Meer weten? Hier de details en achtergronden

Meedoen met Zon op Leiden is eenvoudig. Je wordt lid van de coöperatie en wij regelen het voor je. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt? Lees dan hier verder. Er komt best wat bij kijken. Goed om te weten.

Investeer mee in een zonnedak

We kopen de installatie samen. Alle investeringskosten worden op een rij gezet en afgezet tegen de verwachte zonnestroom. Wil je meedoen? Dat bepaal je als de prijs definitief zijn en je dus weet waar je aan toe bent. Dat doen we allemaal. Met de inleg van alle deelnemers samen financieren wij de zonne-installatie.

Je kunt bij Zon op Leiden certificaten kopen, geen zonnepanelen.

In het dagelijks spraakgebruik klinkt het logisch om te spreken over zonnepanelen in plaats van certificaten. We spreken steeds over certificaten om elk misverstand te voorkomen: je hebt geen ‘eigen’ panelen die je er bijvoorbeeld ook weer tussenuit zou kunnen halen. Er is één volledige installatie met zonnepanelen, bevestiging, omvormers en soms zelfs een nieuwe meterkast. Deze installatie is en blijft eigendom van de coöperatie: alle leden samen.

Een certificaat heeft dezelfde voordelen als bij een zonnepaneel: opbrengst uit stroom, die je zelf opwekt. Een verschil is dat het zonnepaneel nu niet van jou is, het is van ons allemaal. De opbrengst is natuurlijk wel voor jou.

Je kunt 1 tot 20 certificaten aanschaffen. Elk certificaat wekt zo’n 250 kWh per jaar op.

We werken met hele certificaten, daarom het minimum 1.

Zon op Leiden wil zo veel mogelijk Leidenaren de kans geven om mee te doen. Daarom hebben we het maximum aantal certificaten op 20 per adres gesteld.

De keuze voor 20 certificaten is ook praktisch. We maken gebruik van de postcoderoosregeling. Deze regeling eist een minimum aantal deelnemers per dak. Door het maximum op 20 certificaten te stellen, garanderen we dat we aan deze eis voldoen.

Je deelname staat los van de hoeveelheid energie die je zelf gebruikt. Eerder was dit anders. Dit is per 1 april 2021 verandert.

Misschien kun je niet je hele stroomverbruik opwekken op je eigen dak en wil je daarom extra graag meedoen, zodat er evenveel lokaal wordt opgewekt als je zelf gebruikt. Dan kun je als rekenregel aanhouden dat één certificaat zo’n 250 kWh per jaar opbrengt.

Ook als je zelf je eigen stroomverbruik al groen en lokaal opwekt, of je energieleverancier dat voor je doet, kun je meedoen: je investeert dan gewoon extra in lokale, groene energie.

Een certificaat kost ongeveer 300 euro (exclusief BTW). De prijs van het certificaat weten we vooraf niet precies. We vragen per dak offertes op en kiezen hieruit de meest gunstige.

 • De ‘kosten van aanschaf en installatie’ omvatten alle kosten voor de zonnepanelen, omvormers, kabels en installatie, inclusief de kosten die de coöperatie moet maken voor de projectadministratie en eenmalige aansluitkosten op het net.
 • We kiezen het aantal certificaten zo dat één certificaat gemiddeld 250 kWh per jaar oplevert. Ter vergelijking: een nieuw zonnepaneel levert iets meer dan 250 kWh per jaar op.

De BTW (21%) voor de zonnepanelen en de installatiekosten moeten we betalen als we de zonne-installatie aanschaffen. Bij aanschaf schiet je jouw deel van de BTW voor, circa 63 euro per certificaat. Die BTW krijg je na ongeveer een half jaar terug. De coöperatie regelt dat voor je.

De stappen voor de betaling en teruggave van de BTW gaan als volgt: eerst betaal je je inleg, inclusief BTW. Als het geld van alle leden is overgemaakt betaalt de coöperatie de installateur. De installateur levert dan het dak op. Dan vraagt de coöperatie alle BTW terug aan de belastingdienst. Zodra de belastingdienst de BTW aan de coöperatie betaalt, betaalt de coöperatie jouw betaalde BTW weer aan je terug. Terugvragen kan eens per kwartaal en vervolgens wordt de aanvraag nog gecontroleerd, daarom verwachten we dat het een half jaar duurt voor we je kunnen terugbetalen.

