Er zijn weer allerlei ontwikkelingen om te delen: we hebben een nieuwe overkoepelende coöperatie EnergieSamen, we werken met hernieuwde kracht aan nieuwe daken en vertellen over de ontwikkelingen van de postcoderoosregeling en de opbrengst van onze eerste zonnecentrale.

EnergieSamen

In juni is Zon op Leiden lid geworden van de overkoepelende landelijke coöperatie EnergieSamen. Als Zon op Leiden waren we al lid van de kleinere overkoepelende coöperatie Zon op Nederland. Deze heeft zich in juni aangesloten bij de nieuwe koepel Energie Samen. In EnergieSamen zijn meerdere landelijke samenwerkingsverbanden verenigd, zodat de belangen van energiecoöperaties beter vertegenwoordigd zijn. In de pionierfase van de coöperatieve beweging was het logisch dat er meerdere overkoepelende organisaties ontstonden, maar dat werkt uiteindelijk minder efficiënt. Samen sta je sterker. De aansluiting bij EnergieSamen verliep voor de Zon op Nederland coöperaties in twee stappen. We zijn samen met anderen eerst lid geworden van Rescoop, en in juni hebben de coöperaties van Rescoop unaniem gekozen voor aansluiting bij EnergieSamen. EnergieSamen is nu één landelijke coöperatie voor duurzame energie-initiatieven. EnergieSamen ondersteunt lokale initiatieven zoals de onze én behartigt onze belangen bij de overheid.

Als lid hoef je niets te doen. Het administratiesysteem van Zon op Nederland, dat wij gebruiken voor onze administratie, blijft bestaan. Wil je meer lezen over de nieuwe overkoepelende organisatie, kijk dan op de website van EnergieSamen.

Voortgang nieuwe daken

We hebben nog geen groen licht voor een nieuw dak. Dat vinden we erg jammer, vooral natuurlijk voor onze leden op de wachtlijst. Het dak waar we als eerst op gefocust hebben, kost meer moeite en wachttijd dan we verwacht hadden. Om meer kans te maken op een nieuw dak willen we vanaf nu focussen op meerdere daken tegelijk. We hebben hierover eerder deze week met de gemeente om tafel gezeten. Als we voor het ene dak dan ergens op moeten wachten, kunnen we met een ander dak wel stappen zetten. Ook maken we plannen hoe we samen met ondernemers hun daken kunnen benutten. Daarnaast willen we met de gemeente afspreken hoe we een voor de langere termijn een samenwerkingsvorm kunnen opzetten waarin het makkelijker is nieuwe daken te verkrijgen van gemeente én bedrijven. We hebben het voorbeeld uit Amsterdam waar dit een succes is, en we kijken of we dit ook in Leiden kunnen opzetten. Kortom: we doen er alles aan om op de korte en lange termijn wél groen licht voor nieuwe daken te krijgen.

Postcoderoos tussenstand

In juni 2018 heeft minister Wiebes aangekondigd de postcoderoosregeling te willen aanpassen. Hoewel er nog geen definitief nieuw plan is, willen we graag de tussenstand delen.

Zon op Leiden werkt met de postcoderoosregeling. Door deze regeling krijg je de energiebelasting over de energie die je hebt opgewekt op het gezamenlijke dak via je eigen energierekening terug. Het is het grootste deel van de opbrengst, en deze regeling gaat voor toekomstige daken dus wijzigen. Twee alternatieven worden nu het meest serieus bekeken: een verbeterde versie van de huidige teruggave van de energiebelasting en een jaarlijkse exploitatiesubsidie. Substantieel verschil is dat bij de subsidie vooraf vaststaat wat je hiermee verdient, terwijl de energiebelastingteruggave afhankelijk is van de hoogte van de belasting in de 15 jaar die volgen. Onafhankelijk van de twee alternatieven wordt gekeken of de verhuisregel kan worden geschrapt. In de huidige regeling krijg je het belastingvoordeel alleen als je blijft wonen in de postcoderoos. Dit is een lastig onderdeel van de regeling. Het maakt dat vooral jongeren minder geneigd zijn om deel te nemen, en het brengt administratie met zich mee als deelnemers verhuizen. Wij werken er met de landelijke vertegenwoordigers van EnergieSamen dan ook aan mee, dat de verhuisregel verdwijnt.

Energiebelasting en stroomverkoop 2019

De energiebelasting van 2019 is lager dan vorig jaar. Dat heeft invloed op de verwachte korting op de energiebelasting, een belangrijk onderdeel van de opbrengst van een zonnecertificaat.

De energiebelasting in 2018 was 12,65 cent per kWh. In 2019 is dit verlaagd naar 11,93 cent per kWh (beide inclusief BTW). Per kWh krijg je dus minder geld terug. Tegelijkertijd is er tot nu toe meer kWh opgewekt dan verwacht. Er is tot 13 juli al 171 kWh per certificaat opgewekt. Als dit zo doorgaat verwachten we een opbrengst van 281 kWh over heel 2019 in plaats van de 270 kWh die we vooraf ingeschat hadden voor het eerste jaar. Als je deze gegevens combineert, kom je op inkomsten uit de energiebelasting van 33 euro in plaats van 34 euro. Per saldo dus een iets kleinere opbrengst dan vooraf ingeschat.

Daar staat tegenover dat er meer stroom is om te worden verkocht, en dat de prijs van die stroom het eerste half jaar hoger is dan vooraf geschat. De opbrengst uit stroomverkoop wordt dus hoger dan verwacht. Over deze verwacht hogere opbrengst in deze nieuwsbrief nog geen nieuwe schatting, omdat de stroomprijs voor het tweede half jaar nog niet bekend is.

Teruggave energiebelasting 2018

We hebben dit jaar voor het eerst kunnen oefenen met de teruggave van de energiebelasting via de energierekening. Nu ging het nog om erg kleine bedragen omdat we net waren opgestart. Op een paar klanten van Nuon na, is alles goed verlopen. We hebben althans geen bericht gehad dat het niet goed is gegaan. Wie dit nog niet heeft gedaan: erg fijn als je kunt nakijken of er een klein bedrag is overgemaakt door de energieleverancier. Is dat niet het geval dan horen we dat graag.