De ALV is bijna, het zonnedak de Arcade komt stapje voor stapje dichterbij en de uitbetaling voor het tweede zonnejaar van Sporthal Houtkwartier is gestart. Bovendien sluiten we een Green Deal met de gemeente Leiden. Een zonnige nieuwsbrief dus, dit keer ook met wind: onze grote broer Rijnland Energie start namelijk met de Watergeuzen, het eerste coöperatieve windproject in onze regio

ALV op 15 juni
Nog even ter herinnering: onze ALV wordt gehouden op 15 juni 2021, 19:30-21:00. In de ALV zeker de financiële afrekening van Sporthal Houtkwartier en het laatste nieuws over nieuwe daken. Ook deze ALV wordt digitaal – hopelijk de laatste keer! De agenda en stukken worden in de eerste week van juni aan alle leden toegestuurd.

Green Deal
We gaan een Green Deal afspreken met gemeente Leiden. Op 9 juni ondertekenen we de Green Deal. De belangrijkste punten? In de Green Deal spreken we af dat de gemeente ons de komende vijf jaar elk jaar een geschikt dak aanbiedt, en dat wij ons inspannen om ook op andere daken zonnepanelen te leggen. Samen willen we zorgen voor tien nieuwe daken de komende vijf jaar. We zijn heel blij dat we goede afspraken vastleggen om ons samen structureel in te zetten voor nog meer lokale, duurzame energie!

De Arcade: Installateur gekozen
De vier offertes van de potentiële installateurs zijn onder de loep genomen. Alle installateurs hadden een goed voorstel, dus we konden kiezen uit vier goede kandidaten. Het bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor installateur Freek van Os. We vonden dat Freek van Os boven de anderen uitstak omdat deze installateur  verschillende technische details extra goed opmerkte en daar goede oplossingen voor bood. Ook boden ze een goede prijs. Extra pluspunt is de vestigingsplaats van Freek van Os: bestuur en ALV hebben eerder aangegeven graag met een lokale partij samen te werken.

De Arcade: omgevingsvergunning
Er wordt nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor het zonnedak De Arcade. In het uiteindelijke installatieplan staat de omvormer buiten. Vanwege het geluid dat een omvormer maakt, is er een vergunning nodig als een omvormer buiten staat. In dit geval komt de omvormer overigens nabij de klimaatbeheersing die al op het dak staat en ook geluid maakt. Die klimaatbeheersing veroorzaakt gelukkig helemaal geen overlast. We verwachten dan ook dat het vergunningsproces soepel verloopt.

De Arcade: subsidie-aanvraag
De subsidie-aanvraag staat vrijwel klaar om ingediend te worden. We kunnen ‘op de knop’ drukken zodra de businesscaseberekening is afgerond en de omgevingsvergunning is verleend. Voordat je de subsidie-aanvraag kunt indienen moeten alle benodigde vergunningen geregeld zijn. Omdat nu een omgevingsvergunning nodig blijkt, wachten we dus op dat akkoord. De doorlooptijd van de omgevingsvergunning bepaalt naar verwachting het moment van indienen.

Bij het invullen van de subsidieaanvraag kwam naar voren dat de leden met postcode 2312 helaas toch niet mee kunnen doen. De postcodegrenzen zijn nog preciezer vastgelegd voor de nieuwe regeling. Met deze grenzen valt 2312 helaas met een meter of 50 verschil net buiten het gebied van de Arcade. Alle leden met deze postcode zijn hier over geïnformeerd. Nog een extra reden om snel een derde zonnedak te regelen!

Houtkwartier: al energiebelasting ontvangen?
Deelnemers van zonnecentrale sporthal Houtkwartier krijgen ieder jaar energiebelasting terug van hun energieleverancier voor de stroom die namens hen is opgewekt door onze centrale. Meestal wordt dit in mei tot juli overgemaakt: houd de komende tijd dus je bankrekening in de gaten.

Doe mee met De Watergeuzen van grote broer Rijnland Energie
Ken je de grote broer van Zon op Leiden al, Rijnland Energie? Rijnland Energie is met een spectaculair initiatief gestart. Ze wil twee windmolens bij de A4 kopen: de Watergeuzen.Op dit broer-initiatief attenderen we je dan ook graag.
Rijnland Energie is een coöperatie die zich net als Zon op Leiden inzet voor meer lokaal opgewekte energie, en die wil dat die energie ten goede komt aan de bewoners. Anders dan Zon op Leiden richt Rijnland Energie zich op grotere regionale projecten voor zon en wind. De aankoop van de Watergeuzen is hun eerste project. Onze eigen penningmeester Anne Marieke Schwencke is één van de intiatiefnemers.

Aanschaf van de Watergeuzen doet Rijnland Energie met hulp van bewoners uit onze regio.

Doe je mee? De minimum inleg is 250 euro en er is een maximum van 20.000 euro. Je ontvangt jaarlijks 3% rente en krijgt je inleg na uiterlijk 20 jaar weer helemaal terug. Als het hard waait blijft er geld over voor de lokale coöperaties en nieuwe duurzame projecten in de regio. Je hebt inspraak door lid te worden van een lokale coöperatie. De inschrijfperiode loopt tot 30 juni 2021. Mocht je (nog meer) willen en kunnen investeren in lokale energie, kijk dan bij www.wekopendewatergeuzen.nl