Documentatie

Hulpmiddelen voor inschrijven via Zon op Nederland:

Hoe zit het nu formeel? Daarvoor zijn een aantal officiële documenten opgesteld. Goed om deze documenten eens rustig door te lezen.

Documenten bij lidmaatschap:

Documenten bij deelname aan een dak: