Er gebeurt weer van alles bij Zon op Leiden, een aantal grote keuzes voor Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier zijn gemaakt en ook vanuit de overheid zijn er verschillende ontwikkelingen die voor onze coöperatie belangrijk zijn. Hoogste tijd voor deze nieuwsbrief.

Activiteiten afgelopen tijd

Iedereen heeft al het verslag ontvangen van onze eerste ledenbijeenkomst op 5 juni. Het was leuk om zo veel leden persoonlijk te ontmoeten. Ook was de betrokkenheid en kennis in de zaal indrukwekkend. We kijken dan ook terug op een geslaagde bijeenkomst.

Op 9 juni stonden we op de bijenmarkt, tussen de wijkambassadeurs en Milieudefensie. We spraken veel geïnteresseerden. Het enthousiasme van de bezoekers zonder eigen dak was groot, een aantal heeft zich al ingeschreven als geïnteresseerde. Welkom!

Activiteiten komende tijd

De komende periode zetten we de puntjes op de i, zodat we een aanbod kunnen doen voor sporthal Houtkwartier. Na de vakanties, op 17 augustus, willen we het aanbod klaar hebben en doorgeven aan de betrokkenen. Die hebben dan tot begin september de tijd het aanbod te accepteren. Dan weten we of alle certificaten zijn geaccepteerd en of we dus nog een aanbod kunnen doen aan de eerste geïnteresseerden op de reservelijst. We houden in augustus ‘spreekuren’ voor alle vragen in een café. Tips voor leuke en duurzame locaties zijn welkom!

Ook starten we in juli weer met het zoeken naar nieuwe daken. We gaan onder andere in gesprek met de gemeente over het dak in de Tweelingstraat, naast het Stadsbouwhuis. Ook maken we kennis met de nieuwe wethouder die over de gemeentedaken gaat, Fleur Spijker.

Ontwikkelingen Zonnecentrale sporthal Houtkwartier

Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor Sporthal Houtkwartier zijn al geïnformeerd over de keuzes. Ook hebben we hen doorgegeven of ze mee kunnen doen of niet. Hierbij deze informatie – en meer – voor alle geïnteresseerden.

We werken samen met Greenchoice

Het energiebedrijf aan wie we de stroom van onze centrale verkopen is gekozen: het is Greenchoice geworden. Greenchoice koopt de komende jaren onze zonnestroom van het eerste dak in en betaalt een goede prijs per kWh. Daarnaast betalen ze de coöperatie een bonus per jaar, ‘margevergoeding’ genoemd, voor al onze deelnemers die hun eigen energie afnemen bij Greenchoice. Elke deelnemer die ook klant is bij Greenchoice levert de coöperatie 35 euro per jaar op. Ook voor deelnemers die al een contract met Greenchoice hebben, wordt de vergoeding betaald. Er is één uitzondering: actiecontracten leveren geen bonus op. Dat betekent voor Zon op Leiden dat het ons helpt als je opgeeft bij welke energieleverancier je zit: zo kunnen we bepalen hoeveel bonus we kunnen verwachten. Zeker als je klant bent bij Greenchoice willen we je vragen dat op te geven, dat levert de coöperatie immers voordeel op, òòk als je nog niet meedoet aan het eerste dak. Dat kan via je gebruikerspagina op Zon op Nederland. Tijdens de bijeenkomst gaven sommigen aan te overwegen te switchen. Als je dat wilt, dan is dan gunstig voor ons allemaal.

We zijn in onderhandeling met een installateur

De installateur die de zonnecentrale gaat neerzetten is ook gekozen. De naam houden we nog even voor ons omdat de onderhandelingen nog bezig zijn, onder andere voor de definitieve prijs. Wel kunnen we al vertellen dat we op basis van deze offerte 512 certificaten kunnen uitgeven, die gezamenlijk een vermogen hebben van 151.200 wP en naar verwachting circa 128.000 kWh per jaar opbrengen: dat maakt ons dak een relatief groot postcoderoosproject! Op basis hiervan hebben we de eerste 61 inschrijvers van Sporthal Houtkwartier aangegeven dat ze kunnen meedoen.

