Meer weten? Hier de details en achtergronden

Meedoen met Zon op Leiden is eenvoudig. Je wordt lid van de coöperatie en wij regelen het voor je. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt? Lees dan hier verder. Er komt best wat bij kijken. Goed om te weten.

Je kunt bij Zon op Leiden certificaten kopen, geen zonnepanelen. Als je zelf een zonnepaneel op je dak legt, krijg je te maken met bijvoorbeeld aanlegkosten en onderhoud. Dit werk doet de coöperatie allemaal voor je. Een certificaat leg je weliswaar niet op je dak, toch heb je dezelfde voordelen als bij een zonnepaneel: goedkope stroom, die je zelf opwekt. Een verschil is dat het zonnepaneel nu niet van jou is, het is van ons allemaal. De opbrengst is natuurlijk wel voor jou.

Kosten

De kosten van een certificaat bepalen we voor elk dak opnieuw: het zijn alle kosten van de aanschaf en installatie, gedeeld door het aantal certificaten.  We kiezen het aantal certificaten zo dat één certificaat gemiddeld 250 kWh per jaar oplevert. Bij eerdere zonneprojecten was 250 kWh ongeveer zoveel als één zonnepaneel per jaar opwekt. Tegenwoordig is dat niet meer zo omdat veel nieuwe zonnepanelen meer dan 250 kWh per jaar leveren.

Opbrengst

Met de aanschaf van certificaten verkrijg je de opbrengst voor jouw aandeel van de zonnestroom van de zonnepanelen op het collectieve dak. Het betekent dat de stroomopbrengst gelijk wordt verdeeld over de certificaten. Voor elk certificaat krijg je volgens die berekening korting op je energiebelasting én de inkomsten uit de stroomverkoop.

Het is verstandig jaarlijks niet méér zonnestroom op te wekken dan je thuis verbruikt, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Het totale aantal aantal certificaten dat je kunt aankopen is dus begrensd. Je mag meer certificaten kopen maar dan kom je voor dat deel niet in aanmerking voor de belastingkorting. Dat is jammer want dan duurt het langer voor je de investering terugverdient. Ons advies is om certificaten te kopen voor maximaal 80% van je jaarlijkse verbruik. Als je zuiniger met energie omgaat of als de zon in een jaar extra schijnt dan kom je er in ieder geval niet overheen!

Hoe stel je dat vast?

 • Ga na hoeveel stroom je jaarlijks verbruikt. Dit vind je terug op de jaarrekening van je energieleverancier. Heb je die niet bij de hand, vraag het dan na bij je energieleverancier. Een gemiddeld huishouden met gasverwarming gebruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Ben je heel energiezuinig dan kan dit lager zijn. Kook je elektrisch, heb je een elektrische auto of heb je een warmtepomp in huis dan is het vaak hoger.
 • Vuistregel is dat je inschrijft voor 80% van je eigen elektriciteitsverbruik. Verbruik je meer dan 10.000 kWh , schrijf dan in voor maximaal 10.000 kWh.
 • Wek je al een deel van je energie zelf op? Gebruik dan je netto-stroomverbruik om je maximumaandeel te bepalen.
 • Overigens: de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Nog mooier dan zonnecertificaten aanschaffen is dus onderzoeken of je eerst op je energiegebruik  kunt besparen!

Rekenvoorbeelden

Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar op.

Een buurtbewoner verbruikt jaarlijks 3.500 kWh en wil deelnemen in de buurtzonnecentrale. Om 80% van het eigen verbruik opwekken, dus 2.600 kWh per jaar schrijft zij voor ongeveer voor 10-11 certificaten in.

Een andere  buurtbewoner verbruikt meer dan 10.000 kWh per jaar. Hij kan niet zijn hele verbruik dekken via de buurtzonnecentrale. Hij schrijft in voor het maximum van 40 certificaten.