Er worden leningen aangeboden voor gezamenlijke zonnedaken. We besloten om (nog) geen lening af te sluiten. Bij elk volgend zonnedak bekijken we dit opnieuw.

Er zitten voor- en nadelen aan zelf betalen en aan een lening. Voordeel van een lening is dat je minder geld per certificaat hoeft in te leggen omdat de bank de rest voorschiet. Hierdoor kun je ook meedoen als je minder eigen vermogen hebt. Zon op Leiden wil graag dat iedereen mee kan doen, juist ook als je een smallere beurs hebt. Ondanks dit grote pluspunt hebben we voor de eerste twee daken toch gekozen voor betaling door ons samen omdat een lening afsluiten betekent dat we een schuld aangaan. Hoewel we geen betalingsproblemen verwachten, is er wel over nagedacht: bij betalingsproblemen krijgt de bank als eerste het geld. Daardoor kun je je investering kwijt zijn. Uit principe wilden we daarom geen lening afsluiten voor het eerste dak, vooral ook omdat we dit dan als oprichtingsbestuur besluiten voor iedereen. Het tweede dak houden we ook leningvrij, vooral omdat we het moeilijk vinden anderen op te zadelen met een lening, en ook heel praktisch omdat het extra uitzoekwerk van ons vergt: wat is een gunstig aanbod? Wat betekent het voor ieders belastingaangifte?

Bij volgende daken kunnen we samen een andere keuze maken.

Deel mee in de opbrengst

Misschien wel de mooiste opbrengst van je certificaat is groene, lokale stroom, zo’n 250 kWh per certificaat per jaar. Zo maken we samen Leiden weer een stap duurzamer.

Bij de oprichting van Zon op Leiden was het belangrijkste doel in onze eigen stad een concrete bijdrage te leveren aan de klimaattransitie. Zonnedaken zijn een lokaal en groen alternatief, dat echt is uit te voeren in onze volgebouwde stad. In Leiden staan een groot aantal huurhuizen, huizen in een beschermd stadsgezicht en monumenten, waar zonnepanelen op het eigen dak helaas regelmatig onmogelijk zijn. Gezamenlijke zonnedaken bieden alle bewoners van Leiden dan ook handelingsperspectief. Vandaar onze leuze: ‘Iedere Leidenaar een zonnepaneel – of twee’.

Je certificaat levert geld op. Netto is dat circa 35 euro per jaar per certificaat, 15 jaar lang. Zo verdien je de investering in ongeveer 8,5 jaar weer terug.

Het bedrag is opgebouwd uit drie delen: de stroomverkoop, subsidie en exploitatiekosten.

De coöperatie ontvangt de opbrengsten en betaalt de kosten. Na elk jaar berekent de penningmeester de exacte netto-opbrengst van alle delen samen. In de jaarvergadering controleren we de berekening. We streven ernaar de opbrengst van het vorige zonnejaar uiterlijk juni op je rekening te zetten.

Als coöperatie bepalen we samen wat we doen met de opbrengsten. Het meeste wordt uitgekeerd en vaak wordt ook besloten een klein deel als reserve bij de coöperatie te laten. We bepalen dit in de Algemene Ledenvergadering (ALV). We streven ernaar de ALV in juni te houden. We besluiten dan over de uitkering van het vorige kalenderjaar – door ons zonnejaar genoemd. Kort daarop kun je de uitbetaling op je rekening verwachten.

Tijdens dat zonnejaar heeft de coöperatie periodiek inkomsten uit stroomverkoop en subsidie ontvangen, en betaalt de coöperatie de exploitatiekosten. Na het zonnejaar wordt de jaarrekening opgemaakt door de penningmeester. De belastingafrekening wordt afgerond en de kascommissie controleert de jaarrekening. Deze noodzakelijke stappen maken dat juni een realistisch moment is voor de uitbetaling.

De opbrengst hangt vooral af van de hoeveelheid zon, dat kan dus verschillen. In een gewoon zonnejaar verwachten we een opbrengst van ongeveer 35 euro.

Naast de hoeveelheid zon hangt de opbrengst ook af van de elektriciteitsprijs, de subsidie en exploitatiekosten. Wel is deze variatie ‘gedempt’ omdat de subsidie hoger is als de elektriciteitsprijs lager is en omgekeerd.

Ook de grootte van de installatie heeft invloed op de opbrengst. Een grote installatie levert naar verwachting een iets lagere opbrengst per certificaat, circa 33 euro per jaar, omdat de subsidie hier lager is. Daar staat tegenover: hoe groter de zonnecentrale, hoe lager de investering per certificaat. Hierdoor is de terugverdientijd ongeveer hetzelfde: sterker nog, een heel grote installatie is vaak nog gunstiger. In de korte uitleg laten we de kosten en opbrengsten van een kleine installatie zien, vandaar dat je daar steeds 35 euro opbrengst ziet staan. We gaan er van uit dat dit ‘prijsvoorbeeld’ in de korte uitleg een voorzichtige schatting is waar we op kunnen vertrouwen.

Dat we 15 jaar lang opbrengst hebben wordt gegarandeerd door twee zaken:

 • We spreken met de dakeigenaar af dat we het dak 15 jaar mogen gebruiken, zo hebben we 15 jaar lang opbrengst uit stroomverkoop.
 • De subsidie wordt voor 15 jaar gegarandeerd door de overheid.

Na 15 jaar stopt de subsidie en is die garantie voor het gebruik van het dak voorbij. We kiezen dan wat we gaan doen. Bij de keuze zijn we afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de dakeigenaar. Binnen dit kader bepalen we samen, als coöperatie, wat we willen. Er kunnen dan verschillende dingen gebeuren:

Optie 1: We blijven de zonne-installatie langer gebruiken. Die mogelijkheid hebben we vooraf al afgesproken met de dakeigenaar: na 15 én na 20 jaar kijken we of we nog 5 jaar verder kunnen. De zonnepanelen blijven langer liggen en wij hebben langer profijt van de opbrengst uit de stroomverkoop. De opbrengst is wel lager dan de eerste 15 jaar, omdat de subsidie is vervallen.

Optie 2: We spreken af dat we de installatie weghalen. De kosten hiervoor reserveren we in de eerste 15 jaar. We kunnen dan verschillende dingen doen met de zonnepanelen. Denk aan verkopen of uitdelen onder de leden.

Optie 3: We spreken af dat we de installatie overdragen aan de dakeigenaar. Daar heeft de dakeigenaar profijt van, en het scheelt ons kosten voor het verwijderen.

Normaal gesproken hebben we 15 jaar lang recht op subsidie. Op deze regel is één uitzondering: als er ‘te weinig’ elektriciteit is opgewekt in de eerste 15 jaar, kunnen we het zestiende jaar dat ‘te weinig’ alsnog opwekken met subsidie.

Dit is een veiligheidsnet van de subsidie. Er wordt uitgegaan van een bepaalde realistische zonne-opbrengt per jaar. Maar stel nu dat het in een jaar veel minder zonnig is dan gemiddeld? De subsidie is per kWh, dus dan krijgen we minder subsidie. Het veiligheidsnet zegt nu, dat je dat ‘minder subsidie’ in een ander extra zonnig jaar mag laten uitkeren. Alleen, wat nu als die minder zonnige jaren aan het eind van de periode vallen, zodat er geen extra zonnig jaar meer na is? Dan mag je het 16e jaar ook nog opwekken met subsidie. Een mooie extra garantie dus dat we de verwachte opbrengst halen.

Prijsvoorbeeld (klein dak)
Investering circa 300 euro excl. BTW per certificaat
BTW (21%) circa 63 euro (dit krijg je later terug)
Opbrengsten coöperatie 35 euro per jaar
Totaal opbrengst na 15 jaar 525 euro
Totale winst na 15 jaar 225 euro
Rendement na 15 jaar 4%

Hoe de opbrengst is opgebouwd

 • De stroomverkoop levert circa 15 euro op per certificaat per jaar.
 • Dit bedrag hangt af van de energieprijs en de hoeveelheid zon.
 • De subsidie dempt de schommelingen in de energieprijs: hoe lager de energieprijs, hoe hoger de subsidie.

