Wat hebben we lang niet van ons laten horen! Steeds was de status ‘bijna’: ‘bijna duidelijk’, ‘bijna een nieuwe stap’ en vertaalden we dat in ‘bijna een nieuwsbrief’. Hoogste tijd om weer van ons te laten horen, zeker omdat er nu verschillende stappen ‘helemaal’ zijn.

ALV op 15 juni
Om alvast in je agenda te zetten: onze ALV wordt gehouden op 15 juni 2021, 19:30-21:00. In de ALV zeker de financiële afrekening van Sporthal Houtkwartier en het laatste nieuws over nieuwe daken.

De Arcade – het dak
Bij de dakinspectie afgelopen zomer kwam aan het licht dat het dak vooraf grondiger moet worden opgeknapt dan de gemeente (de eigenaar) had voorzien. De gemeente heeft die handschoen direct opgepakt, hun streven was dat we in 2020 de zonnepanelen konden plaatsen. Het offertetraject, corona en vergunningen maakten samen dat dat toch niet is gelukt. Donderdag 18 maart is de renovatie gestart. De verwachting is dat het zo’n tien weken duurt. Wij hebben onze voorbereidingen dan ook weer aangezwengeld.

De Arcade – offertes
We hebben de vier installateurs die vorig jaar een offerte hebben uitgebracht om een nieuwe offerte gevraagd. Die offertes komen nu binnen en worden kritisch en deskundig beoordeeld en vergeleken door onze projectleider Alfons Ramb. Op basis van zijn analyse kiest het bestuur eind deze maand de installateur met wie we in zee gaan.

De Arcade – nieuwe postcoderoosregeling
Om daken te realiseren maken we gebruik van de postcoderoosregeling. Deze regeling verandert per 1 april. Voor De Arcade maken we gebruik van de nieuwe regeling. Met die regeling krijgt de coöperatie voor elke kWh die we opwekken een bedrag subsidie bovenop het geld dat we krijgen voor het verkopen van de stroom aan een energiemaatschappij. Beide bedragen samen maken de zonnecentrale rendabel. We treffen nu de voorbereidingen om op 1 april de subsidie aan te vragen.

De Arcade – planning
De planning is om 13 tot 26 weken na 1 april de installatie te plaatsen. De datum hangt af van de goedkeuring van de subsidie. In de nieuwe regeling is het namelijk de bedoeling dat je pas ‘onomkeerbare investeringen’ doet nadat de subsidie is goedgekeurd. Het plaatsen van de installatie is zo’n investering. Het ministerie streeft ernaar de aanvragen binnen 13 weken te behandelen, en kan die termijn een keer verlengen. Omdat de regeling net nieuw is verwachten we dat er veel aanvragen tegelijk komen. Daarom houden we serieus rekening met verlenging. Tegelijk zetten we alles op alles om klaar te staan als de goedkeuring sneller komt: de zomervakantie is immers perfect voor plaatsing, als de school onder het dak gesloten is.

De Arcade – meedoen
Wat betekent dit nu als je wilt meedoen met zonnedak De Arcade? Wie zich maart vorig jaar of eerder heeft ingeschreven krijgt als eerste een uitnodiging om mee te doen. We verwachten alle informatie in april-mei op een rij te hebben. Dan kun je besluiten of je definitief wilt meedoen. De details van de inschrijving hebben we dan ook op een rij. Heb je je later ingeschreven? Dan kun je meedoen als er nog plek over is – of anders bij een nieuw dak.

Houtkwartier – 23 nieuwe deelnemers
Welkom, nieuwe deelnemers van zonnecentrale Houtkwartier! In maart hebben we een actie opgezet om het aantal deelnemers van Houtkwartier te vergroten. We zijn blij dat nu 23 Leidenaren extra al meedoen op één van onze zonnedaken. En het was nog leuker dat er zo vlot genoeg geïnteresseerden zich meldden. Mooi om te zien dat er zoveel enthousiasme is om mee te doen!