Een derde buurtbewoner heeft 4 zonnepanelen op haar eigen dak. Ze verbruikt 3.500 kWh, en wekt zelf 1000 kWh op. Haar netto-verbruik is dus 2.500 kWh. 80% daarvan is 2000 kWh. Ze schrijft zich in voor 8 certificaten.

Een laatste bewoner berekent dat ze zich voor 14 certificaten kan inschrijven. Dat kost ~300*14 euro. Dat is een te groot bedrag voor haar. Ze schrijft zich in voor 4 certificaten en zet zich op de wachtlijst voor de overige 10. Voor die 10 certificaten wil ze eerst sparen.

Postcoderoosregeling

We maken gebruik van de ‘postcoderoosregeling’ of formeel: de Regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek. Deze regeling zorgt er voor dat je kunt meedoen als je in de buurt van de zonnecentrale woont. Wat is in de buurt? Dat stellen we vast met hulp van postcodegebieden. Woon je in de ‘postcoderoos’ van het zonnedak, dan kan je mee doen. Een ‘postcoderoos’ is het gebied met een viercijferige postcode in het midden en alle aangrenzende viercijferige postcodes daar omheen.

Keuze postcoderoos Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier

Het eerste zonnedak van Zon op Leiden, de Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier, ligt in postcode 2334. De postcode van de Zonnecentrale moet in elk geval in de postcoderoos liggen om aan de regels te voldoen. Dit kan de middelste postcode van de postcoderoos zijn, of een aangrenzende postcode. Om zo veel mogelijk bewoners uit Leiden mee te kunnen laten doen, en juist de bewoners in het beschermde stadsgezicht, gaan we uit van een ‘postcoderoos’ met postcode 2312 in het midden. Het zonnedak ligt in de  aangrenzende postcode 2334  dus dat kan. Postcode 2312 en alle viercijferige postcodes om 2312 kunnen nu meedoen. Dit zijn 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2321, 2332, 2333 en 2334.

Keuze postcoderoos Zonnecentrale De Arcade

Het tweede zonnedak, Zonnecentrale De Arcade, ligt in postcode 2314. Om zo veel mogelijk bewoners uit Leiden mee te kunnen laten doen, gaan we uit van een ‘postcoderoos’ met postcode 2313 in het midden. Het zonnedak ligt in de  aangrenzende postcode 2314  dus dat kan. Postcode 2313 en alle viercijferige postcodes om 2313 kunnen nu meedoen. Dit zijn 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2321 en 2322. Met de tweede zonnecentrale kunnen nu ook de bewoners van Roomburg en verder zuidelijk langs de Vliet meedoen. Stap voor stap dekken we heel Leiden af!

Merenwijk, Stevenshof, Zuid-West (2324) en onze zonnecentrales

De eerste twee zonnedaken van Zon op Leiden liggen helaas te ver van de Merenwijk, Stevenshof en Zuid-West (postcode 2324). We zoeken nieuwe daken om ook de Leidenaars uit deze wijken mee te kunnen laten doen. We hebben al een potentieel dak in Leiden Noord, waardoor we hopen dat de bewoners van de Merenwijk snel ook mee kunnen doen.

Postcoderoosregeling

De ‘postcoderoosregeling’ heet formeel de Regeling Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek. De postcoderoos  is een gebied met een viercijferige postcode in het midden en de aangrenzende viercijferige postcodes. Het fiscale voordeel geldt alleen voor deelnemers die binnen dezelfde roos wonen als het zonnedak waarop hun panelen liggen.

Achtergronden postcoderoosregeling

Deze landelijke regeling is in januari 2014 van kracht geworden en wordt inmiddels op meer dan 100 locaties in Nederland toegepast.  De regering wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Tot nu toe konden alleen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit kunnen opwekken, gebruik maken van een verlaging van de energiebelasting (met de zogenoemde salderingsregeling). Met deze Regeling Verlaagd Tarief voor collectieve opwek is de verlaging van de energiebelasting ook mogelijk gemaakt voor burgers en kleinere bedrijven die op een gezamenlijk dak of terrein zonne-energie willen opwekken.

 • Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zonne-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. de deelnemers moet lid zijn van een coöperatie die de zonne-installatie voor eigen rekening en risico exploiteert.
 • De verlaging wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemers.
 • Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting.
 • De belastingkorting geldt voor de eerste schijf voor elektriciteit, tot het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.
 • De belastingkorting wordt toegepast voor een periode van 15 jaar nadat de Belastingdienst onze aanvraag voor de verlaging heeft goedgekeurd. Daarmee is de toepassing voor 15 jaar gegarandeerd.
 • De regeling wordt in 2021 opgevolgd door een nieuwe regeling. Voor projecten die zijn gestart vóór aanvang van de nieuwe regeling blijft de postcoderoosregeling, met belastingkorting, 15 jaar gelden zoals bij aanvang gegarandeerd.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van HIER opgewekt, het landelijke kennisplatform voor lokale energie-initiatieven, onder de regeling verlaagd tarief Postcoderoosregeling en op de website van Zon op Nederland.

In mei 2020 heeft minister Wiebes aangegeven dat de postcoderegeling in 2021 wordt vervangen door een nieuwe regeling. Zon op Leiden houdt de ontwikkelingen goed voor je in de gaten. De laatste ontwikkelingen lees je bij ons nieuws of bij Energie Samen (overkoepelende organisatie van lokale energieopwekkers).

Investeringskosten

Je betaalt eenmalig een bedrag voor de aanschaf van de certificaten. Een certificaat kost circa 300 euro + 63 euro BTW. De BTW krijg je na afloop terug. De definitieve prijs bepalen we als we de offertes van de installateurs hebben gekregen.

 • Met de inleg van alle deelnemers financieren wij de zonne-installatie.
 • Het investeringsbedrag omvat alle kosten voor de zonnepanelen, omvormers, kabels en installatie, inclusief de kosten die de coöperatie moet maken voor de projectadministratie en eenmalige aansluitkosten op het net.

BTW over de zonne-installatie

De BTW (21%) voor de zonnepanelen en de installatiekosten moeten we eerst betalen. Later krijgen we die van de belastingdienst terug, maar we zullen dat eerst met elkaar moeten voorschieten. Je betaalt dus eerst circa € 363,- per certificaat, en krijgt daarvan € 63,- terug.

Opbrengsten

Je  verdient je inleg terug door korting op je energiebelasting van circa 29 euro en circa 9 euro aan inkomsten uit de stroomverkoop. Beide bedragen zijn per certificaat per jaar:

 • Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt, krijg je gedurende 15 jaar korting op de energiebelasting. De korting is gelijk aan de belasting die je betaalt over een kWh gewone stroom. Met andere woorden: je betaalt geen belasting meer over je zonnestroom-aandeel van je stroomverbruik. In 2020 is dat 11,82 cent incl. btw, Dit bedrag stijgt en daalt met de hoogte van de energiebelasting. Per certificaat heb je zo circa € 29 euro per jaar voordeel en dat gedurende 15 jaar.
 • De stroom verkopen we aan een energiebedrijf waarmee we inkomsten voor de coöperatie genereren zolang het zonnedak blijft bestaan. Dit is minimaal 15 jaar. Voor de eerste paar jaar sluiten we een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod nu. Na de contractperiode kunnen we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met andere energiebedrijven. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op. In de eerste helft van 2020 is de prijs die we ontvangen gemiddeld 6,6 cent per kWh. We rekenen voor de toekomst met 6 cent per kWh omdat de prijs dus fluctueert. Dat komt neer op circa 15 euro per certificaat per jaar.
 • Jaarlijks zijn er periodieke exploitatiekosten zoals administratie, onderhoud, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. Ook kan er nog een margevergoeding door de energieleverancier worden betaald, wat extra inkomsten oplevert. Naar schatting levert dit netto een kostenpost op van 6 euro per certificaat per jaar. Deze kosten verrekenen we met de inkomsten.Zo komen we op de netto opbrengst van 9 euro per jaar.

