Beste geïnteresseerde,

Hierbij ontvangt u een voortgangsbericht van onze coöperatie.

Zonnedak op gemeentepand nog niet rond

De vorige nieuwsbrief is alweer een tijdje geleden. Na een goed gesprek met wethouder Laudy (vastgoed) kwam de zoektocht naar een pand in een stroomversnelling. De gemeente is actief gaan bekijken welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen en voor coöperatief gebruik. Drie panden kwamen concreet in beeld. En dan stel je een nieuwsbrief even uit tot het verlossende woord.

Maar als je er dan dieper in duikt, komen de hobbels. Voor een financieel rendabel project is het van belang dat een dak lang genoeg beschikbaar blijft, minstens zo’n 15 jaar. Van het eerste pand is inmiddels onzeker of de gemeente het zo lang in bezit houdt. Het tweede dak, van een pand aan de Tweelingstraat, krijgt binnenkort groot onderhoud en laat daarom voor ons nog even op zich wachten. Bij het derde pand, de nieuwe sporthal naast het DaVinci-college op de Vennemeerstraat, is wonderlijk genoeg bij de bouw niet gedacht aan zonnepanelen en het is dus nog onzeker of het dak sterk genoeg is. We laten nu een constructieberekening maken.

Ondertussen zijn we ook diep in gesprek over de juridische teksten: de gebruiksovereenkomst en recht van opstal over het dakgebruik. De gemeentelijke jurist maakt er degelijk werk van en komt met aandachtspunten die bij andere projecten in den lande niet naar boven kwamen. Zo is bijvoorbeeld de vraag of voor de kabels die nodig zijn om het zonnedak aan te sluiten op het elektriciteitsnet ook een vergunning nodig is en recht van opstal moet worden gevestigd. In dat geval zou het moeten worden ingetekend door het Kadaster wat tijd en geld kost. Ook zou het kunnen zijn dat voor een zonnedak onroerend zaakbelasting moet worden betaald, en weliswaar staat duurzame energie op een Europese lijst waarvoor vrijstelling van belasting mag worden verleend, er lijkt momenteel geen vrijstelling in de gemeentelijke regelgeving bruikbaar.

U zult begrijpen: het houd ons danig bezig.

Andere daken in beeld

Hoewel we ons hebben geconcentreerd op het verkrijgen van een gemeentelijk dak, is er wel voortgang omtrent andere daken. Zo heeft een kerkgenootschap zich gemeld voor informatie, waarmee men nu in eigen gelederen gaat overwegen of ze het dak beschikbaar willen stellen. Een bedrijventerrein wil grootschalig verduurzamen en diverse ondernemers met een grootverbruikersaansluiting hebben inmiddels Rijkssubsidie (SDE+) aangevraagd en gaan zelfstandig aan de slag. Omdat een collectief zonnedak de bedrijven met een kleiner verbruik geen grote voordelen biedt, hebben die nog niet besloten met ons te gaan doorpraten. Ook met diverse andere ondernemers(verenigingen) is contact. Het kan helpen dat de gemeente kortgeleden een consultant heeft ingehuurd om bedrijventerreinen te helpen nadenken over verduurzaming en dat de provincie komend najaar met een subsidieregeling op dit gebied komt.

Scholen is ook een optie voor ons. Wel is de gemeente al in gesprek met het landelijke initiatief Schooldakrevolutie om vele scholen van zonnedaken te voorzien.

We gaan komende tijd actiever op zoek naar meer daken. Suggesties zijn altijd welkom! We denken aan woningbouwcoöperaties en sportverenigingen. Ook overwegen we een meer gedetailleerde analyse van de dakenvoorraad van Leiden te maken om nieuwe panden te vinden. Een student zou hiervoor bijvoorbeeld nuttig werk kunnen verrichten. Dit is ook een kwestie van tijd, iets dat bij ons als vrijwilligers schaars is. Uiteraard houden wij ons ook aanbevolen voor tips.

We bereiden ons voor op de werving: Communicatie in aantocht

Is een dak eenmaal geregeld dan breekt een nieuwe fase aan. We gaan dan op zoek naar deelnemers. Alle Leidenaars die zonnepanelen willen, maar geen eigen dak hebben, kunnen meedoen. Voor ongeveer 350 euro tekenen ze in voor een zonnepaneel op andermans dak. We willen dit verhaal goed vertellen, tijd dus ook voor een goed doordacht communicatieplan.

We hebben inmiddels op een aantal bijeenkomsten in wijken informatie verstrekt. Een bijeenkomst met een aantal geïnteresseerden onder u in een huiskamer-setting hielp ons ook het juiste verhaal te oefenen en heeft er ook toe geleid dat diverse mensen bereid zijn mee te helpen. We zijn heel blij dat iemand met ervaring wil helpen met het maken van een communicatieplan. Daar zijn we hard mee bezig. Ook is een student van de hogeschool aangesloten die hier als schoolproject aan kan werken.

Zicht op startkapitaal van de provincie

De provincie Zuid-Holland heeft sinds kort een subsidiepot beschikbaar voor ons soort initiatieven. We hebben subsidie aangevraagd om de communicatieactiviteiten, een aantal onderzoeken (constructieberekeningen) en projectbegeleiding door Zon op Nederland te bekostigen. Als bestuur hebben we die ondersteuning hard nodig. Uit de informele contacten hebben we begrepen dat het zeer waarschijnlijk ook wel zal worden toegekend. Vooruitlopend daarop hebben we al een opdracht verstrekt om de website www.zonopleiden.nl een mooie upgrade te geven. Zo hopen we klaar te staan zodra er daadwerkelijk een zonnedak kan worden gerealiseerd.

Wilt u meedoen? Graag!

We kunnen komende tijd alle hulp goed gebruiken, dus overweegt u eens of u uw enthousiasme voor Zon op Leiden hiervoor wilt inzetten. Er zullen allicht acties zijn die passen binnen uw beschikbare tijd en natuurlijk hoeft u het niet alleen te doen. Samen gaan we in Leiden grote daken vullen met zonnepanelen!

Zon op Leiden Coöperatie U.A.