Op 17 mei hebben we iedereen op de wachtlijst die binnen de postcoderoos woont, gevraagd zich vrijblijvend in te schrijven voor zonnecentrale De Arcade. Er zijn 311 certificaten aangevraagd in de voorinschrijving. Dat betekent dat het dak nu al zo goed als zeker vol is! Wellicht kunnen we nog enkele extra deelnemers laten meedoen. Dus vertel je buren gerust over ons zonnedak.

We verwachten circa 300 certificaten te kunnen uitgeven. Het precieze aantal hangt af van hoeveel kWh de installatie oplevert. Dat weten we zodra we de installateur hebben gekozen. Van sporthal Houtkwartier en zustercoöperaties weten we, dat bij de definitieve inschrijving normaal gesproken iets minder certificaten worden gekocht, dan bij de voorinschrijving aangegeven. Daarom kunnen wellicht nog enkele mensen extra meedoen.