Tijdens de ALV in juni 2023 is Zon op Leiden versterkt met maar liefst twee nieuwe bestuursleden. Dat was ook hard nodig, want twee bestuursleden stopten. We kunnen dus gelukkig op volle sterkte doorgaan.

We verwelkomen Hedda Sasburg, die zich kandidaat heeft gesteld als voorzitter, en Theo Rottier, die zich kandidaat stelde als algemeen bestuurslid. Beide werden onder luid applaus door de leden aangenomen in het bestuur.

Tijdens dezelfde ALV namen we afscheid van onze enthousiaste voorzitter Ronald Haverman, die we uitbundig bedankten voor zijn inzet. Ook Blîde Duk trad uit het bestuur, maar blijft nog actief als kernteamlid, bij haar was de wisseling dus alleen maar een wijziging van titel.