In deze nieuwsbrief de uitnodiging voor het feest op 19 januari. Ook hebben we weer mooie mijlpalen te melden over het eerste dak én nieuwe daken. Verder nog een korte impressie van onze tweede algemene ledenvergadering.

Voor de deelnemers aan zonnecentrale sporthal Houtkwartier daarnaast nog informatie over een speciaal aanbod van Greenchoice, de eerste teruggave van de energiebelasting en de teruggave van de BTW over de inleg.

Uitnodiging feest

Op 19 januari 2019 is de feestelijke opening van de zonnecentrale en vieren we dus feest. Fleur Spijker, wethouder Duurzame verstedelijking, opent de zonnecentrale, waarna we met z’n allen dit mooie moment vieren. Leuk als iedereen er bij kan zijn. Naast jullie, de leden en geïnteresseerden, nodigen we ook onze projectpartners uit. Dat zijn er heel wat.

Het feest is van 15:00 tot 17:00 op het Driestar college, Vennemeerstraat 5, 2334DE Leiden.

Kun je ons uiterlijk 12 januari laten weten of je komt, en met hoeveel personen?

Op de ALV gaven enkele leden aan wel te willen helpen, bijvoorbeeld door wat lekkers mee te nemen, door op te bouwen of op te ruimen. Wil je helpen? Graag! Meld je via een reply op deze mail, dan nemen we contact met je op.

Mijlpaal eerste zonnedak

Ons eerste zonnedak op sporthal Houtkwartier genereert vanaf 18 december 2018 stroom voor ons: een prachtige mijlpaal!

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Van 12 t/m 19 november zijn de rekjes, ballast, bedrading, omvormers en in de laatste dagen supersnel de 504 zonnepanelen waar het ons allemaal om ging geplaatst. Met een kraan, een steiger voor het hoge dak en veel noeste arbeid ging dit zeer voorspoedig, ook omdat het weer erg gunstig was. Het hele proces is zelfs door twee filmploegen gefilmd. Na deze aanleg zijn er nog twee stappen nodig om stroom te leveren. Op 30 november werd stap 1 uitgevoerd: de installatie werd aangesloten op het net. Vanwege het intensieve gebruik van de sporthal gebeurde dit om 6 uur ’s ochtends, want de stroom moest even uit in het hele gebouw. Vanaf dat moment wekte de installatie stroom op, alleen werd dit nog niet gemeten. Op 17 en 18 december vond stap 2 plaats: de tussenmeter werd geplaatst en geactiveerd. Dit is een belangrijke mijlpaal, want vanaf 18 december meten we daardoor de opbrengst en verkopen we de stroom aan Greenchoice. Ook telt vanaf nu de opgewekte stroom mee om de energiebelasting te verrekenen. De installateur heeft de installatie nu ook officieel opgeleverd. We zijn in business!

Binnenkort wordt de opbrengst getoond op de site van Zon op Nederland, zodat iedereen live kan zien hoeveel stroom de zonnecentrale al heeft opgewekt.

Nieuw dak?

Vanuit de gemeente is er een nieuw dak aangeboden, dat we gaan onderzoeken op haalbaarheid. Verder zijn we benaderd door een bedrijf over de mogelijkheden van een zonnecentrale op hun dak. Ook hebben we contact met meerdere non-profit instellingen over mogelijkheden bij hen, waarbij hun omwonenden of mensen die bij hen zijn aangesloten ook zouden kunnen worden benaderd om deel te nemen. Volop nieuwe mogelijkheden, daar moet toch bijna wel een mooi geschikt tweede dak uit te voorschijn komen!

Algemene ledenvergadering 28 november

Op 28 november was onze tweede goed bezochte algemene ledenvergadering. Het was leuk om iedereen te zien en alle betrokkenheid te ervaren. De kascommissie is benoemd, de jaarrekeningen van 2016 en 2017 en het huishoudelijke reglement zijn geaccordeerd. Verder hebben we stil gestaan bij al het werk voor het eerste dak.