Prijsontwikkeling elektriciteit

De marktprijzen voor elektriciteit én de hoogte van de energiebelasting bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen.

 • De marktprijs voor stroom bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom aan het energiebedrijf. Hoe deze marktprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. Enkele jaren geleden is de stroomprijs bijvoorbeeld gedaald. Daarna steeg de prijs weer. Als deze marktprijs weer daalt dan is dat in ons nadeel. We verdienen minder aan de verkoop van zonnestroom en er is jaarlijks minder onder elkaar te verdelen.
 • De energiebelasting voor elektriciteit is het meest bepalend voor ons financiële voordeel. De energiebelasting is na 2018 iets verlaagd. In ons nadeel want het voordeel van de korting is dus minder. Neemt de energiebelasting weer toe dan is dat in ons voordeel.
 • In juni 2018 zijn er plannen gepresenteerd om de energiebelasting op elektriciteit binnen 10 jaar te halveren. Tegelijk zijn plannen gepresenteerd om de postcoderoosregeling te wijzigen. In 2020 is bekend geworden dat er geen overgangsregeling komt voor bestaande daken. Omdat de vermindering van de energiebelasting de eerste jaren nog klein is en omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden gaat Zon op Leiden er van uit dat ons in 2018 geopende en ons in 2020 geplande dak beide een goede terugverdientijd houden. We houden de plannen scherp in de gaten en rekenen de nu beschikbare informatie door. Lees de nieuwste ontwikkelingen bij nieuws of bij Energie Samen (overkoepelende organisatie van lokale duurzame energieopwekkers).
REKENVOORBEELD (DEFINITIEF TE MAKEN O.B.V. OFFERTES)  
Investering circa 300 euro excl. BTW per certificaat
BTW (21%) circa 63 euro (dit krijg je later terug)
Lagere energierekening, korting energiebelasting 29 euro per jaar
Stroomverkoop door de coöperatie 9 euro per jaar
Totaal opbrengst na 15 jaar 570 euro
Totale winst na 15 jaar 270 euro
Rendement na 15 jaar 4,5%

 

Zon op Leiden is een coöperatie. Dat betekent dat je lid wordt als je meedoet met een zonnecentrale. We zijn een coöperatie omdat dat een voorwaarde is om deelnemers de energiebelasting terug te laten krijgen. Tegelijk maakt het ook dat we samen de koers kunnen bepalen die we op willen gaan.

Een coöperatie

Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In dit geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

De postcoderoosregeling geldt alleen voor leden van een coöperatie of van een Vereniging van Eigenaren. Alleen leden kunnen de energiebelasting terugkrijgen. Je kunt lid worden door je op de website van Zon op Nederland in te schrijven. Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken als de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen, maar dat hoeft niet. Ook bedrijven met een kleinzakelijke stroomaansluiting kunnen lid worden.

Zon op Leiden is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu één certificaat koopt of veertig.

Jouw eigen energiebedrijf verrekent het energiebelastingvoordeel

Je koopt je stroom en gas nu in bij een bepaalde energieleverancier, bijvoorbeeld Vattenfall, Essent, Eneco of Greenchoice. Wil je gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling dan moet deze energieleverancier de regeling ondersteunen. Deze moet de belastingkorting verrekenen via de energierekening. Dat doet nog niet elke leverancier.

Als je energieleverancier de regeling niet steunt en je wilt wel mee doen, dan kun je overstappen naar een andere energieleverancier. Zolang je bij je huidige leverancier zit, ontvang je alleen de opbrengst uit de stroom en krijg je niet de energiebelasting terug. Als dat zo blijft verdien je je inleg maar gedeeltelijk terug.

