Helaas is het niet gelukt om de te lage SCE-tarieven voor 2022 te laten herzien. Wel is Energie Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in gesprek om de openstellingsronde van 2023 te versnellen.

Gezamenlijke zonnedaken zoals Zon op Leiden regelt, zijn mogelijk dankzij de SCE-regeling van de overheid. De tarieven van 2022 waren alleen zo laag, dat een nieuw dak niet mogelijk is. Samen met 64 andere coöperaties hebben we onze onrendabele businesscase gedeeld met Energie Samen, die hiermee kon aantonen dat het voorgestelde bedrag echt onvoldoende was.

Er is geprobeerd een nieuw bedrag voor de zomer 2022 te regelen. Dat is dus te optimistisch geweest. Voor Zon op Leiden betekent dit een extra mijlpaal die moet worden afgewacht voor we een dak kunnen beginnen. Jammer, want we hebben een locatie die graag met ons wil samenwerken en liefst snel zonnepanelen wil.

Het originele bericht van Energie Samen over de herziening SCE vind je hier.

Hier lees je de conclusies van Energie Samen uit de 65 ingeleverde businesscases.