Er is een grote mijlpaal voor een nieuw dak behaald, steeds meer Leidenaren weten ons te vinden, het eerste volle jaar zon op ons eerste dak is voltooid en we hebben maar liefst van twee partijen geld ontvangen om volgende projecten meer vaart te geven. Dat – en meer – in deze nieuwsbrief.

Grote mijlpaal nieuwe dak

De constructieberekening voor het nieuwe dak is afgerond en de uitkomsten zijn zeer positief. De start van het volgende gezamenlijke dak waar we allemaal zo’n behoefte aan hebben, is een belangrijke stap dichterbij!

Het nieuwe platte dak heeft twee delen waar we graag zonnepanelen op willen leggen, op beide daken is dit mogelijk. Er mag namelijk (veel) meer extra gewicht op het dak gezet worden dan zonnepanelen met ballast wegen. Deze constructieberekening was de belangrijkste horde die genomen moest worden om groen licht te krijgen voor dit dak.

Eindelijk! Zonder constructieberekening kun je niet verder. De constructieberekening duurde lang: twee specialisten achter elkaar konden – om redenen die niks met het gebouw te maken hadden – toch niet meewerken. Het kostte daardoor wel veel tijd voor we de specialist te pakken hadden die de berekening wel ging doen. Deze specialist raadde ons aan de controle in twee stappen te doen. Heel verstandig, want de eerste stap kostte veel minder geld en gaf al veel duidelijkheid. Zo besteedden we niet onnodig coöperatiegeld – maar kostte het wel weer wat meer tijd. Fijn dat de berekening er nu is, en bij het volgende dak gebruiken we onze ervaringen om het sneller voor elkaar te krijgen.

Nu de constructieberekening er is, zijn er nog twee belangrijke stappen voor we je kunnen vragen je definitief in te schrijven voor het nieuwe dak. Als eerste de locatie-overeenkomst voor het dak tekenen en als tweede de installateur kiezen. Beide zouden snel moeten kunnen gaan. Het tweede dak is ook van de gemeente, met wie we al een locatie-overeenkomst hebben voor het eerste dak. Alle juridische controles op de inhoud zijn dus toen gedaan. Een versie voor het nieuwe dak ligt al bij de gemeente. Ook voor de offerte-aanvraag voor een installateur hebben we alles al klaar liggen. Zodra we akkoord hebben van de gemeente zetten we de offerte uit.

Welkom!

Inmiddels hebben we ruim 100 Leidenaren op de wachtlijst staan: welkom aan iedereen die zich nieuw heeft aangesloten! Samen vragen wij inmiddels ruim 800 certificaten aan. Super dat er zoveel aanvragen zijn. Omdat de ervaringen uit het hele land leren dat het werven van een dak vaak lang duurt hadden we nog niet eens reclame gemaakt. Desondanks dus zoveel aanmeldingen. Aan alle leden op de wachtlijst daarom niet alleen welkom, maar ook dank voor jullie geduld. Het aantal van 800 is zelfs meer dan we op het nieuwe dak kunnen honoreren. Daarom zijn we hard bezig om nieuwe zonnedaken te verwerven.

Zonnig eerste jaar

We hebben 144 MWh opgewekt in 2019 op Sporthal Houtkwartier. Dat is evenveel als 51 huishoudens gebruiken en het is bijna 4% meer dan verwacht in het eerste jaar. Een mooi zonnig eerste jaar!

De afgelopen weken was het overigens vooral heel stormachtig. Deze eerste test heeft onze installatie glansrijk doorstaan! Direct na storm ‘Ellen’ zijn we met de gebouwbeheerders van de sporthal het dak op geweest. Alles zag er goed uit (zie foto)! Binnenkort vindt het jaarlijkse onderhoud plaats. Dan laten we de hele installatie ook schoonmaken.

Rabo wensenfonds

Dank voor het massaal (laten) stemmen op ons project voor het Rabo wensenfonds. We ontvangen maar liefst €1800,-. Dit geld gaan we gebruiken om daken te werven. Met onze wachtlijst is dat het hardste nodig!

Het Rabo wensenfonds is een jaarlijkse actie van de Rabobank uit onze regio. Alle streekbewoners met een Rabo-rekening mogen in het najaar stemmen op hun favoriete goede doel. Op de site van de Rabobank kun je meer lezen over deze actie en alle doelen die financieel worden gesteund.

Subsidie provincie

Onze subsidieaanvraag bij de provincie is ook goedgekeurd! We krijgen €20.050,- subsidie. Dit geld is bedoeld om bepaalde uren die we maken te vergoeden. Het gaat om acties voor het nieuwe dak die afgebakend zijn en behoorlijk wat tijd kosten. Door – met subsidie – deze uren te vergoeden is dit ook praktisch haalbaar en hoeft dit niet te drukken op het rendement van ons nieuwe dak. We zijn dan ook heel blij met deze subsidie!

Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) donderdag 4 juni

Om alvast te noteren: op 4 juni, 19:30 is de ALV. We bespreken in ieder geval de jaarrekening en het voorstel van het bestuur om het batig saldo (de opbrengst van de stroomverkoop minus de jaarlijkse kosten) uit te keren aan de deelnemers van het eerste dak. Uiteraard informeren we iedereen ook over de voortgang van het tweede dak. En hopelijk is er al informatie over een derde dak.

Financiële verrekening

Ter herinnering de stappen voor de financiële verrekening voor iedereen die deelneemt aan zonnecentrale Sporthal Houtkwartier. Deze verrekening bestaat jaarlijks uit twee delen:

  • Energiebelastingteruggave
  • Stroomverkoop

Wat je daar zelf voor doet, is het volgende:

  • In januari 2020 heb je gecontroleerd of je energieleverancier nog goed in het systeem van Zon op Nederland stond. Daarvoor is een aparte mail gestuurd. Denk je dat er bij jou toch iets is mis gegaan? Waarschuw ons dan.
  • Als je een energieleverancier hebt waar je zelf de energiebelastingteruggave moet aanvragen, dan kun je dat in april-mei doen: je krijgt een opgave van de hoeveelheid stroom die je hebt opgewekt (‘voucher’) waarmee je de aanvraag kunt doen.

Wanneer je geld kunt verwachten:

  • In mei-juni wordt naar verwachting door je energieleverancier de energiebelastingteruggave gestort – als je een energieleverancier hebt die dit direct met de coöperatie regelt. Bij een energieleverancier waarbij je de aanvraag zelf doet, wordt het bedrag natuurlijk pas gestort nadat je dit hebt aangevraagd. Meestal is de uitbetaling bij deze energieleveranciers één of enkele maanden later.
  • Na goedkeuring van de ALV op 4 juni maakt de penningmeester de opbrengst uit stroomverkoop over. Dit is een netto-bedrag: de jaarlijkse kosten voor verzekeringen e.d. zijn hier van afgetrokken.