Via de koepelvereniging Zon op Nederland hebben we afspraken gemaakt met Eneco, Energiedirect, Engie (consument), Essent, Greenchoice, OM/Nieuwe Energie, Qurrent of Vattenfall (Nuon). Met hen ben je verzekerd van een goede afhandeling.  Met Engie, Greenchoice, OM/Nieuwe Energie en Qurrent hebben we daarnaast een gunstig tarief bedongen voor de aankoop van aardgas én elektriciteit. Voor elke nieuwe klant zonder actietarief krijgt de coöperatie een bonusbedrag waar alle leden van profiteren. Als collectief staan we daarmee sterker.

Er zijn nog verschillende andere energieleveranciers die de postcoderoosregeling (zeggen te) ondersteunen. Dit zijn de leveranciers met één ster op de lijst van Zon op Nederland. Bij deze leverancier moet je als lid zelf regelen dat je de belastingkorting verrekend krijgt. We kunnen je er wel bij helpen. Net als bij de leveranciers met twee sterren is het wel jammer dat de coöperatie de extra bonus mist.

Bij Zon op Nederland vind je de meest recente lijst van energiebedrijven die meedoen.

 • Drie sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend én de coöperatie krijgt het bonusbedrag.
 • Twee sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.
 • Een ster: de energieleverancier zegt dat je de energiebelasting zelf kunt berekenen, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.
 • Geen sterren: je krijgt geen energiebelasting terug, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.

Als coöperatie hebben we te maken met verschillende elektriciteitsbedrijven: de bedrijven waar de leden hun elektriciteit afnemen en het bedrijf aan wie we de stroom van het zonnedak verkopen. Als lid is het vooral belangrijk te controleren of je elektriciteitsbedrijf meedoet met de teruggave van de energiebelasting.

Het energiebedrijf aan wie we de zonnestroom verkopen

De stroom van ons zonnedak verkopen we aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit daarvoor een verkoopcontract af. Wij kiezen het bedrijf met de meest gunstige prijs en voorwaarden. Als de eerste contractperiode voorbij is kunnen we als coöperatie besluiten om een contract  met een ander bedrijf aan te gaan.

Het energiebedrijf dat we kiezen heeft gewoon zijn eigen klanten waar ze de stroom aan doorverkopen. De stroom komt dus niet automatisch bij de eigenaren van de panelen terecht. Je kunt je stroom natuurlijk wel afnemen bij het energiebedrijf waaraan we de stroom leveren. Je stroom komt dan wel niet letterlijk van het zonnedak, het is wel een mooi idee.

Energie Samen

Zon op Leiden werkt samen met Zon op Nederland en Energie Samen. Energie Samen is een landelijke overkoepelende organisatie van lokale duurzame energieopwekinitiatieven. Via Energie Samen bouwen samen met andere lokale initiatieven kennis op en samen zijn we een gesprekspartner voor de overheid bij nieuwe plannen. Zon op Nederland is gespecialiseerd in ondersteuning en ontwikkeling van collectieve zonprojecten met de postcoderoos-regeling. We gebruiken het administratiesysteem voor de uitbetaling van de opgewekte energie.

Zon op Leiden heeft een bestuur en andere helpers. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten om de zonnedaken op te zetten. Er worden daken gezocht, er wordt samengewerkt met de gemeente en de wijkambassadeurs, alle regels en afspraken voor collectieve zonnedaken worden uitgezocht – en nog veel meer. Zodra er een dak definitief door kan gaan, schakelen we een projectleider in. Dan is er namelijk te veel werk ineens om alleen door onze vrijwilligers te laten doen. De projectbegeleider krijgt hiervoor een vergoeding. Deze kosten zijn onderdeel van de investeringskosten.

Energie Samen kan een ervaren projectbegeleider leveren die ervoor zorgt dat het hele project technisch, financieel en administratief in orde is. Daar komt veel bij kijken. Denk aan: de juridische afspraken met de dakeigenaar zoals de gebruikersovereenkomst, recht van opstal, verzekeringen, de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven, doorrekening van de businesscase. Zon op Leiden kiest zelf of zij een eigen projectleider inschakelt of een projectleider uit de poule van Energie Samen.

