De Green Deal met de gemeente is een feit, er worden mooie stappen gemaakt voor nieuwe bedrijvendaken en er is nieuws over De Arcade. Ook hebben we vragen aan je: kom je ons bestuur versterken en wat vind je er van als we ons aansluiten bij Rijnland Energie?

Green Deal
9 juni hebben we een Green Deal gesloten met de gemeente. Daarin hebben we met elkaar afgesproken dat we samen gaan zorgen voor veel meer lokale, groene, coöperatieve stroom. De gemeente heeft toegezegd de komende vijf jaar vijf geschikte gemeentedaken aan te bieden aan Zon op Leiden, naast De Arcade nog vier andere daken. En wij hebben toegezegd dat we naar minimaal evenveel andere daken gaan zoeken. Een mooi ambitieus doel: tien nieuwe daken!

Wat achter de schermen ook fijn is, is dat we een vast contactpersoon bij de gemeente hebben gekregen. Soms is het zoeken hoe en wie zaken regelt bij de gemeente, dat hebben ook wij bij De Arcade en Houtkwartier gemerkt. Een vast aanspreekpunt kan een wereld van verschil maken. We hebben inmiddels kennis gemaakt en zijn erg enthousiast over de voortvarendheid waarmee ons nieuwe aanspreekpunt nu al aan de slag is!

Er was ook veel media-aandacht voor de Green Deal. Links vind je op de Nieuwspagina van Zon op Leiden.

Bedrijvendaken
Inmiddels heeft onze chef nieuwe daken, Sander van Nielen, goed uitgezocht wat we bedrijven kunnen bieden, hoeveel vierkante meter dak nodig is om geschikt te zijn en nog veel meer nuttige informatie die nodig is om op een rij te hebben voor we met bedrijven in gesprek gaan. Inmiddels hebben twee leden aangeboden mee te helpen met de volgende stap: hoe spreken we bedrijven het handigst aan? Door alle hulp verwachten we kort na de zomervakantie te kunnen starten met het actief werven van bedrijvendaken.

Wordt je onze volgende voorzitter en penningmeester?
Anne Marieke Schwencke heeft aangegeven volgend jaar haar penningmeesterschap neer te willen leggen. Zij blijft wel aan als bestuurslid. We zoeken dus een nieuwe penningmeester, liefst al dit jaar, zodat je het hele boekjaar kunt meelopen. Ook zoeken we een nieuwe voorzitter. Jeroen Schrama heeft op de ALV van 15 juni zijn voorzitterschap neergelegd om zich, deels betaald, te kunnen focussen op de contacten over gemeentedaken en op nieuwe initiatieven. Zo werkt hij met De Leidse Uitdaging aan een project waarbij mensen met een beperkt inkomen zonnecertificaten kunnen verdienen door vrijwilligerswerk. Kernteamlid Blîde Duk is verkozen tot nieuwe voorzitter, maar heeft aangegeven deze functie slechts te willen vervullen tot er een nieuwe voorzitter is.

Een lid heeft al aangegeven interesse te hebben in het voorzitterschap. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Uiteraard staat de functie ook open voor anderen. Heb je interesse om onze nieuwe penningmeester of voorzitter te worden? Neem vooral contact op. Voor het voorzitterschap vragen we je uiterlijk 19 juli te reageren. Dan weten we nog deze maand of er meer dan één kandidaat is. Dat is fijn voor het inwerkplan waar we nog deze zomer mee willen beginnen.

Arcade pas in 2022?
Helaas slecht nieuws over de voortgang van Arcade. Onze zonnedaken maken gebruik van de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, de opvolger van de postcoderoosregeling. Deze subsidie is nodig om een coöperatief zonnedak rendabel te kunnen draaien. We zijn inmiddels zover met de voorbereidingen dat we subsidie kunnen aanvragen, alleen blijkt de subsidie nu al overtekend. Per 1 april werd de subsidie opengesteld, op 4 juni was hij al ‘vol’.

