De collectieve zonnedaken die we aanleggen zijn rendabel voor iedereen die meedoet vanwege de postcoderegeling die de overheid voor dergelijke daken beschikbaar heeft. Met de postcoderegeling krijgen we naast het geld van de verkoop van de stroom een extra bedrag van de overheid voor elke kWh die we opwekken. De postcoderoosregeling verandert. Eind 2020 houdt de oude regeling op. Aanvragen voor de oude regeling moeten voor 5 november 2020 worden ingediend. Vanwege de renovatie is die datum niet realistisch voor ons dak de Arcade. De nieuwe regeling gaat in 2021 in. De ingangsdatum is nog niet formeel bevestigd, maar vanuit het ministerie wordt de datum 1 april genoemd.

Postcoderoosregeling & sporthal Houtkwartier

Voor sporthal Houtkwartier heeft de nieuwe regeling geen gevolgen. Bij de start van de zonnecentrale hebben we een beschikking gekregen waarin afgesproken wordt dat iedereen die meedoet de volle 15 jaar recht blijft houden op de energiebelastingteruggave. Ook als iemand verhuist en de certificaten worden verkocht, blijft de nieuwe eigenaar recht houden op energiebelastingteruggave.

Postcoderoosregeling & De Arcade
Voor de Arcade gaan we gebruik maken van de nieuwAfbeeldinge regeling. Er is een ‘gat’ tussen de oude en de nieuwe regeling van minimaal 3 maanden, tot 1 april 2021. Bij de nieuwe regeling vragen we subsidie aan. Bij toekenning wordt die subsidie 15 jaar lang uitgekeerd over de kWh die we opwekken. Of de subsidie wordt toegekend hangt af van hoeveel andere coöperaties een aanvraag doen: er is geen onbeperkt budget. Daarom willen wij klaar staan met onze aanvraag als de subsidieregeling van start gaat èn daarom starten we pas met de aanleg na toekenning. Zonder toekenning is het dak immers niet rendabel.