Zon op Nederland is opgericht in 2011, ontstaan uit een burger-initiatief en doorontwikkeld tot een professionele dienstverlener. Inmiddels zijn met behulp van Zon op Nederland meer dan 50 Zon op-projecten gerealiseerd met lokale initiatiefgroepen verspreid over heel Nederland. Meer projecten zijn in voorbereiding. In 2020 is Zon op Nederland samengegaan in de nieuwe landelijke coöperatie: Energie Samen, die naast postcoderoosprojecten ook veel verschillende andere lokale energieopwekinitiatieven ondersteunt. Ook Zon op Leiden is lid van de coöperatie Energie Samen. Grote voordeel daarvan is dat we makkelijk met die andere lokale coöperaties kunnen samenwerken. Wij leren van de ervaringen elders en wij helpen anderen weer.

Energie Samen werkt samen met landelijke partners uit de coöperatieve energiesector. Ze is gesprekspartner voor de overheid bij de regeling die de postcoderoosregeling in 2021 vervangt. Ook heeft Energie Samen toegang tot financiële partijen voor cofinanciering en onderhoudt goede relaties met netbeheerders en energieleveranciers.

In 2018 is Zon op Nederland samengegaan met Rescoop. Rescoop had eenzelfde doel als Zon op Nederland: lokale energiecoöperaties ondersteunen. Via Rescoop worden naast zonneprojecten ook wind- en waterkrachtprojecten ondersteund. In 2019 is Rescoop opgegaan in Energie Samen.

Zie voor meer informatie en voorbeelden van projecten elders in het land de website van Zon op Nederland.

Zie voor meer informatie over de activiteiten van Energie Samen de website van Energie Samen.

Voor  de start van een zonnedak vragen we toestemming aan de Belastingdienst om het verlaagd tarief op de energiebelasting te mogen toepassen. Door deze toestemming is gegarandeerd dat je 15 jaar lang effectief geen energiebelasting betaalt over je opgewekte stroom.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief op de energiebelasting moet de coöperatie toestemming krijgen van de Belastingdienst. Als aan de voorwaarden is voldaan dan krijgt de coöperatie een aanwijzing voor het verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit (beschikking). Hiermee is voor 15 jaar zekergesteld dat deelnemers in aanmerking komen voor het verlaagd tarief. Ook nu de landelijke regeling in 2021 wordt stopgezet blijft de aanwijzing van kracht.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanwijzing zijn:

 • de aanvrager is een coöperatie of vereniging van eigenaren
 • de productie-installatie wekt duurzame elektriciteit op met hernieuwbare energiebronnen
 • de productie-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie
 • bedrijven mogen niet meer dan 20% deelnemen per coöperatie.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst: Aanvraag Aanwijzing voor het verlaagde tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit.

Wij zijn niet de enige en de eerste met een zonnedak voor de buurt. Op meer dan 450 locaties in het land zijn coöperatieve zonnedaken en zonnevelden in gebruik. Goed voorbeeld doet volgen!

Onze buren in Voorschoten waren ons voor: in 2016 is een mooi zonnedak van buurtbewoners van start gegaan, zij werken nu aan een tweede zonnedak. Het eerste zonnedak van Zon op Leiden is in 2018 van start gegaan en wij werken nu aan ons tweede dak. In Zoeterwoude en Leiderdorp leveren de eerste daken vanaf eind 2019 stroom. In Oegstgeest wordt hard gewerkt aan het eerste zonnedak. Allemaal met Zon op Nederland en Energie Samen.

Andere mooie voorbeelden:

Op de website van HIER opgewekt vind je nog vele andere voorbeelden. De Lokale Energie Monitor 2019 van HIER opgewekt geeft zicht op de jaarlijkse ontwikkeling van de coöperaties en hun projecten.

Ik schrijf me in