De stroom verkopen we aan een energiebedrijf. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op. In de eerste helft van 2020 is de prijs die we ontvangen gemiddeld 6,6 cent per kWh. We rekenen voor de toekomst met 6 cent per kWh omdat de prijs dus fluctueert. Dat komt neer op circa 15 euro per certificaat per jaar.

Voor de eerste paar jaar sluiten we een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod nu. Na de contractperiode kunnen we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met andere energiebedrijven.

 • De subsidie levert circa 22 of 28 euro per certificaat per jaar.
 • Dit bedrag hangt af de grootte van de installatie, van de energieprijs en de hoeveelheid zon.
 • Hoe lager de energieprijs, hoe hoger de subsidie.

Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt ontvangen we subsidie. Deze subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en is verschillend voor installaties op een kleinverbruikersaansluiting en installaties op een grootverbruikersaansluiting. De subsidie voor kleinverbruikersaansluitingen is voor 2021 vastgesteld op 11,2 cent per kWh, voor grootverbruikersaansluitingen op 8,7 cent per kWh. Per certificaat heb je zo circa 28 euro of 22 euro per jaar.

 • De exploitatiekosten zijn circa 4 tot 8 euro per certificaat per jaar
 • Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van de installatie.
 • Hoe groter de installatie, hoe lager de kosten per certificaat.

Met exploitatiekosten worden alle jaarlijks terugkerende kosten bedoeld, zoals administratie, onderhoud, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten zoals het weghalen van de installatie aan het einde van de looptijd. Omdat er een aantal vaste bedragen zijn per zonnedak, vallen de exploitatiekosten bij een groot zonnedak wat lager uit.

De prijs die we krijgen voor onze elektriciteit én de hoogte van de subsidie bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen. De subsidie is gekoppeld aan de marktprijs voor elektriciteit. De subsidie wordt lager als de marktprijs hoger is, en omgekeerd. De verwachte opbrengst is daardoor vrij stabiel. Hier zijn wel grenzen aan.

 • De prijs die we afspreken met het elektriciteitsbedrijf dat de stroom afneemt, bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom. Als we een gunstige prijs kunnen afspreken (boven de gemiddelde marktprijs), is dat gunstig voor ons. Een lagere prijs is juist ongunstig.
 • De subsidie die we ontvangen wordt jaarlijks berekend en compenseert de variatie in de marktprijs. Er is wel een bovengrens: als de elektriciteitsprijs nog lager wordt, wordt de subsidie niet hoger.

We doen het samen

Zon op Leiden heeft een bestuur en andere helpers. Allemaal mensen die zich veelal vrijwillig inzetten om de zonnedaken op te zetten. Er worden daken gezocht, er wordt samengewerkt met de gemeente en de wijkambassadeurs, alle regels en afspraken voor collectieve zonnedaken worden uitgezocht – en nog veel meer.

Zodra er een dak definitief door kan gaan, schakelen we een projectleider in. Dan is er namelijk te veel werk ineens om alleen door onze vrijwilligers te laten doen. De projectleider krijgen hiervoor een vergoeding. Deze kosten zijn onderdeel van de investeringskosten.

Andere acties, zoals daken werven, kosten ook veel tijd en een lange adem, waardoor het lastig is dit door alleen vrijwilligers uit te laten voeren. Met subsidie van de provincie Zuid-Holland hebben we voor een paar grote acties een vergoeding kunnen betalen aan enkele van onze helpers.

 Energie Samen

Zon op Leiden werkt samen met Energie Samen. Energie Samen is een landelijke overkoepelende organisatie van lokale duurzame energieopwekinitiatieven. Via Energie Samen bouwen we samen met andere lokale initiatieven kennis op en samen zijn we een gesprekspartner voor de overheid bij nieuwe plannen.

