Nieuwsbrief februari 2017

We moeten op zoek naar een nieuw dak We hadden gehoopt jullie te kunnen melden dat we een overeenkomst met de gemeente Leiden hebben over het pand van Stedelijk Beheer aan de Admiraal Banckertweg. Helaas bleek vlak voordat we de onderhandelingen zouden afronden dat de gemeente heeft besloten de huisvesting van alle gemeentelijke diensten tegen het licht te houden. Vanwege deze efficiency-operatie verwacht de gemeente dat dit dak niet lang genoeg beschikbaar is om voor ons interessant te zijn.