De wethouder heeft getekend voor De Arcade en er zijn binnen twee weken al bijna voldoende inschrijvers. De energiebelasting voor sporthal Houtkwartier is uitbetaald en er is meer duidelijkheid over de nieuwe postcoderoosregeling.

Ondertekening wethouder De Arcade

Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking van de gemeente Leiden, en Jeroen Schrama, voorzitter van Zon op Leiden, hebben op 3 juni de samenwerking van de gemeente Leiden en Zon op Leiden voor zonnecentrale De Arcade feestelijk bekrachtigd bij gebouw De Arcade. Met een kleine delegatie en op gepaste afstand van elkaar hebben we gevierd dat dit dak nu beschikbaar is voor Zon op Leiden, en dus voor jullie. We zijn heel blij met het dak, want daken zijn hard nodig. Dat is dankzij jullie. Jullie melden je aan, jullie schrijven je in. We vinden het dan ook jammer dat we dit heugelijke moment niet samen met jullie konden vieren. Jullie zijn de onmisbare derde partij. Vieren jullie dat mee, thuis?

Inschrijving De Arcade

Op 17 mei hebben we iedereen op de wachtlijst die binnen de postcoderoos woont, gevraagd zich vrijblijvend in te schrijven voor zonnecentrale De Arcade. Er zijn 311 certificaten aangevraagd in de voorinschrijving. Dat betekent dat het dak nu al zo goed als vol is! Waarschijnlijk kunnen we nog enkele extra deelnemers laten meedoen. Dus vertel je buren gerust over ons zonnedak.

We verwachten circa 300 certificaten te kunnen uitgeven. Het precieze aantal hangt af van hoeveel kWh de installatie oplevert. Dat weten we zodra we de installateur hebben gekozen. Van sporthal Houtkwartier en zustercoöperaties weten we, dat bij de definitieve inschrijving normaal gesproken iets minder certificaten worden gekocht, dan bij de voorinschrijving aangegeven. Daarom verwachten we dat nog enkele mensen kunnen meedoen.

Planning De Arcade

De toekomstige deelnemers van De Arcade konden per mail en videoconference al hun vragen stellen. Met stip op 1: “en wanneer start de zonnecentrale nu?” Een heel logische vraag, maar wel moeilijk te beantwoorden! Er worden nu uitvragen gedaan bij installateurs, de netbeheerder en een meetbedrijf. Uit hun antwoorden volgt de keuze van de exacte installatie. Die keuzen rekenen we door. We streven er naar in de zomer alles op een rij te hebben. Dan bieden we de certificaten aan aan iedereen met een voorinschrijving. Als al het geld op de rekening staat, kan de zonne-installatie worden neergelegd. Omdat in De Arcade een school gehuisvest is, verwachten we dat neerleggen in een schoolvakantie het beste is. Zomervakantie is daarvoor best ambitieus, dus wellicht dat dit de herfstvakantie wordt.

Zowel nu, bij het uitvragen, als bij het neerleggen, zijn we afhankelijk van meerdere partijen. Daarnaast is het zo, dat een grote zonne-installatie meer uitzoekwerk vergt, bijvoorbeeld omdat we op de grens tussen een groot- of kleinverbruikersaansluiting zitten – met heel verschillende kosten. De planning is daarom niet in beton gegoten. In de volgende nieuwsbrieven houden we jullie stap voor stap op de hoogte van de voortgang!

Eerste stappen De Arcade

Drie van de vier installateurs zijn al langs geweest om het dak te beoordelen. Deze voorbereidingen lopen zo vlot als we hoopten. Onze projectleider, Alfons Ramb, zag het dak nu ook voor het eerst in het echt. Hij constateerde daar wel enkele aandachtspunten. Bijvoorbeeld bobbels die mogelijk lekkage veroorzaken. Hij heeft dit gedeeld met de eigenaar (de gemeente). De gemeente bleek al bezig met het uitzetten van onderhoud, en pakt dit dus op. Het is voor ons wel een extra stap die moet zijn afgerond vóór we de installatie plaatsen.

De Arcade: oude of nieuwe regeling?