Natuurlijk is het heel goed nieuws dat de subsidie voor het hele jaar in net iets meer dan twee maanden al is overtekend: zo veel lokale projecten worden er dus opgestart, en zo veel nieuwe groene, lokale, coöperatieve zonnestroom gaat dus binnenkort opgewekt worden! Alleen hadden wij natuurlijk liever, dat er ook stroom op onze eigen Arcade mee werd opgewekt.

De kans voor de Arcade zijn overigens nog niet helemaal verkeken: overtekend betekent nog niet dat de subsidie is toegekend. Als er andere projecten worden afgewezen, maken we nog kans. Bovendien overlegt Energie Samen, onze landelijke koepel, nu met de overheid of er niet alsnog geld bij kan in de subsidiepot: ook dat zou ons kunnen helpen. Oftewel: we hebben de subsidieaanvraag gewoon de deur uit gedaan. Wie weet lukt het tóch nog dit jaar. In het slechtste geval staan we in de startblokken om direct de eerste dag van de subsidieronde in 2022 aan te vragen.

De subsidie schrijft voor dat we pas beginnen nadat de subsidie definitief is. Dit betekent dat de kans op uitstel helaas reëel is. We vragen daarom om je geduld.

Houtkwartier: opbrengst 2e jaar 41,30 euro per certificaat
We wisten al dat 2020, het 2e zonnejaar van zonnecentrale sporthal Houtkwartier, een prachtig zonnig jaar was met een opbrengst van bijna 143.000 kWh groene, lokale stroom. In de ALV is besloten dat iedereen die deelneemt aan Houtkwartier 41,30 euro per certificaat heeft verdient. 32,95 euro daarvan door belastingteruggave via de energieleverancier, 8,35 euro door stroomverkoop via de coöperatie. Een mooi 2e jaar dus!

Rijnland Energie: laat je stem horen
Alle leden hebben op 2 juli een mail ontvangen voor de peiling: ‘sluiten we ons aan bij de Rijnland Energie: ja of nee?’ Hierbij een laatste oproep je stem te laten horen.

In de mail staat in detail waar het over gaat. In het kort: we kunnen ons aansluiten bij Rijnland Energie, de nieuwe regionale energiecoöperatie. Daarmee versterken we de samenwerking voor lokale, groene stroom in onze regio en ook kun je als lid van Zon op Leiden dan meedoen met hun eerste project: de windmolens ‘de Watergeuzen’ langs de A4. Misschien een mooi alternatief voor onze leden die op de wachtlijst staan. Onze penningmeester Anne Marieke Schwencke is een van de initiatiefnemers en trekkers.

Aan de andere kant: Rijnland Energie werkt aan ander soort energieprojecten dan Zon op Leiden: nu windenergie en later wellicht zonnevelden. Rijnland Energie zegt daar over: laat bewoners een stem hebben in de energietransitie én laat hen voordeel hebben van de opbrengsten, juist bij grote projecten. Hoe denk jij hier over?

Het bestuur wil meedoen als een ruime meerderheid (60% of meer) van de reacties ook voor meedoen stemt en als er niet meerdere leden zijn met fundamentele bezwaren. Oftewel: we sluiten ons aan bij Rijnland Energie als we dat samen willen. Fijn als je je stem laat horen!

Meer informatie over Rijnland Energie vind je op: www.rijnlandenergiecooperatie.nl.

Subsidie en nieuwe daken
Hoe moet dat nu met onze plannen voor 10 daken als de subsidiepot nu al leeg is? En onze 10 daken staan niet alleen. Ook veel andere coöperaties hebben grootse toekomstplannen. Het zou wel heel zonde zijn als die plannen niet door kunnen gaan omdat de subsidiepot de komende jaren structureel te klein blijft. Gelukkig komt onze landelijk overkoepelende energiecoöperatie Energie Samen in Den Haag op voor ons en onze zuster-coöperaties. Onze ervaring is dat er goed geluisterd wordt naar de inbreng van Energie Samen. We hebben dan ook goede hoop, dat er een oplossing komt voor onze zorg.