Houtkwartier –oude postcoderoosregeling
De reden waarom er nu 23 nieuwe leden deelnemen is nogal technisch. Het heeft alles te maken met het feit dat Zonnecentrale Houtkwartier gebruik maakt van de ‘oude’ postcoderoosregeling, die per 1 april stopt. Deelnemers van bestaande projecten blijven alle rechten houden, dus recht op de belastingteruggave. Er verandert niets, behalve dat er vanaf 1 april geen nieuwe leden meer kunnen meedoen. In de oude regeling was het altijd al zo, dat mensen die naar buiten de roos verhuizen niet meer mee kunnen doen en dat je niet meer dan je eigen gebruik mag opwekken. Ons zonnedak blijft nog zeker 13 jaar in bedrijf, het zou gek zijn als geen van de deelnemers in die tijd verhuist of energie bespaart: wat kunnen zij dan met hun certificaten? Overdragen aan nieuwe leden kan niet meer. En bestaande deelnemers kunnen maar extra overnemen tot hun eigen verbruik. Dat is een risico! Dit geldt natuurlijk voor alle zonnecentrales landelijk, en er wordt dan ook actie ondernomen om deze regel te veranderen. Er is goede hoop dat dit ook lukt, alleen niet voor 1 april.

Om een vangnet te hebben voor het geval er toch geen bevredigende oplossing komt, hebben we gevraagd aan geïnteresseerden om 1 certificaat over te nemen van een bestaand lid. Drie leden die al wisten dat ze bijv. gingen verhuizen hebben hiervoor hun certificaten afgestaan. Nu hebben we dus 87 in plaats van 67 deelnemers, en alle nieuwe deelnemers dekken niet hun hele gebruik af. Hierdoor hebben we er vertrouwen in dat we flink wat verhuizingen en besparingen kunnen opvangen door te verkopen binnen de groep van 87 deelnemers. Desondanks blijven ook wij ijveren voor wijziging van de landelijke regels, dat is veel flexibeler.

Bedrijfsdaken
Welkom Sander van Nielen! Sander heeft zich aangemeld als vrijwilliger bij Zon op Leiden. Hij zet zich graag in om bedrijvendaken te werven. Er is echt behoefte aan meer daken, dat zie je gelijk aan onze wachtlijst. We willen natuurlijk zo snel mogelijk genoeg energie opwekken voor al deze enthousiaste Leidenaars. Sander is net begonnen en is nu al flink op dreef. We zijn heel blij dat hij zich heeft aangesloten!

Welkom Zon op Teylingen, WEC en Buurtstroom Katwijk!
De afgelopen maanden zijn er weer drie buurcoöperaties gestart: Zon op Teylingen, WEC (Wassenaar) en Buurtstroom Katwijk. Met Zon op Voorschoten, Zon op Zoeterwoude, Zon op Leiderdorp, LEOO (Oegstgeest) en Zon op Leidschendam-Voorburg kunnen nu ook de bewoners uit al onze buurgemeenten zich aansluiten om collectief zonne-energie op te wekken. Dit strookt helemaal met het landelijke beeld, waar we zien dat vrijwel in elke gemeente enthousiaste burgers bezig zijn met samen energie opwekken: inmiddels al met 623 coöperaties. Lees er meer over in de Lokale Energiemonitor 2020 (opgesteld door ‘onze eigen’ Anne Marieke Schwencke).

Welkom Energie Samen Zuid-Holland!
Wij zijn aangesloten bij Energie Samen, een landelijke koepel van coöperaties voor zon, wind en warmte. Zij komen op voor onze belangen bij de landelijke politiek en ondersteunen ons met hun administratieve systeem. Sommige zaken, zoals bijvoorbeeld kennisuitwisseling en projectondersteuning, kunnen beter regionaal worden ondersteund. Daarvoor is nu Energie Samen Zuid-Holland opgericht. In deze nieuwe regionale coöperatie worden initiatieven gebundeld die de afgelopen jaren door verschillende partijen werden georganiseerd.

Jaarrekening 2020
De afwikkeling van de jaarrekening 2020 voor zonnecentrale Sporthal Houtkwartier wordt binnenkort in gang gezet. Energie Samen levert in week 14 (5-11 april) de jaarrekening aan. Daar schrijft de penningmeester dan een toelichting bij die ze bespreekt met de kascommissie en het bestuur. Het bestuur maakt dan een voorstel over de omvang van de winstuitkering aan de leden. Dat is half mei rond zodat het in de ALV op 15 juni ter besluitvorming voor kan liggen.

Energiebelasting 2020
Ook voor deelnemers van Sporthal Houtkwartier: de procedure voor de verrekening van de teruggaaf energiebelasting loopt. De energieleveranciers krijgen bericht van ons, via Energie Samen| Zon op Nederland en die zorgen dan voor de energiebelastingteruggaaf via de energierekening. Het exacte moment van verrekening hangt af van de energieleverancier. Meestal is dit in mei tot juli. Heb je een energierekening bij wie je zelf de teruggaaf moet aanvragen? Dan krijg je bericht van ons zodat je dat in gang kunt zetten.