Zon op Nederland is het administratiesysteem van Energie Samen voor de uitbetaling van de opgewekte energie. We gebruiken dit systeem.

Energie Samen kan een ervaren projectbegeleider leveren die ervoor zorgt dat het hele project technisch, financieel en administratief in orde is. Daar komt veel bij kijken. Denk aan: de juridische afspraken met de dakeigenaar zoals de gebruikersovereenkomst, recht van opstal, verzekeringen, de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven, doorrekening van de businesscase. Zon op Leiden kiest zelf of zij een eigen projectleider inschakelt of een projectleider uit de poule van Energie Samen.

Energie Samen werkt samen met landelijke partners uit de coöperatieve energiesector. Ze is gesprekspartner voor de overheid bij de postcoderegeling waar we gebruik van maken. Ook heeft Energie Samen toegang tot financiële partijen voor cofinanciering en onderhoudt goede relaties met netbeheerders en energieleveranciers.

Zie voor meer informatie over de activiteiten van Energie Samen de website van Energie Samen.

Zon op Leiden is een coöperatie. Dat betekent dat je lid wordt als je meedoet met een zonnecentrale. We zijn een coöperatie omdat we samen Leiden willen verduurzamen. Het maakt dat we samen de koers kunnen bepalen die we op willen gaan. Doordat we een coöperatie zijn kunnen we ook gebruik maken van de postcoderoosregeling. Dit maakt een gezamenlijk zonnedak rendabel.

Zon op Leiden is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu één certificaat koopt of twintig.

Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In dit geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

De postcoderoosregeling geldt alleen voor leden van een coöperatie of van een Vereniging van Eigenaren. Je kunt lid worden door je op de website van Zon op Nederland in te schrijven. Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken als de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen, maar dat hoeft niet. Ook bedrijven met een kleinzakelijke stroomaansluiting kunnen lid worden.

Wij zijn niet de enige en de eerste met een zonnedak voor de buurt. Op meer dan 600 locaties in het land zijn coöperatieve zonnedaken en zonnevelden in gebruik. Goed voorbeeld doet volgen!

Eind 2020 had onze regio een mooie mijlpaal. Op dat moment werd buurtstroom Katwijk opgericht. Met die oprichting hebben de bewoners van alle buurgemeenten van Leiden de mogelijkheid zich aan te sluiten om collectief zonne-energie op te wekken. Woon je in zo’n buurgemeente? Hier onze buurcoöperaties op een rij:

Andere mooie voorbeelden:

Op de website van HIER opgewekt vind je nog vele andere voorbeelden. De Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt geeft zicht op de jaarlijkse ontwikkeling van de coöperaties en hun projecten.

We maken gebruik van de postcoderoosregeling

We maken gebruik van de ‘postcoderoosregeling’ of formeel: de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Met de postcoderoosregeling wordt het samen opwekken van zonnestroom op een gezamenlijk dak ook rendabel. De coöperatie krijgt via de regeling een subsidie per opgewekte kWh, die verdeelt wordt onder de deelnemers.

Deze regeling zorgt er voor dat je kunt meedoen als je ‘in de buurt’ van de zonnecentrale woont. Wat is in de buurt? Dat stellen we vast met hulp van postcodegebieden. Woon je in de ‘postcoderoos’ van het zonnedak, dan kun je mee doen. Een ‘postcoderoos’ is het gebied met een viercijferige postcode in het midden en alle aangrenzende viercijferige postcodes daar omheen.

Keuze postcoderoos Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier

Het eerste zonnedak van Zon op Leiden, de Zonnecentrale Sporthal Houtkwartier, ligt in postcode 2334. Om zo veel mogelijk bewoners uit Leiden mee te kunnen laten doen, en juist de bewoners in het beschermde stadsgezicht, gaan we uit van een ‘postcoderoos’ met postcode 2312 in het midden. Het zonnedak ligt in de  aangrenzende postcode 2334  dus dat kan. Postcode 2312 en alle viercijferige postcodes om 2312 kunnen nu meedoen. Dit zijn 2311, 2312, 2313, 2315, 2316, 2321, 2332, 2333 en 2334.