Met De Arcade kunnen we zonder oponthoud nèt met de oude postcoderoosregeling meedoen. Die regeling gaat veranderen – meer informatie vind je in de stukken met een donkerdere achtergrond. Naar aanleiding van de meest recente informatie over de veranderingen, gaan we de verwachtingen goed doorrekenen met de oude èn de nieuwe regeling. We willen natuurlijk graag snel ons dak realiseren, maar als er duidelijk verschil in opbrengst zit tussen beide regelingen, kan het verstandiger zijn te wachten. Wordt vervolgd!

Uitbetaling energiebelasting Sporthal Houtkwartier

Greenchoice heeft het eerste volle jaar energiebelasting terugbetaald aan leden van Zonnecentrale sporthal Houtkwartier die hun energie bij hen afnemen (80% van de deelnemers).

We willen je vragen te controleren of ook bij jou alles goed is gegaan. Ook als je bij een andere leverancier zit, horen we graag van je als je denkt dat er iets niet klopt.

De nieuwe postcoderoosregeling

Onze zonneprojecten kunnen we opzetten dankzij de postcoderoosregeling van de overheid. Zoals eerder aangegeven gaat deze regeling veranderen. Er is in mei duidelijkheid gekomen over de opzet van de regeling. De oude regeling stopt per 1 januari 2021. De nieuwe regeling gaat in de loop van 2021 in. We hebben de potentiële inschrijvers voor De Arcade hier al over geïnformeerd in de inschrijfmail die zij hebben ontvangen. Inmiddels is er nog meer informatie beschikbaar. Hier alle informatie op een rij.

Overeenkomsten oude en nieuwe regeling

Beide regelingen werken met de postcoderoos: iedereen die in een (beperkt) gebied bij de zonnecentrale woont, kan meedoen. De regelingen garanderen beide 15 jaar lang een bijdrage per opgewekte kWh. Deze bijdrage komt bovenop de opbrengst uit de stroomverkoop.

Alleen bij oude regeling

Bij de oude regeling krijg je geld terug via je energieleverancier. Je krijgt energiebelasting terug voor de hoeveelheid stroom die je op de centrale hebt opgewekt, met als maximum je eigen gebruik. Je opbrengst is dus afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting. Als je verhuist naar een adres buiten de postcoderoos, krijg je geen energiebelasting meer terug. Je kunt je certificaten dan verkopen.

Alleen bij nieuwe regeling

Bij de nieuwe regeling krijg je geld terug via de coöperatie. De overheid geeft een subsidie over de opgewekte stroom. Er is een risico bij aanvraag: de subsidiepot kan leeg zijn – dan gaat het zonnedak dat jaar niet door. De hoogte van de subsidie is nog niet bepaald. Wel is al duidelijk dat de hoogte van de subsidie gaat ‘meebewegen’ met de marktwaarde van de stroom. De opbrengst van stroomverkoop plus subsidie samen is daardoor bij aanvang van het project zekerder.

Je deelname is niet meer beperkt tot de hoogte van je eigen gebruik. Wel moet er een minimaal aantal mensen per hoeveelheid vermogen meedoen, omgerekend is er naar schatting per 17 certificaten gemiddeld minstens één deelnemer nodig  – zo blijft het een regeling voor bewoners en kleine bedrijven.

Nieuw – nog niet bekend bij mail aan inschrijvers De Arcade: Als je tussentijds verhuist, heeft dat bij de nieuwe regeling geen invloed. Je kunt blijven meedoen. We zijn heel blij met deze verhuis-aanvulling. EnergieSamen heeft hier – ook namens ons – flink voor op de bres gestaan. We geloven dat de regeling hiermee eenvoudiger is en dat nog meer mensen mee willen doen.

Geen overgangsregeling

Er is geen overgangsregeling. Dus ons zonnedak sporthal Houtkwartier blijft vallen onder de oude regeling. De overheid garandeert dat 15 jaar energiebelasting wordt terugbetaald. We vinden dit nog steeds een prima regeling.

Verder lezen

Onze informatie over de vernieuwing van de postcoderoosregeling is een samenvatting van de kamerbrief van minister Wiebes van 25 mei 2020. Deze kamerbrief is hier in zijn geheel na te lezen.