Nieuwsbrief Zon op Leiden februari 2017

We moeten op zoek naar een nieuw dak

We hadden gehoopt jullie te kunnen melden dat we een overeenkomst met de gemeente Leiden hebben over het pand van Stedelijk Beheer aan de Admiraal Banckertweg. Helaas bleek vlak voordat we de onderhandelingen zouden afronden dat de gemeente heeft besloten de huisvesting van alle gemeentelijke diensten tegen het licht te houden. Vanwege deze efficiency-operatie verwacht de gemeente dat dit dak niet lang genoeg beschikbaar is om voor ons interessant te zijn.

Jammer van alle tijd en inzet, aan beide zijden.

Oriëntatie op andere gemeentelijke daken

De leerervaring van de gemeentewerf geeft ons wel een snelle start om met de gemeente te praten over andere mogelijkheden voor een zonnedak op gemeentelijk vastgoed. De gemeente heeft al eerder haar vastgoed geanalyseerd op mogelijkheden om te verduurzamen en daar is een top-25 aan panden uitgekomen. Momenteel wordt een verdiepende analyse uitgevoerd om te kijken welke maatregelen denkbaar zijn. Hopelijk hebben we snel nieuwe informatie voor jullie hierover.

Eerste contacten met andere dakeigenaren

Uiteraard is er meer mogelijk dan gemeentelijk vastgoed. Daarom benaderen we grote bedrijven en ondernemersverenigingen. Omdat de coöperatie streeft naar financieel voordeel voor de leden, moeten dan wel goede afspraken te maken zijn over situaties waarin zo’n dak onverhoopt niet meer bruikbaar is. Dat is bij bedrijven, die niet direct een maatschappelijk doel nastreven, moeilijker dan bij een gemeente.

Een andere logische partij zijn de woningcorporaties. Zeker bij de grote huurflats is een zonnedak een interessante optie, maar bij zulk vastgoed spelen nog veel meer opgaven, zoals energiebesparing en verduurzaming van de warmtevoorziening. Het is dus zaak te komen tot een goede samenloop van omstandigheden.

Meedoen? Dat kan!

Wij kunnen bij het realiseren van zonnedaken alle hulp goed gebruiken. Als u ideeën heeft over een bijdrage die u kunt leveren, laat het ons weten! Wilt u meedenken, iets uitzoeken, contact leggen met specifieke partijen? Bent u handig met communicatiemiddelen? Hebt u wensen of suggesties voor een volgende nieuwsbrief? Stuur een mail naar info@zonopleiden.nl.

En hebt u zich al vrijblijvend aangemeld als lid, zodat wij alle gegevens makkelijk in één database hebben en u kunnen benaderen als er een dak beschikbaar komt waar u panelen op kunt aanschaffen? Ga naar www.zonopleiden.nl en klik op Gebruikerspagina.

Zon op Leiden Coöperatie U.A.