Keuze postcoderoos Zonnecentrale De Arcade

Het tweede zonnedak, Zonnecentrale De Arcade, ligt in postcode 2314. Om zo veel mogelijk bewoners uit Leiden mee te kunnen laten doen, gaan we uit van een ‘postcoderoos’ met postcode 2313 in het midden. Het zonnedak ligt in de  aangrenzende postcode 2314, dus dat kan. Postcode 2313 en alle viercijferige postcodes om 2313 kunnen nu meedoen. Dit zijn 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2321 en 2322. Met de tweede zonnecentrale kunnen nu ook de bewoners van Roomburg en verder zuidelijk langs de Vliet meedoen. Stap voor stap dekken we heel Leiden af!

Merenwijk, Stevenshof, Zuid-West (2324) en onze zonnecentrales

De eerste twee zonnedaken van Zon op Leiden liggen helaas te ver van de Merenwijk, Stevenshof en Zuid-West (postcode 2324). We zoeken nieuwe daken om ook de Leidenaars uit deze wijken mee te kunnen laten doen. We hebben al een potentieel dak in Leiden Noord, waardoor we hopen dat de bewoners van de Merenwijk snel ook mee kunnen doen.

Per 1 april 2021 is de postcoderoosregeling vernieuwd. Onze eerste zonnecentrale, Sporthal Houtkwartier is voor die tijd gestart, en maakt gebruik van de oude postcoderoosregeling.

De voordelen van de oude regeling blijven ook na 1 april 2021 gewoon gelden voor deelnemers van zonnecentrale Sporthal Houtkwartier. Er is door de overheid gegarandeerd dat als een project gestart is, de voordelen de volle 15 jaar blijven gelden.

De oude postcoderoosregeling is net anders dan de nieuwe regeling. De belangrijkste verschillen:

 • De bijdrage van de overheid is een korting op je eigen energiebelasting in plaats van een subsidie aan de coöperatie.
 • Je krijgt de bijdrage alleen, als je zelf evenveel of meer energie verbruikt, als voor jou is opgewekt.
 • ‘Wonen binnen de postcoderoos’ blijft de hele periode een eis om mee te doen, in plaats van alleen bij de start.

Anderen ondersteunen onze coöperatie

De gemeente Leiden biedt ons daken aan om vol te leggen met zonnepanelen. Onze eerste zonnedak, Sporthal Houtkwartier, is een gebouw van de gemeente. In de Green deal hebben we afgesproken dat er in 2021-2025 nog vijf nieuwe daken worden aangedragen door de gemeente. Het eerste dak daarvan is al bekend: De Arcade in Roomburg.

Provincie Zuid-Holland ondersteunt allerlei initiatieven die helpen bij de energietransitie. Zon op Leiden heeft ook twee keer met succes subsidie aangevraagd. Subsidiebedragen worden ingezet vooral ingezet om klussen te laten uitvoeren die te veel tijd kosten om door vrijwilligers te laten doen.

Verder is de subsidie ons ‘vangnet’. Als we beginnen met een zonnedak, hebben we altijd kosten voordat we zeker weten dat het dak gerealiseerd kan worden. Denk aan het laten maken van een constructieberekening. Dat schieten we voor uit de subsidie. Ook die eerste kosten worden uiteindelijk betaald door de deelnemers als het dak doorgaat. Zo kunnen we ‘hetzelfde geld’ bij een volgend dak weer opnieuw inzetten. Als een dak toch niet door kan gaan, betalen deelnemers natuurlijk niet. Dan is dat deel van het subsidiegeld helaas ‘op’, maar de coöperatie heeft geen schuld opgebouwd.

Enkele energiebedrijven steunen coöperaties door jaarlijks een geldbedrag te storten. Dit geldbedrag wordt de ‘margevergoeding’ genoemd. Voor alle leden die lid zijn van de coöperatie en die hun eigen energie afnemen bij dat bedrijf, wordt een bedrag betaald aan de coöperatie. Het gaat meestal om een bedrag van circa 35 euro per lid per jaar. Deze jaarlijkse margevergoeding wordt ook wel premie of bonus genoemd.

