FAQ

In deze FAQ vind je dezelfde informatie als op de pagina’s Hoe werkt het en Details en achtergronden. In deze FAQ is de informatie opgeknipt in korte, veel voorkomende vragen. In deze FAQ kun je dus snel een specifieke vraag opzoeken.

(Hoe veel) certificaten?

In het dagelijks spraakgebruik klinkt het logisch om te spreken over zonnepanelen in plaats van certificaten. We spreken steeds over certificaten om elk misverstand te voorkomen: je hebt geen ‘eigen’ panelen die je er bijvoorbeeld ook weer tussenuit zou kunnen halen. Er is één volledige installatie met zonnepanelen, bevestiging, omvormers en soms zelfs een nieuwe meterkast. Deze installatie is en blijft eigendom van de coöperatie: alle leden samen.

Verder is het voor onze administratie makkelijk om ook bij volgende zonnedaken de waarde van een certificaat op 250 kWh te houden, ook al leveren de nieuwe generaties panelen misschien wel gemiddeld 300 of zelfs 350 kWh per jaar op.

Misschien vind je het leuk, zoals de meeste deelnemers, om evenveel op te wekken als je eigen gebruik. Één certificaat brengt gemiddeld 250 kWh per jaar op. Je kunt het aantal certificaten dus bepalen door je eigen elektriciteitsgebruik door 250 te delen.

Uiteraard spelen kosten ook een rol. Een certificaat kost circa 300 euro. Ook moet de BTW van 63 euro per certificaat tijdelijk worden voorgeschoten. Je kunt dus bepalen hoeveel keer je 363 euro kunt missen.

Het maximum aantal certificaten is 20 per adres per zonnedak.

Ja, dat kan.

Misschien kun je niet je hele stroomverbruik opwekken op je eigen dak en wil je daarom extra graag meedoen. Maar zelfs als je al je eigen stroomverbruik al groen opwekt kun je meedoen: je investeert dan gewoon extra in lokale, groene energie.

Kosten aanschaf

De prijs van het certificaat weten we vooraf niet precies. We vragen per dak offertes op en kiezen hieruit de meest gunstige. Als de prijs definitief is, bepaal jij of je definitief meedoet en met hoeveel certificaten.

De BTW wordt teruggevraagd aan de belastingdienst zodra het dak is opgeleverd. Hoewel we dat zo snel mogelijk doen, kost dat tijd. We gaan uit van circa een half jaar nadat je hebt betaald.

De stappen voor de betaling en teruggave van de BTW gaan als volgt: eerst betaal je je inleg, inclusief BTW. Als het geld van alle leden is overgemaakt betaalt de coöperatie de installateur. De installateur levert dan het dak op. Dan vraagt de coöperatie alle BTW terug aan de belastingdienst. Zodra de belastingdienst de BTW aan de coöperatie betaalt, betaalt de coöperatie jouw betaalde BTW weer aan je terug.

Nee, hoewel de Triodos-bank, en later misschien ook andere banken, een lening aanbiedt voor gezamenlijke zonnedaken hebben we besloten om geen lening af te sluiten.

Er zitten voor- en nadelen aan zelf betalen en aan een lening. Voordeel van een lening is dat je minder geld per certificaat hoeft in te leggen omdat de bank de rest voorschiet. Hierdoor kun je ook meedoen als je minder eigen vermogen hebt. Zon op Leiden wil graag dat iedereen mee kan doen, juist ook als je een smallere beurs hebt. Ondanks dit grote pluspunt hebben we voor de eerste twee daken toch gekozen voor betaling door ons samen omdat een lening afsluiten betekent dat we een schuld aangaan. Hoewel we geen betalingsproblemen verwachten, is er wel over nagedacht: bij betalingsproblemen krijgt de bank als eerste het geld. Daardoor kun je je investering kwijt zijn. Uit principe wilden we daarom geen lening afsluiten voor het eerste dak, vooral ook omdat we dit dan als oprichtingsbestuur besluiten voor iedereen. Het tweede dak houden we ook leningvrij, vooral omdat we het moeilijk vinden anderen op te zadelen met een lening, en ook heel praktisch omdat het extra uitzoekwerk van ons vergt: wat is een gunstig aanbod? Wat betekent het voor ieders belastingaangifte?

Bij volgende daken kunnen we samen een andere keuze maken.

Netto opbrengst stroomverkoop

Je opbrengst uit de stroom is vooraf niet precies bekend. Het hangt vooral af van het aantal certificaten dat je afneemt en de hoeveelheid zon. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon verschilt ieder jaar.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

Naast de hoeveelheid zon hangt de opbrengst ook af van de elektriciteitsprijs, de subsidie en exploitatiekosten. Deze variatie is ‘gedempt’ omdat de subsidie hoger is als de elektriciteitsprijs lager is en omgekeerd.

Je krijgt de opbrengst per jaar.

Na elk jaar berekent de penningmeester de exacte opbrengst. In de jaarvergadering controleren we de berekening. We streven ernaar de opbrengst van het vorige zonnejaar uiterlijk juni op je rekening te zetten.

Sommige energiebedrijven waaraan coöperaties de stroom leveren betalen de coöperatie jaarlijks een margevergoeding voor alle leden die lid zijn van de coöperatie én die hun eigen energie afnemen bij dit energiebedrijf. Het gaat meestal om een bedrag van circa 35 euro per lid per jaar. Deze jaarlijkse margevergoeding wordt ook wel premie of bonus genoemd. Hij wordt betaald aan de coöperatie.

Voor elk nieuw dak bepalen we opnieuw aan welke energiebedrijf we de stroom verkopen. We kiezen het energiebedrijf dat het gunstigste aanbod heeft. De premie is een pluspunt, dus het is wel waarschijnlijk dat we een energiebedrijf kiezen dat een premie vergoed. Voor zonnecentrale Sporthal Houtkwartier hebben we Greenchoice gekozen. Dit bedrijf betaalt een margevergoeding.

De margevergoeding wordt wel alleen betaald voor klanten die langer klant zijn dan een jaar, geen actiecontract hebben en niet via een prijsvergelijker een contract hebben afgesloten.

Voor de opbrengst van alle deelnemers is het dus gunstig als zoveel mogelijk leden klant worden bij het energiebedrijf waarbij we stroom afnemen, nu dus Greenchoice.

Mijn eigen energierekening

Voor Greenchoice, de energieleverancier die onze stroom van Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier afneemt, krijgen we een margevergoeding. Die margevergoeding gebruiken we in principe als coöperatie om de kosten te verlagen. Daar profiteren we dus allemaal van. Samen kunnen we natuurlijk besluiten deze opbrengst anders te verdelen.

Als collectief staan we sterker dan alleen. We kunnen vaak een beter tarief voor onze leden afspreken met het energiebedrijf dat de stroom van ons gezamenlijk zonnedak afneemt. Dat is vaak een beter aanbod dan dat je individueel zou krijgen. Dit geldt wel alleen voor het aanbod van deze specifieke leverancier. Met prijsvechters kunnen we nooit concurreren.

Let ook altijd op je eigen elektriciteitscontract: als je een langlopend contract hebt kan overstappen ongunstig zijn!

Inschrijven

Dat kan niet. Opgeven gaat altijd via de site van Zon op Nederland

De administratie is – nadat de zonnepanelen zijn geplaatst – verreweg het meeste werk voor de coöperatie. Daarom hebben we ervoor gekozen samen te werken met Zon op Nederland. Zij doen de administratie voor zo’n 100 coöperaties verspreid over Nederland. Dat maakt de administratie voor ons minder werk en relatief goedkoop.

Gevolg van deze keuze is wel dat inschrijven gebeurt via de site van Zon op Nederland. Hier kun je vervolgens je eigen gegevens ook beheren. Daarom kunnen we dat ook niet overnemen.

We hopen dat het inschrijven via Zon op Nederland makkelijk gaat. Loop je ergens tegenaan? We horen het graag. Vaak kunnen we dit zelf beantwoorden, en anders kunnen we dit vragen aan Zon op Nederland.

Bij Documentatie staat een toelichting voor bij het inschrijven. Er is een korte versie en een scherm-voor-scherm versie. Ook staat er hier toegelicht waarvoor we de persoonlijke gegevens die we vragen gebruiken.

Als je je inschrijft kun je gelijk lid worden van Zon op Leiden, dat hoeft niet direct. De deadline voor lidmaatschap is tegelijk met het officiële bevestigen van de overeenkomst dat je mee gaat doen met een dak.

Zon op Leiden is een coöperatie. Dat betekent dat alleen leden kunnen meedoen met een dak. Dus als je definitief meedoet, word je lid. Je hebt dan inspraak over de daken en algemene zaken van de coöperatie.

Je kunt al eerder lid worden, zelfs voor het moment dat je je inschrijft via Zon op Nederland (Zon op Nederland verzorgt de administratie voor inschrijving en lidmaatschap voor Zon op Leiden). Je bent van harte welkom je in te schrijven. Wacht je liever tot de officiële ondertekening: dat kan ook.

De exacte rechten van leden kun je vinden in het huishoudelijk reglement. Ook nuttig voor jou als lid zijn onze Statuten, Voorwaarden lidmaatschap en, bij deelname aan een zonnedak, de Participatie-overeenkomst.

Uitstappen

Dat kan door verkoop op basis van de restwaarde van de certificaten.

Een nieuwe eigenaar vinden met hulp van de coöperatie

Je kunt je certificaten aanbieden via de coöperatie. De certificaten kunnen dan overgenomen worden door mensen die op de wachtlijst staan. De coöperatie kan de certificaten niet zelf overnemen. Stel dat er niet voldoende certificaten worden gevraagd via de wachtlijst, dan kan de coöperatie bijvoorbeeld een oproep doen aan de andere leden. De coöperatie kan helaas niet garanderen dat er voldoende interesse is.

Zelf nieuwe eigenaar vinden

Als de coöperatie geen nieuwe eigenaar kan vinden, kun je zelf ook een nieuwe eigenaar zoeken voor je certificaten, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van je huis, buurtgenoten of andere deelnemers. Deze nieuwe eigenaar wordt eerst lid van de coöperatie. De coöperatie doet vervolgens ook de administratie, zodat de wijziging administratief verwerkt kan worden. Zelf verkopen kan niet. De certificaten zijn namelijk niet vrij verhandelbaar – dan zouden we aan allerlei eisen aan beleggingsinstellingen moeten voldoen.

Bepalen restwaarde voor verkoop

De certificaten worden na verloop van tijd minder waard. Je hebt een deel hiervan immers al terug verdiend. Als je de certificaten wilt overdragen dan gaan we uit van de ‘restwaarde’ . De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van lineaire afschrijving, met een afschrijving van 15 jaar. Deze restwaarde kun je voor elke gewenste datum zelf vaststellen op je gebruikerspagina bij Zon op Nederland. Het is een advieswaarde, bij verkoop mag hiervan worden afgeweken.

Na 15 jaar

Zon op Leiden heeft vooraf afgesproken dat we een dak zeker 15 jaar mogen gebruiken. Na 15 jaar is die garantie voorbij en kiezen we wat we gaan doen. Bij de keuze zijn we afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de dakeigenaar. Binnen dit kader bepalen we samen, als coöperatie, wat we willen. Er kunnen dan verschillende dingen gebeuren:

Optie 1: We blijven de zonne-installatie langer gebruiken. Die mogelijkheid hebben we vooraf al afgesproken met de dakeigenaar: na 15 én na 20 jaar kijken we of we nog 5 jaar verder kunnen. De zonnepanelen blijven langer liggen en wij hebben langer profijt van de opbrengsten.

Optie 2: We spreken af dat we de installatie weghalen. De kosten hiervoor reserveren we in de eerste 15 jaar. We kunnen dan verschillende dingen doen met de zonnepanelen. Denk aan verkopen of uitdelen onder de leden.

Optie 3: We spreken af dat we de installatie overdragen aan de dakeigenaar. Daar heeft de dakeigenaar profijt van, en het scheelt ons kosten voor het verwijderen.

Het is een reële mogelijkheid dat we na 15 jaar kunnen verlengen, dan hebben we dus ook opbrengsten in jaar 16 tot misschien wel 25.

Belangrijk om je te realiseren dat vanaf jaar 16 geen subsidie meer wordt verleend. De opbrengst die overblijft is dus de stroomverkoop. Ook de kosten zoals verzekeringen e.d. blijven hetzelfde. De verwachte opbrengst is zo substantieel lager. Aan de andere kant: het is wel allemaal ‘extra’. We gaan in onze business case altijd uit van 15 jaar gebruik.

Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier

Nu niet, zonnecentrale Sporthal Houtkwartier is al ‘vol’.

Als een lid wil uitstappen, kunnen de certificaten worden doorverkocht. Daar wordt dan een oproep voor gedaan via de nieuwsbrief. Dan kan je dus misschien alsnog meedoen.

Bij Sporthal Houtkwartier wordt gebruik gemaakt van de oude postcoderoosregeling. Deze werkt iets anders. Een verschil is dat je niet meer kunt meedoen als je verhuist naar buiten de postcoderoos. Daarom is het zeker mogelijk dat er in de toekomst certificaten van Sporthal Houtkwartier vrij komen.

Sporthal Houtkwartier is onze enige zonnedak dat gebruik maakt van de oude postcoderoosregeling.

De postcodes 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2321, 2332, 2333 en 2334 horen bij zonnecentrale Sporthal Houtkwartier.

Dit zijn de postcodes uit de zogenaamde ‘postcoderoos’. De oude postcoderoosregeling waar we (alleen bij Sporthal Houtkwartier!) aan meedoen bepaalt dat alleen leden met postcodes mee kunnen doen met deze zonnecentrale. Alleen als je in deze postcoderoos woont heb je recht op teruggave van energiebelasting, de belangrijkste opbrengst bij de oude postcoderoosregeling. Dit blijft, anders dan bij de nieuwe regeling, de hele looptijd gelden. Als je verhuist, kun je uitstappen door je certificaten door te verkopen.

Zonnecentrale De Arcade

De postcodes 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2321 en 2322 kunnen meedoen met zonnecentrale De Arcade.

Dit zijn de postcodes uit de zogenaamde ‘postcoderoos’. De nieuwe postcoderoosregeling waar we met zonnecentrale de Arcade aan meedoen bepaalt dat je bij inschrijving een adres moet bewonen met een postcode in deze roos. Die verplichting geldt alleen bij inschrijving, later verhuizen is dus geen probleem voor deelname.

De postcoderoos is zo gekozen dat we zo veel mogelijk Leidenaren kunnen laten meedoen. We hadden bij De Arcade twee keuzes voor de postcoderoos, een noordelijke en een zuidelijk. We hebben de zuidelijke gekozen, omdat we een derde kansrijk dak hebben in Leiden Noord: zo dekken we met onze eerste drie daken samen zoveel mogelijk Leidse postcodes af.

Je kunt je nog inschrijven voor zonnecentrale De Arcade. Wel is er al een voorinschrijvingsronde geweest. We verwachten dat we daarmee ruim voldoende aanmeldingen hebben voor De Arcade. De kans is dus groot dat je niet meer kunt meedoen. Je inschrijving wordt dan omgezet in ‘Wachtlijst’, waardoor je voorrang hebt bij ons volgende dak.

Let op, om je in te schrijven is het wel nodig dat je in de postcoderoos van De Arcade woont.

Voor zonnecentrale De Arcade wordt gebruik gemaakt van de nieuwe postcoderoosregeling, die 1 april 2021 ingaat.

Op deze website wordt overal uitgegaan van deze nieuwe postcoderoosregeling, tenzij expliciet anders vermeld. De oude regeling wordt beschreven voor deelnemers van zonnecentrale Sporthal Houtkwartier.

Overig

Je kunt je stroom afnemen bij het energiebedrijf waaraan we de stroom leveren. Je stroom komt dan wel niet letterlijk van het zonnedak, het is wel een mooi  idee.

Stroom die je thuis geleverd krijgt komt nooit letterlijk van één specifieke plek. Alle stroom in Nederland vloeit door elkaar in het net; je krijgt thuis gewoon stroom van die mix. Je kunt, net als vele Nederlanders, groene stroom afnemen; dat is dus niet letterlijk groene stroom, maar de belofte van het energiebedrijf dat het ergens groen opgewekte stroom inkoopt, of certificaten inkoopt die bewijzen dat ergens groene stroom wordt geproduceerd.

Als je je stroom afneemt bij het energiebedrijf dat onze zonnestroom afneemt, kan dat energiebedrijf je dus een certificaat geven dat de stroom ‘virtueel’ afkomstig is van ons zonnedak, dus van onze eigen panelen. Dat heeft voor jou in eerste instantie geen voordelen boven groene stroom van ergens anders, maar het is wel leuk om te vertellen. Bovendien steun je het energiebedrijf dat zijn nek uitsteekt door tegen gunstige tarieven onze zonnestroom af te nemen. Je begrijpt: hoe meer leden hun stroom afnemen bij dit energiebedrijf, hoe groter onze kans op zeer scherpe tarieven.

We willen hetzelfde: meer lokaal opgewekte groene energie. Beide manieren helpen. Lokaal opgewekte energie afnemen zorgt voor ‘vraag’, initiatieven als Zon op Leiden leveren ‘aanbod’. Beide zijn nodig om lokaal opgewekte groene energie te krijgen. Dus waarom niet beide doen?

Als je je bij een energieleverancier aansluit die lokaal opgewekte groene energie verkoopt, stimuleer je die lokale opwekking omdat zij beloven dat er evenveel energie lokaal wordt opgewekt als jij gebruikt. Dat maakt de vraag naar deze energie groter.

Zo’n energieleverancier kan die belofte natuurlijk alleen waarmaken als het die energie ook ergens kan inkopen. Dat doen leveranciers door zelf te investeren in zonneparken of windparken én door energie in te kopen bij lokale initiatieven, zoals Zon op Leiden.

Het omgekeerde geldt ook: hoe meer mensen stroom inkopen bij een leverancier die belooft evenveel energie lokaal in te kopen, hoe meer interesse er is voor het inkopen van lokaal opgewekte stroom. Hierdoor wordt de prijs van de stroomverkoop hoger en kunnen initiatieven zoals Zon op Leiden bestaan, omdat ze hun stroom tegen een gunstig tarief kunnen verkopen.

Oftewel: waarom niet beide: je eigen energie inkopen bij een leverancier die lokaal opgewekte groene energie belooft én zelf investeren in de opwekking van die lokale energie.

Meer lokaal opgewekte groene energie helpt. Uit de cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit blijkt dat het totale energiegebruik in Nederland nog steeds licht stijgt (cijfers 2016-2019). De opwek van groene energie stijgt wel sneller, en er is elk jaar echt iets minder grijze elektriciteit nodig. Minder energie gebruiken is natuurlijk nog beter.

Energiebelastingteruggave – alleen voor Sporthal Houtkwartier

Dat hangt af van de elektriciteitsleverancier. Heeft je energieleverancier afspraken gemaakt met Zon op Nederland, dan gaat alles automatisch. Zijn die afspraken er niet, maar ondersteunt je leverancier de regeling wel, dan vraag je de belasting zelf terug.

  • Eneco, Energie Direct, Engie (Particulieren), Essent, Greenchoice, OM/Nieuwe Energie, Qurrent of Vattenfall?

Je hoeft niks te doen. Deze leveranciers krijgen de gegevens van Zon op Nederland en verrekenen de energiebelasting met je energierekening.

  • Energieleverancier met één ster in de lijst bij Zon op Nederland?

Je krijgt van Zon op Leiden op hoeveel kWh je certificaten dit jaar hebben opgewekt. Deze gegevens geef je zelf door aan je energieleverancier. Je leverancier verrekent de belasting dan.

  • Andere elektriciteitsleverancier

Deze leveranciers doen helaas (nog) niet mee met de belastingteruggave. Daarom kun je het belastingvoordeel niet krijgen als je je stroom afneemt bij een andere leverancier.

De energiebelasting wordt per kalenderjaar uitbetaald. De betaling vindt ongeveer in mei van het opvolgende jaar plaats.

Je krijgt de opbrengst per jaar. Dit geldt zowel voor de teruggave van de energiebelasting als voor de verkoop van de zonnestroom.

Bij de verkoop van de zonnestroom is hiervoor gekozen omdat dit administratiekosten scheelt, zowel bij de coöperatie als bij de energieleverancier. Dat is gunstig voor je opbrengst per certificaat.

Bij de energiebelasting speelt iets anders. Alleen per jaar kan bepaald worden op welke teruggave van de energiebelasting je recht hebt. Deze teruggave kan dus alleen jaarlijks.

Je teruggave is vooraf niet precies bekend. Het hangt af van het aantal certificaten dat je afneemt, de hoeveelheid zon én van de hoogte van de energiebelasting. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon en de hoogte van de energiebelasting verschillen ieder jaar.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

De energiebelasting is in 2020 11,82 cent per kWh. De energiebelasting wordt jaarlijks bepaald.

Voor alle zonnestroom die je opwekt krijg je de energiebelasting helemaal terug, met twee uitzondering: als je meer opwekt dan je thuis gebruikt, krijg je het overschot niet terug. Ook als je buiten de afgesproken postcodes woont, krijg je geen energiebelasting terug.

Voorbeeld 1 – praktijk 2019: Je hebt 6 certificaten. Het was een gemiddeld jaar met 250 kWh zon per certificaat. De energiebelasting was 11,93 cent. Je hebt dat jaar meer dan 6 x 250 kWh gebruikt en woont binnen het postcodegebied dat meedoet. Je krijgt 6 x 250 x 11,93 cent = € 179,01 energiebelasting terug.

Voorbeeld 2 – laag: Je hebt 6 certificaten. Het was een zeer bewolkt jaar met maar 200 kWh zon per certificaat. De energiebelasting is lager dan in 2020: 9 cent. Je hebt dat jaar wel meer dan 6 x 200 kWh gebruikt en woont binnen het postcodegebied dat meedoet. Je krijgt 6 x 200 x 9 cent = € 108,- energiebelasting terug.

Ja, je krijgt 15 jaar de energiebelasting terug, ook als de installatie bijvoorbeeld 25 jaar blijft bestaan.

Voor we startten met zonnecentrale Sporthal Houtkwartier hebben we de belasting gevraagd of we de energiebelasting terug kunnen krijgen. Dit heet een ‘aanwijzing’ van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft dit gegarandeerd dit voor 15 jaar. Ook nu de regeling in de tussentijd is veranderd, blijft de regeling voor dit dak gelden. Dat is dus anders dan de bij de salderingsregeling voor zonnepanelen op je eigen dak.

In 2021 komt er een nieuwe regeling. Er is geen overgangsregeling, dus voor zonnecentrale Sporthal Houtkwartier blijven 15 jaar gebruik maken van de oude regeling.

Alleen door over te stappen naar een energieleverancier die meedoet, krijg je je energiebelasting terug. Zonder deze teruggave is meedoen financieel niet rendabel. Op Zon op Nederland vind je welke energieleveranciers meedoen. Energieleveranciers die de belasting automatisch via je energierekening verrekenen hebben 2 of 3 sterren in dit overzicht, Energieleveranciers bij wie je de belasting jaarlijks zelf kunt terugvragen hebben 1 ster in dit overzicht.

Ja. de postcoderoosregeling waar we met zonnecentrale Sporthal Houtkwartier gebruik van maken stopt per april 2021. Dat betekent dat er geen nieuwe projecten meer gestart kunnen worden onder de oude regeling. Voor sporthal Houtkwartier blijft de regeling wel de volle 15 jaar gelden.

Tenzij expliciet anders vermeld, wordt op deze website steeds uitgegaan van de nieuwe postcoderoosregeling. Nieuwe leden, die meedoen op nieuwe daken, hebben immers steeds te maken met die regeling. Specifiek voor de deelnemers van Sporthal Houtkwartier wordt in deze FAQ de energiebelastingteruggave beschreven. De energiebelastingteruggave geldt alleen voor de oude regeling.