Bij dit eerste dak kan de Merenwijk helaas niet mee doen. De twee deelnemers voor het eerste dak uit de Merenwijk zijn hierover geïnformeerd.

De laatste keuzes die nog gemaakt moeten worden zijn de exploitatieverzekeringen. Verder zetten we nu alle kosten en baten in een overzicht om de definitieve certificaatprijs te bepalen. De kersverse kascommissie kijkt hier ook naar: fijn dat deze belangrijke stap al getoetst kan worden namens de leden!

Ontwikkelingen vanuit de overheid

Er zijn twee zaken die aandacht vragen wat betreft landelijke ontwikkelingen. Mogelijk hebben jullie er al van gehoord. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een herziening van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling en er wordt nagedacht over aanpassing van het energiebelastingstelsel. Wij houden deze zaken scherp in de gaten omdat dit ook voor onze projecten gevolgen heeft.

Wat is er aan de hand?

Nieuwe regeling in de maak

Minister Wiebes heeft 15 juni aangegeven dat hij de postcoderoosregeling in 2020 wil herzien. Daar krijgen we voor volgende daken dus mee te maken. Hij wil de verrekening op een andere manier regelen. Hij wil daarin meenemen dat de terugverdientijd zo’n 7 jaar blijft, wat uiteraard positief is (gunstiger dan huidige regeling). Hoe de nieuwe regeling er uit gaat zien en wat dit voor ons soort postcoderoos-projecten betekent , wordt komende maanden duidelijk. De belangenvertegenwoordigers van de energiecoöperaties (via ODE decentraal en Zon op Nederland) zijn er over in gesprek met de betrokken ministeries. Ons bestuurslid Anne Marieke is daar nauw bij betrokken.

Lagere belasting op elektriciteit, minder voordeel voor ons

Tegelijkertijd wordt er op landelijk niveau nagedacht over aanpassingen aan de energiebelasting. Er zijn nog geen besluiten, maar er zijn wel ideeën om de energiebelasting op gas verder te verhogen en de belasting op elektriciteit verder te verlagen dan al in het Regeerakkoord aangekondigd. Er wordt gesproken over een halvering van de belasting op elektriciteit over een periode van 10 jaar. Dit om mensen te stimuleren over te stappen van gas op elektriciteit. Omdat een flink deel van de opbrengst van postcoderoosprojecten als de onze komt van de teruggave van de elektriciteitsbelasting, wordt de terugverdientijd langer als dit idee wordt ingevoerd. Doorrekenen van het huidige voorstel met de energiebelasting van 2018 levert een één jaar langere terugverdientijd. Relatief kort, omdat de belasting geleidelijk wordt afgebouwd. De belasting is dus juist in de eerste jaren nog hoog is. Met de nieuwe regeling van minister Wiebes ter vervanging van de postcoderoosregeling wordt de langere terugverdientijd wellicht ondervangen. We schakelen dan over op de nieuwe regeling.

Al deze ontwikkelingen zijn dus erg belangrijk voor ons. We volgen dit op de voet. Zodra er duidelijkheid is wat dit voor ons betekent sturen we een nieuwsbrief-special over dit onderwerp. We zorgen ook dat dit duidelijk is in ons aanbod op 17 augustus.

De participatieovereenkomst

Wanneer je definitief mee doet met een dak, wordt je gevraagd de participatieovereenkomst te onderschrijven. Dit formele document is al beschikbaar op de documentatiepagina van onze website. Handig om alvast door te nemen!

Vragen?

Heb je vragen? Kijk vooral eens op de website. We hebben hier alle informatie op een rij gezet. Uiteraard kun je ook altijd mailen naar info@zonopleiden.nl.

Hartelijke groet en een zonnige zomer gewenst!
Het bestuur