Het is zover! De website www.zonopleiden.nl waar we de afgelopen maanden hard aan hebben gewerkt, staat online. We hebben veel informatie opgenomen over hoe een zonnecoöperatie en een postcoderoosproject precies werken.

Nu start dan ook officieel de inschrijving voor het eerste zonnedak. Wie deze nieuwsbrief ontvangt, heeft zich al vòòor deze officiële start al aangemeld als geïnteresseerde in onze coöperatie. Fijn dat jullie al zo vroeg hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn. Door jullie kregen we nog meer vertrouwen dat er veel belangstelling is voor gezamenlijke zonnedaken. Het betekent tegelijk dat we nog niet van iedereen alle gegevens hebben die we nodig hebben, daarvoor was het soms nog ‘te vroeg’.

We willen nu graag het beeld compleet krijgen wie van jullie hoeveel certificaten wil aanschaffen voor dit eerste zonnedak. Tot 31 maart geven we alle ‘postcoderoosbewoners’ die zich al hebben aangemeld als geïnteresseerde de kans om zeker mee te doen.

Houd je mail in de gaten: kort na deze nieuwsbrief sturen we alle geïnteresseerden een toegespitste mail. Voor iedereen die op basis van de postcode al kan meedoen met dit eerste dak is dit een mail waarin we uitleggen hoe je nu geregistreerd staat en of we nog extra informatie nodig hebben. Ook als je buiten de ‘postcoderoos’ woont, krijg je een mail waarin we toelichten wat voor jou de mogelijkheden zijn.

Voortgang afgelopen maanden

In december 2017 is de constructie van het hele dak van de sporthal Houtkwartier aan de Vennemeerstraat gekeurd en goed bevonden voor de plaatsing van zonnepanelen. Ook hebben we goedkeuring gekregen van de gemeente als eigenaar om de zonnecentrale te plaatsen. Dat was een geweldige mijlpaal en het startschot om echt te beginnen met ons eerste zonnedak.

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor de plaatsing van de panelen. Denk daarbij aan contacten met de gemeente over het vestigen van een opstalrecht, met de netbeheerder over de verschillende opties voor aansluiting op het net en met potentiële installateurs om te onderzoeken of zij voor ons een geschikte partij zijn om het zonnedak aan te leggen. Ook hebben we ons verder verdiept in de ins en outs van de planning en de businesscase.

In december is ook onze eerste presentatie geweest, voor bewoners van de binnenstad. Er waren 40 aanwezigen. Naar aanleiding van de presentatie hebben zich 20 geïnteresseerden gemeld. 50% aanmeldingen: daarvan zijn we onder de indruk. Het bevestigt wat wij steeds aannamen: juist in Leiden is er behoefte aan gezamenlijke zonnedaken. Inmiddels zijn we alweer enkele presentaties verder en de aanmeldingen blijven binnenkomen. Welkom allemaal, fijn dat jullie ook mee doen!

Komende tijd: voorbereiding en inschrijving

Om zonnepanelen op ons gezamenlijke dak te krijgen is veel technisch en administratief werk te verrichten. Hiervoor hebben we een professional van Zon op Nederland ingeschakeld: Alfons Ramb. We zijn heel blij dat Alfons de projectbegeleiding voor ons uitvoert. Hij stemt nu af met Liander over de aansluiting. Dat is een heel belangrijke stap: het bepaalt hoeveel panelen we kunnen plaatsen en of we de installatie kunnen splitsen. Als we de installatie kunnen splitsen, kunnen we meer postcodes laten meedoen. Zodra er meer duidelijkheid is over de aansluiting vragen we installateurs om een offerte voor de plaatsing van de zonnecentrale.

De zonnecentrale komt er natuurlijk alleen als we genoeg inschrijvingen hebben. Dat lijkt wel te lukken: Op het dak is ruimte voor maximaal 600 certificaten. Er zijn al inschrijvingen ontvangen voor ongeveer 250 certificaten en de mensen die nu alleen nog maar op de wachtlijst staan en in de juiste postcode wonen, hebben ook interesse in maximaal zo’n 250 certificaten. Bovendien hebben flink wat geïnteresseerden nog niet opgegeven hoeveel certificaten ze willen. We willen nu ieder van jullie met een postcode binnen de postcoderoos de kans geven om zeker mee te doen. Vandaar ook het verzoek je officieel op te geven voor 31 maart. Daarna maken we de balans op: bij overintekening verlagen we het aantal certificaten per persoon dat uitgaat boven 5 certificaten naar rato. Als we nog niet genoeg inschrijvingen hebben, vullen we dat aan met wie zich vanaf nu nieuw aanmeldt als geïnteresseerde.

Planning

Wij kunnen bijna niet wachten tot de zonnepanelen op het dak liggen en energie leveren. We moeten nog wel wat geduld hebben. Voor de aansluiting en installatie van zoveel panelen geldt een wat langere doorlooptijd, bijvoorbeeld omdat zonnepanelen in trek zijn en installateurs zo’n grote klus dus moeten inplannen. Logisch, maar goed om rekening mee te houden. We streven er naar om in het najaar de zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Nieuwe daken

Één dak is een mooi begin wat ons betreft. We blijven op de achtergrond dus steeds bezig met de zoektocht naar nieuwe daken. Er zijn enkele interessante kanshebbers. Zodra we hier nieuws over hebben laten we dit uiteraard weten.

Wil je meedoen? Graag!

De afgelopen tijd hebben zich al enkelen gemeld en meegewerkt aan bijvoorbeeld de website. We kunnen meer hulp goed gebruiken, dus we horen het graag als je je enthousiasme voor Zon op Leiden ook wilt omzetten in acties. Neem gerust contact met ons op (via reply op deze mail), dan kijken we samen waar je kwaliteiten het best tot zijn recht komen en wat past binnen je beschikbare tijd. Vele handen maken licht werk. Samen gaan we in Leiden grote daken vullen met zonnepanelen!

Zon op Leiden Coöperatie U.A.