De margevergoeding wordt wel alleen betaald voor klanten die langer klant zijn dan een jaar, geen actiecontract hebben en niet via een prijsvergelijker een contract hebben afgesloten.

Het Rabobank  wensenfonds steunt veel sympathieke initiatieven in de regio. Zon op Leiden heeft twee keer een wens ingediend, en twee keer een geldbedrag gekregen om de wens uit te voeren.

Onze wensen gaan over extra activiteiten, zoals communicatue en een bedrijvenopzet. Het geld wordt besteed aan ‘middelen’, zoals een folder.

Als je situatie verandert

We maken gebruik van de postcoderoosregeling. Een voorwaarde om mee te doen is dat je binnen de postcoderoos woont. Wat als je verhuist?

Het is alleen verplicht om in de postcoderoos te wonen op het moment dat je instapt. Verhuizen heeft dus geen gevolgen.

Special Sporthal Houtkwartier
Doe je mee met zonnecentrale Sporthal Houtkwartier? Dan val je onder de oude postcoderoosregeling. Als je verhuist naar buiten het postcodegebied, kun je helaas niet meer meedoen. Je kunt je certificaten dan tegen hun restwaarde verkopen aan een andere deelnemer.

We hopen het natuurlijk niet, maar een zonnedak levert 15 jaar stroom, dus er kunnen tijdens de looptijd deelnemers overlijden.

De erfgenamen kunnen de certificaten dan overnemen of verkopen aan een andere deelnemer.

Special Sporthal Houtkwartier
Erf je van een deelnemer van Sporthal Houtkwartier? Deze zonnecentrale valt onder de oude postcoderoosregeling. Je kunt de certificaten alleen overnemen als je binnen de postcoderoos woont.

Ook als je door financiële tegenslag het geld van je investering nodig hebt, kun je de certificaten uiteraard verkopen.

Let wel op. Verkopen kan alleen als anderen de certificaten willen kopen. De coöperatie kan niet garanderen dat je je certificaten kunt verkopen.

Je eigen stroomverbruik staat los van je inleg. Je kunt dus gewoon blijven meedoen als je zelf minder stroom gebruikt.
Special Sporthal Houtkwartier
Doe je mee met zonnecentrale sporthal Houtkwartier? Dan van je onder de oude postcoderoosregeling en komt een deel van je opbrengst uit teruggave van de energiebelasting. Je krijgt nooit meer belasting terug dan je voor je eigen stroom betaald. Dus als je minder stroom afneemt heb je misschien een lagere opbrengst. Je kunt dan certificaten verkopen tegen de restwaarde.

Je kunt je certificaten aanbieden via de coöperatie. De certificaten kunnen dan overgenomen worden door mensen die op de wachtlijst staan. De coöperatie kan de certificaten niet zelf overnemen. Stel dat er niet voldoende certificaten worden gevraagd via de wachtlijst, dan kan de coöperatie bijvoorbeeld een oproep doen aan de andere leden. De coöperatie kan helaas niet garanderen dat er voldoende interesse is.

Als de coöperatie geen nieuwe eigenaar kan vinden, kun je zelf ook een nieuwe eigenaar zoeken voor je certificaten, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van je huis, buurtgenoten of andere deelnemers. Deze nieuwe eigenaar wordt eerst lid van de coöperatie. De coöperatie doet vervolgens ook de administratie, zodat de wijziging administratief verwerkt kan worden. Zelf verkopen kan niet. De certificaten zijn namelijk niet vrij verhandelbaar – dan zouden we aan allerlei eisen aan beleggingsinstellingen moeten voldoen.

De certificaten worden na verloop van tijd minder waard. Je hebt een deel hiervan immers al terug verdiend. Als je de certificaten wilt overdragen dan gaan we uit van de ‘restwaarde’ . De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van lineaire afschrijving, met een afschrijving van 15 jaar. Deze restwaarde kun je voor elke gewenste datum zelf vaststellen op je gebruikerspagina bij Zon op Nederland. Het is een advieswaarde, bij verkoop mag hiervan worden afgeweken.

Ik schrijf me in