De inschrijfrondes voor Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier zijn afgerond. Alle 512 certificaten zijn bevestigd. Dit betekent dat het dak helemaal is uitverkocht! We hebben ook vrijwel alle betalingen binnen. Dank aan iedereen voor het zo tijdig betalen.

Gisteren hebben we de officiële opdracht gegeven aan onze installateur, Zon & Co. We verwachten nog dit jaar een werkend zonnedak.

Save the date(s)!

Uiteraard willen we de ingebruikname van het zonnedak vieren met de eerste deelnemers, de mensen op de wachtlijst en iedereen die dit feestje met ons mee wil vieren. Onze nieuwe wethouder Fleur Spijker heeft al aangekondigd dat ze er graag bij is. Als je het leuk vindt om in de feestcommissie mee te denken, welkom, stuur dan even een mailtje.

Binnenkort hebben we meer duidelijkheid over de detailplanning van de realisatie. Ook willen we met jullie in gesprek over de verdere invulling van onze coöperatie en besluiten daarover vastleggen in een huishoudelijk reglement. Bovendien moeten we uiterlijk eind november de jaarafrekening van 2017 behandelen – die hadden we immers uitgesteld tijdens de informatiebijeenkomst van 5 juni.

Reserveer daarom vast 27/28 november in je agenda. Of het accent vooral op feest zal liggen en we het gesprek over de toekomst later hebben, of andersom, laten we binnenkort weten. In ieder geval wordt het een goed moment om elkaar te zien en bij te praten.

Aanmelding in cijfers

Voor de liefhebbers nog een paar statistieken. 90% van de geïnteresseerden heeft het aanbod geaccepteerd. 6% heeft meer certificaten aangevraagd dan eerder opgegeven, 26% minder. Het wijzigen van het aantal certificaten kwam voor het grootste deel omdat men het eigen energieverbruik nu preciezer heeft gecontroleerd of omdat dit inmiddels veranderd is, bijvoorbeeld door eigen zonnepanelen. Vier deelnemers hebben minder certificaten genomen vanwege de nog onduidelijke plannen van de overheid. Enkele deelnemers zien af van deelname omdat hun energieleverancier de postcoderoosregeling niet ondersteunt en overstappen naar een andere energieleverancier voor hen lastig is, of omdat de persoonlijke situatie het tijdelijk niet toelaat. Ze staan nu op de wachtlijst voor een volgend project.

Er zijn uiteindelijk 67 deelnemers aan het eerste zonnedak. Zij nemen gemiddeld 7,6 certificaten af. Het aantal certificaten varieert van 1 tot 20. Drie deelnemers nemen dit hoogste aantal af.

Nieuwe daken

Deelnemers op de wachtlijst: goed nieuws. Het bestuur heeft gesproken met de nieuwe wethouder Fleur Spijker van Duurzame stedelijke ontwikkeling. De gemeente heeft nu 5 nieuwe daken doorgegeven als kanshebbers voor ons volgende zonnedak. Net als bij het eerste dak gaan we nu samen met de gemeente uitzoeken of de daken sterk genoeg zijn en of ze lang genoeg beschikbaar zijn. Vijf daken betekent dus vijf kansen: daar zijn we heel blij mee, we gaan dan ook weer met volle kracht vooruit voor het volgende dak!

Op de website?

De afgelopen periode hebben we veel positieve reactie gekregen op ons initiatief. Dank daarvoor! Graag delen we zulke reacties op onze website. Bij deze daarom een oproep: wie wil zijn redenen voor deelname in 2-3 zinnen toelichten voor onze website? Deze korte toelichtingen komen dan op de startpagina van de website. Je vindt er nu al voorbeelden van betrokkenen van het eerste uur. Leuk als we deze kunnen aanvullen met uitleg van deelnemers én mensen op de wachtlijst.