Alle leden worden uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van Zon op Leiden op 28 november. Uiteraard zullen we dan ook samen stilstaan bij de totstandkoming van het eerste dak. Het echte openingsfeest verschuiven we naar januari zodat we na de drukke decembermaand, overdag, met licht en zicht op het dak, het feest kunnen vieren. De exacte datum voor het feest volgt nog.

ALV

De agenda van de ledenvergadering ontvangen de leden ruim een week voor de vergadering. Op de ALV bespreken we het financieel jaarverslag van 2016 en 2017. Dat ligt bij de secretaris ter inzage klaar voor de leden. Ook wordt de kascommissie formeel gekozen. Vorige vergadering hebben twee leden zich al kandidaat gesteld. Bovendien willen we graag met iedereen praten over de verdere inrichting van onze coöperatie. Daar hebben we ook een aantal voorstellen voor die het bestuur wil toetsen.

Start bouw zonnedak

Zon & Co, onze installateur, start aanstaande maandag 12 november met de bouw, volgende maandag dus al! Afgelopen week was het nog even spannend of we volgens planning konden starten, vanwege enkele laatste extra wensen voor het veiligheidsplan. Vandaag hebben we groen licht gekregen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. De bouw duurt naar schatting een week, met eventueel uitloop met slecht weer. Een hijskraan en een lift takelen de 504 zonnepanelen in kleine porties omhoog. We maken tijdens de bouw foto’s zodat we allemaal onze zonnecentrale kunnen zien groeien. Kijk daarvoor op onze Facebookpagina of de website.

Greenchoice

Het contract voor de afname van de stroom van de zonnecentrale, de ‘PPA’ is getekend. Greenchoice neemt de stroom af van de zonnecentrale. Voor de leden die hun eigen stroom en gas ook afnemen bij Greenchoice krijgt Zon op Leiden een margevergoeding van 35 euro. Als leden kunnen en willen overstappen naar Greenchoice levert ons dat gezamenlijk dus voordeel op. Let op, er is één uitzondering. Voor leden die een zogenaamd ‘actiecontract’ hebben bij Greenchoice wordt geen margevergoeding verleend. De prijs is te scherp om ook de extra vergoeding te kunnen betalen.

Rabo wensenfonds

We zijn genomineerd voor het Rabo-wensenfonds. Onze wens is film- en fotomateriaal om promotie voor nieuwe daken te kunnen maken. Klanten en leden van de Rabobank kunnen van 9 tot 25 november op ons stemmen om onze wens in vervulling te laten gaan. Dus heb je een rekening bij de Rabobank: stem je op ons?