Er mogen weer nieuwe deelnemers aansluiten bij onze zonnecentrale Sporthal Houtkwartier. Deelnemers die verhuizen kunnen hun certificaten overdoen aan mede-Houtkwartierders én nieuwe deelnemers.

Met de nieuwe postcoderoosregeling ontstond een zorg voor onze zonnecentrale Sporthal Houtkwartier, die nog onder de oude regeling valt. Het bleek dat na 1 april 2021 geen nieuwe deelnemers meer mochten aansluiten. Wat moesten deelnemers dan met hun certificaten als ze verhuisden? Dit hebben we opgelost door voor 1 april de certificaten van enkele bijna verhuizende deelnemers te verdelen onder 16 nieuwe geïnteresseerden. Zo kregen we voldoende nieuwe deelnemers met elk slechts één certificaat. Hiermee konden we voor lange tijd vrijkomende certificaten opvangen binnen de groep die al meedoet.

Natuurlijk konden we niet garanderen dat we met onze actie helemaal tot het eind van het project voldoende konden herverdelen over alle deelnemers: Houtkwartier loopt nog 12,5 jaar, een lange periode! Ook daarvoor is nu – zoals we ook verwacht hadden – een oplossing. De tekst in de regeling is gewijzigd. Het is nu met terugwerkende kracht wel toegestaan nieuwe mensen te laten meedoen. Dit is geregeld door Energie Samen, de koepel van lokale energiecoöperaties, die namens ons en alle andere postcodeprojecten dit probleem met succes heeft aangekaart bij de overheid.

Speciale dank aan Siward Zomer van Energie Samen, die dit namens ons voor elkaar heeft gekregen!