Het verslag van de vergadering is als bijlage toegevoegd. We zorgen er voor dat binnenkort de documentenpagina van de website wordt aangevuld met een lijst van alle vertrouwelijke documenten. Deze zetten we niet op het internet. Deelnemers kunnen deze documenten uiteraard wel opvragen.

Aanbod Greenchoice

Voor deelnemers aan zonnecentrale sporthal Houtkwartier heeft Greenchoice een aanbod. Als je je via greenchoice.nl/zonopnederland aanmeldt, kom je in aanmerking voor een lager tarief dan elders op de website. Je kunt ook gebruik maken van dit tarief als je al stroom afneemt bij Greenchoice, zelfs met een vast contract.

Dit aanbod geldt wel alleen voor de mensen die al investeren in een zonnedak. Dus iedereen op de wachtlijst moet helaas nog geduld hebben tot de opening van ons tweede dak.

Let op als je al gebruik maakt van een actiecontract van Greenchoice: dit kan voordeliger zijn dan het speciale zonnecentrale-aanbod.

Teruggave energiebelasting

2018 Is bijna afgelopen. Voor deelnemers aan zonnecentrale sporthal Houtkwartier komt dus de eerste verrekening van de energiebelasting in zicht. Hoe gaat dat ook weer?

Er zijn drie mogelijkheden, afhankelijk van je energieleverancier. Kijk hier hoeveel sterren je energieleverancier heeft bij Zon op Nederland.

2 en 3 sterren leveranciers

Zon op Nederland en je energieleverancier regelen de verrekening samen. Zij doen dat in het voorjaar van 2019. Bij je opvolgende jaarafrekening krijg je de energiebelasting voor 2018 terug. Je hoeft zelf niets te doen.

1 ster leveranciers

Zon op Nederland zet de gegevens klaar op je gebruikersaccount, ook dit wordt in het voorjaar van 2019 gedaan. Hier kun je een ‘voucher’ uitprinten om op te sturen naar je energieleverancier. Je leverancier betaalt de energiebelasting vervolgens terug. Als het zover is laten wij het weten.

0 ster leveranciers

Zoals eerder aangegeven kun je via deze leveranciers geen energiebelasting terugkrijgen. Als je overstapt naar een 1, 2 of 3 ster leverancier krijg je vanaf het moment dat je overstapt de energiebelasting terug. Het is daarvoor belangrijk dat je je overstap registreert op je gebruikerspagina van Zon op Nederland. We waarschuwen de leden die dit aangaat nog apart.

Mocht je nu nog op de wachtlijst staan en een leverancier in deze categorie hebben, denk dan alvast na over je contract, zodat je bij deelname aan een volgend zonnedak niet te lang vast zit.

Teruggave BTW

Deelnemers aan zonnecentrale sporthal Houtkwartier hebben 21% BTW betaald over hun inleg. Deze BTW wordt naar verwachting in april/mei 2019 teruggestort op ieders rekening.

Het terugkrijgen van de BTW gaat in een aantal stappen. Dit kwartaal heeft de penningmeester namens alle leden de kosten voor de zonnecentrale betaald, inclusief BTW. Dat betekent dat zij in januari 2019 deze BTW kan terugvragen aan de belastingdienst. De belastingdienst heeft vervolgens acht weken om te reageren op deze aanvraag, en nog een week extra om de teruggevraagde BTW te storten. De belastingdienst stort de BTW op de rekening van Zon op Leiden. Zodra we het geld terug hebben van de belastingdienst, maakt de penningmeester het geld over naar alle deelnemers. Naar verwachting dus in april.

En wil je nu al weten wat je moet doen bij je eigen belastingaangifte? Lees dan nog eens onze informatiebrochure over de zonnecentrale terug, paragraaf 7 (ook te vinden op onze site).

Tot zover. Tot 19 januari!