Dank voor alle stemmen! Zon op Leiden heeft november 2019 maar liefst 1.800,- euro opgehaald bij het wensenfonds van de Rabobank. Hiermee gaan we ons richten op het informeren en stimuleren van de Leidse ondernemers met grote -nu nog- lege daken.

Elke Leidenaar een zonnepaneel is weer een stapje dichterbij gekomen! Voor het tweede jaar deed Zon op Leiden mee met het Rabo wensenfonds. Alle regio bewoners met een Rabo-rekening kunnen bij dit wensenfonds stemmen op hun favoriete wens van een organisatie in de buurt. Zon op Leiden wenste een bijdrage om dakeigenaren te kunnen informeren en stimuleren. We hebben namelijk dringend behoefte aan nieuwe daken. Er staan genoeg Leidenaren op de wachtlijst voor een volgend dak – of twee. De bijdrage van 1.800,- euro gaan we besteden aan materiaal om de ondernemers te informeren en stimuleren.