Nieuwsbrief 30 november 2017

Welkom!

Er zijn weer meer geïnteresseerden bij gekomen. Welkom allemaal. Mooi dat zo veel mensen ons nu al hebben gevonden – nog voor de aftrap van de officiële communicatie. Voor ons is dat een teken dat er veel meer mensen zijn die net als wij graag lokaal zonne-energie willen opwekken, echt fijn!

Voor de nieuw geïnteresseerden eerst een samenvatting van het voortraject. Verder in deze nieuwsbrief heel veel goed nieuws: alle puzzelstukjes waar de afgelopen anderhalf jaar zo hard aan is gewerkt, beginnen nu op zijn plek te vallen.

Samenvatting voortraject voor nieuwe geïnteresseerden

De coöperatie Zon op Leiden is opgericht in 2016. Doel is om buurtzonnecentrales in Leiden te realiseren. Eerste prioriteit is dus het vinden van geschikte daken. De afgelopen anderhalf jaar hebben we daar grote stappen in gezet. Er zijn verschillende daken bekeken. Een aantal bleken niet, of nog niet, geschikt om te gebruiken. Het meest veelbelovende dak op dit moment is de Vennemeerstraat – hoek Kagerstraat. Hier is het dak van de sportzaal Houtkwartier in principe aangeboden door de gemeente. Deze sportzaal wordt gebruikt door het Da Vincicollege Kagerstraat, het Driestar college en de basketbalvereniging BS Leiden. Afspraken met de dakeigenaar was een ander speerpunt waar veel tijd in is gestoken. Bij elk dak hoort natuurlijk een dakeigenaar. Met die dakeigenaar moeten goede afspraken gemaakt worden: het delen van je dak moet voor alle partijen goed worden geregeld. Voor het precies bepalen en verwoorden van die afspraken hebben we dus veel voorwerk gedaan.

Hele dak Vennemeerstraat sterk genoeg!

Heel goed nieuws over het gemeentepand Vennemeerstraat, sportzaal Houtkwartier: de expert die de constructie van het dak heeft beoordeeld, geeft aan dat het hele dak sterk genoeg is om zonnepanelen te plaatsen. Dat is de beste uitkomst die we konden krijgen. We hadden vooraf ingeschat dat we de helft van het dak konden gebruiken. Nu kunnen we meer zonnepanelen plaatsen en dus meer mensen laten meedoen.

Nog meer goed nieuws: er is ook overeenstemming met de gemeente over het gebruik van het dak Vennemeerstraat. Laatste stap is nu de formele bekrachtiging van die overeenstemming. Hier is al veel voorwerk voor gedaan door het bestuur en de gemeente. Het komt nu aan op het ondertekenen. We zetten ons hard in om dit snel – en tegelijkertijd correct – te laten verlopen. Houd je mail in de gaten: zodra de afspraak met de wethouders vaststaat laten we het jullie natuurlijk ook weten: leuk als je ook komt.

De ondertekening is de laatste voorbereidingsstap: daarna gaan we jullie in de gelegenheid stellen je in te schrijven voor panelen op dit dak, nieuwe deelnemers werven en offertes voor het dak aanvragen. Dit project zit nu echt in een stroomversnelling, daar zijn we heel blij mee.

Startkapitaal provincie

De provincie Zuid Holland ondersteunt projecten waarbij inwoners samen energie opwekken of besparen. Ook hierover is goed nieuws te melden: in oktober heeft de provincie ons €9500 subsidie verleend. Deze subsidie gebruiken we voor de voorbereidingskosten van het eerste project. Denk hierbij aan het opzetten van onze website, ledenwerving, juridisch advies over de contracten en de projectbegeleiding van Zon op Nederland. Belangrijk, want dit soort voorbereidingskosten gaan voor de baat uit. Een deel van de kosten zullen we bij elk project tegenkomen en moeten worden betaald door de deelnemers. De subsidie die we voor die kostenposten nu als voorschot inzetten, komt dan na het eerste project weer beschikbaar om de voorbereidingskosten van het volgende project voor te financieren.

Communicatie

Nu het eerste dak op de Vennemeerstraat echt bijna rond is, zijn we hard bezig met alle voorbereidingen voor de werving van deelnemers en publiciteit genereren die kan helpen de sneeuwbal van zonnedaken in Leiden aan het rollen te krijgen. Het communicatieplan is af, de plannen worden nu uitgevoerd. Belangrijkste speerpunt op dit moment is de website www.zonopleiden.nl. Nu is dit een site met basisinformatie, goed voor de voorbereidende fase waar we tot nu toe in zaten. De nieuwe fase waar we in gaan, vraagt een nieuwe site. De komende maand zetten we de basis hiervan op.

 

Wil je meedoen? Graag!

We kunnen komende tijd alle hulp goed gebruiken, dus we horen het graag als je je enthousiasme voor Zon op Leiden ook wilt omzetten in acties. Neem gerust contact met ons op (via reply op deze mail), dan kijken we samen waar je kwaliteiten het best tot zijn recht komen en wat past binnen je beschikbare tijd. Vele handen maken licht werk. Samen gaan we in Leiden grote daken vullen met zonnepanelen!

 

Zon op Leiden Coöperatie U.A.