook leden met andere postcodes kunnen laten meedoen. Wel moeten we aan hen dus nog meer geduld vragen!

Als bestuur hebben we besloten dat de leden die op 1 maart op de wachtlijst stonden zich als eerste kunnen aanmelden voor een voorinschrijving. De definitieve toekenning van de certificaten voor het nieuwe dak vindt namelijk plaats op volgorde van voorinschrijving. Het bestuur wil graag iedereen die al op de wachtlijst stond vóór bekend werd dat het dak echt kansrijk was (de positieve constructieberekening) als eerste de kans geven mee te doen. Stond je op 1 maart al op de wachtlijst én woon je in de postcoderoos, dan krijg je in mei een aparte mail over de voorinschriiving. Als er daarna certificaten over zijn, waarschuwen we ook onze nieuwere belangstellenden.

Energiebelastingteruggave
Iedereen die meedoet met zonnecentrale Houtkwartier heeft recht op energiebelastingteruggave. De energiebelasting van 2019 wordt binnenkort overgemaakt. De eerste teruggave van een heel jaar! De energiebelasting wordt teruggestort door je energieleverancier. Hoe, dat hangt af van je leverancier. De meeste leden hoeven niets te doen. Hun energieleverancier betaalt automatisch de belasting terug op basis van de opgave van Zon op Leiden. Greenchoice stort het bedrag eind mei op ieders rekening. Wij verwachten bij andere leveranciers een vergelijkbare termijn. Sommige leden hebben een energieleverancier waarbij ze zelf de belasting terugvragen met een ‘voucher’. Deze vouchers zijn inmiddels aan deze leden verstuurd.

We willen jullie vragen de teruggave te controleren. Graag horen we of alles goed en op tijd is afgehandeld!

ALV
Vanwege de huidige maatregelen waarin we niet samen mogen komen, stellen we de Algemene Ledenvergadering (ALV) uit tot 17 september (avond). Dit doen we op basis van een noodwet die vorige week is aangenomen. Meer over deze noodwet lees je hier. In onze ALV wordt de jaarrekening over 2019 ter goedkeuring voorgelegd en besluiten we over de verdeling van de opbrengsten uit de stroomverkoop over 2018 en 2019, het tweede deel van van de inkomsten voor de deelnemers van de zonnecentrale Houtkwartier. Dit is een belangrijke controle en keuze die we liefst bij elkaar op locatie doen omdat een stemming in persoon volgens onze statuten zeker rechtsgeldig is. Tegelijk onderzoeken we ook de mogelijkheden van een digitale ALV, zodat we voorbereid zijn als we ook in september elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten.