Documentatie

Hoe zit het nu formeel? Daarvoor zijn een aantal officiële documenten opgesteld. Goed om deze documenten eens rustig door te lezen.

Documenten bij lidmaatschap:

Documenten bij deelname aan zonnecentrale De Arcade:

Documenten bij deelname aan zonnecentrale Sporthal Houtkwartier:

De volgende documenten zijn opvraagbaar voor leden:

Coöperatie:

 • Stukken Algemene Ledenvergaderingen
 • Verslagen bestuursvergaderingen
 • Jaarrekeningen
 • Akkoord kascommissie jaarrekeningen
 • Bewijs lidmaatschap Energie Samen
 • Jaarlijkse kosten lidmaatschap van ZoL bij Energie Samen
 • MARKEL bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Subsidies:

 • Aanvraag subsidie provincie Zuid-Holland 2017
 • Projectbegroting Zon op Leiden bij aanvraag subsidie provincie 2017
 • Aanvraag subsidie provincie Zuid-Holland 2019
 • Toekenningsbewijs subsidie gemeente
 • Toekenningsbewijs subsidie provincie 2017
 • Toekenningsbewijs subsidie provincie 2020

Technische details installatie zonnedak De Arcade

 • Offerte installateur
 • Dakconstructieberekening

Afspraken en contracten zonnedak De Arcade

 • Greenchoice stroomafnameovereenkomst Zon op Leiden
 • Gebruiksovereenkomst met gemeente als dakeigenaar
 • Akte vestiging van opstalrecht
 • Haalbaarheidsplan

Technische details installatie zonnedak sporthal Houtkwartier

 • Opleveringsrapportage met opbrengstprognose en garantieverklaringen panelen, omvormers, montagemateriaal
 • Offerte installateur
 • Dakconstructieberekening

Afspraken en contracten sporthal Houtkwartier

 • Inschrijving CertiQ (toekenning EAN-code aan zonnedak)
 • Liander bevestiging inbedrijfstelling meetpunt
 • Greenchoice stroomafnameovereenkomst Zon op Leiden
 • SOLARIF bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • SOLARIF schadeverzekering
 • Gebruiksovereenkomst met gemeente als dakeigenaar
 • Akte vestiging van opstalrecht
 • Haalbaarheidsplan